Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуальна робота на тему: «Як оригамі впливає на розвиток і виховання дітей»

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Індивідуальна робота на тему:
«Як оригамі впливає на розвиток і виховання дітей»
 
Робота по всебічному розвитку дитини в молодшій школі охоплює всі види діяльності школярів: навчальну, ігрову, трудову, художню, спортивну, громадську.
Предметно-практична діяльність, покладена в основу навчання мистецтва орігамі, у своєму психолого-педагогічному механізмі має помітний розвивальний потенціал стосовно дітей молодшого шкільного віку. Саме практична діяльність під час створення виробів орігамі дозволяє дитині «перекладати» складні абстрактні дії із внутрішнього (невідомого) плану в зовнішній (видимий), роблячи їх більш зрозумілими.
Зауважимо, подібне значення не є притаманним будь-якій ручній праці. Якщо на перший план ставиться оволодіння тільки практичними прийомами і технологіями, то результатом буде засвоєння навичок, а не розвиток особистості. Важлива роль орігамі тут полягає в тому, що воно розвиває не тільки ручні уміння та навички, що без сумніву, є дуже важливим для розвитку дитини даного віку, але ручна конструктивна праця з виготовлення виробів орігамі є важливим засобом розвитку сфери відчуттів, розуму, творчих сил, естетичного смаку, а також патріотичних якостей особистості молодшого школяра. Така праця розвиває й удосконалює всі психічні якості дітей, зокрема, точність сприймання, спостережливість і чутливість до виконуваних рухів.
Процес роботи з орігамі є неможливим без розумового і фізичного напруження, тобто без значних вольових зусиль, при цьому іноді протягом тривалого часу, бо на шляху до досягнення мети можуть бути зовнішні і внутрішні перешкоди. Як колективна діяльність, праця з орігамі потребує від кожної дитини співучасті в спільній діяльності. Навіть тоді, коли діти працюють начебто нарізно, коли дитина для себе клеїть, складає, вирізає, вона завжди користується знаряддями, матеріалами, досягненнями інших людей, їх думки стають для дитини основним критерієм оцінки досягнутого нею результату.
Практична робота учнів з орігамі полягає у виготовленні паперових виробів у поєднанні з малюванням, аплікацією тощо. При цьому в них формуються такі групи умінь, як:
- мовленнєві,
- графічні,
- практичні
- навички роботи з папером,
- розвиваються уявлення про конструкційні особливості предметів,
- виявляється активність у складі творчої групи.
Мовленнєві навички формуються у зв’язку з тим, що учень розрізняє твори декоративно-художнього мистецтва, називає та описує окремі художні витвори, розрізняє види і результати художньої творчості, супроводить діалогічним мовленням графічні і художньо-трудові дії.
Графічні навички розвиваються у дитини під час розгляду та креслення схеми того чи іншого виробу орігамі, складання мисле образу майбутнього витвору, орієнтування в конструктивних особливостях предметів, оздоблення їх орнаментальними візерунками, виконання візерунків на макетах.
Практичні навички розвиваються коли дитина в правильній послідовності виконує складання паперових конструкцій, при роботі з аплікацією, ножицями, клеєм, малюванням, а також коли учень готує і прибирає робоче місце, дотримується правил безпечної праці при роботі з ножицями, планує послідовність дій тощо.
Роз’яснюючи і втілюючи в життя виховну мету уроку, наприклад: виховувати учнів економно витрачати матеріали, бережно ставитися до результатів праці інших людей, поважати людей праці, вчитель поступово здійснює стимулюючий вплив на усвідомлення учнями свого обов’язку і відповідальності. Вимоги до організації робочого місця, додержання правил безпечної роботи і культури праці, до обов’язків чергових стимулюють певний упорядкований, системний хід діяльності учнів, їх відповідальність. Виконання цих вимог привчає молодших школярів до трудової дисципліни і, навпаки, відсутність або недодержання їх знижує ефективність навчально-трудового процесу.
До діяльнісного критерію розвитку дитини у контексті виготовлення творів з мистецтва орігамі належить здатність у виробі відображати основні конструктивні особливості форми об’єкта; уміння у виробі відтворювати зовнішні контури натури; адекватність відтворення відношень цілого і частин; уміння знаходити гармонійні співвідношення кольору, тону і пропорцій відтворюваного об’єкта; здатність оригінально компонувати і творчо реалізовувати художньо-образне рішення виробу, а також ступінь самостійної діяльності учня (шляхом копіювання; за часткової допомоги вчителя; абсолютно самостійно).
Когнітивний розвиток дитини відбувається через вплив орігамі на активність пізнання молодшого школяра у галузі створення і конструювання виробів народного мистецтва, розуміння суті і призначення цих виробів, дієвість уяви, фантазії у галузі різноманітних форм, образів та символів народного мистецтва.
Мотиваційний вплив орігамі характеризується наявністю інтересу дитини до практичної діяльності у сфері народного мистецтва, самовираженні у виготовленні виробів народного мистецтва. У процесі всебічного гармонійного розвитку особистості чільне місце займає патріотичне виховання, що здійснюється в навчально-трудовій діяльності молодших школярів на основі поєднання мистецтва орігамі з національною тематикою та народними мистецкими, творчими традиціями.
Ефективність виховання засобами орігамі значно зростає, коли воно спирається на народну мораль, традиції, звичаї, обряди, які усобі містять високі моральні зразки, ідеї, ідеали, погляди, поведінкові норми, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній моральний потенціал, спрямований на громадянське виховання, засвоєння загальнолюдських моральних цінностей: правди, любові, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших чеснот.
Таким чином, процес трудової діяльності школярів з орігамі сприяє створенню під час роботи нової виховної ситуації, що інтенсифікує розвиток морально цілісної гуманної особистості. Засвоєння, зберігання і розвиток дітьми традицій і звичаїв українців та інших народів є важливим засобом зміцнення національної свідомості, згуртування і єдності всієї нашої нації і великої родини. Саме з творів народної творчості розпочинається залучення дітей до мистецтва, разом з чим здійснюються перші кроки розуміння найістотніших зв’язків та закономірностей людського буття, уявлення про
Фото Капча