Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуально-психологічні особливості персоналу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Психологія виробничого колективу
2. Соціально-психологічні методи управління персоналом
Список використаної літератури
 
1. Психологія виробничого колективу
 
На відміну від звичайної групи виробничий колектив характеризується тим, що він займається продуктивною працею, тоді як просто група метою свого існування може ставити ы спільне проведення дозвілля, і спільну навчальну діяльність, і будь-яку позапрофесійну діяльність, включаючи і кримінальну (криміногенні групи).
У цілому можна виділити наступні основні характеристики виробничого колективу:
1. Це реальна група, де люди знають один одного. Наприклад, черга, що годинами стоїть за якимись товарами, не може вважатися колективом, тому що багато хто навіть не знає один одного. Інший приклад, коли не можна говорити про реальну трудову групу – це працівники великого підприємства, де далеко не все один одного знають (хоча часто на видному місці можна прочитати психологічно неприйнятний напис: «Колектив нашого заводу зобов'язується... «).
2. Повинна бути спільна діяльність і відповідно їй – спільна мета, яка поєднує людей. Наприклад, у згаданій вище черзі цілі в кожного свої, “егоїстичні” – отримати конкретний товар особисто для себе.
3. Мета сьогодення колективу – це суспільно-корисна трудова діяльність. Наприклад, злочинна банда не може вважатися колективом, тому що її діяльність має антигромадську спрямованість.
4. Спільна мета діяльності приймається більшістю членів колективу як особиссто значима. Наприклад, навіть якщо учасники згаданої вище кримінальної банди будуть посаджені в якусь колонію і їм доведеться шити рукавиці або валити ліс, то й у цьому випадку таке утворення складно назвати колективом, тому що більшість ув'язнених (у нинішніх колоніях) швидше за все будуть сприймати таку працю не як особисто значиму, а як тимчасово вимушену.
5. У справжньому колективі особистість шанується і для неї створюються сприятливі можливості для прояву своєї творчості в праці. Реально дана характеристика є скоріше певним ідеалом, до якого варто прагнути, тому що існує багато випадків, коли певні виробничі завдання успішно вирішуються в умовах диктату начальства або окремих лідерів. Але це в чималому ступені залежить від рівня розвитку колективу, а він визначається ступенем усвідомлення необхідності більшості членів сумлінно виконувати поставлені виробничі (суспільно-значимі) завдання.
6. Взаємини у справжньому колективі – це взаємини живих людей, які опираються не тільки на формальні правила виробничих відносин, але й на неформальні правила, які враховують як індивідуальні особливості окремих членів, так і специфіку конкретних робочих груп. Це те, що в соціальній психології малих груп одержало назву «групова динаміка», де реально взаємодіють як «об'єктивні», так і «суб'єктивні» фактори, які визначають поведінку людей, а тому досвідчені керівники не вимагають, щоб усі працювали за чіткою і однозначною інструкцією, а навпаки, заохочують формування індивідуального стилю праці працівників, що дозволяє повніше розкривати їм свій творчий потенціал. Крім цього, досвідчені керівники і менеджери з персоналу культивують ідею неповторності самих колективів, коли кожен колектив має «своє обличчя», що і дозволяє конкретним працівникам пишатися тим, що вони працюють саме в даному колективі.
7. Колектив розглядається як певний цілісний суб'єкт трудової діяльності, здатний не лише пасивно «виконувати» завдання, але й продукувати власні ідеї по постановці і виконанню нових виробничих завдань.
Розглядаючи питання ефективного управління персоналом, М. Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурн виділяють наступних важливих факторів, які впливають на його роботу:
1. Розмір робочої групи. На думку одних авторів, «ідеальна» група повинна складатися з 3-9 чоловік, інші автори вважають, що це 5-11 чоловік. Так чи інакше, по мірі збільшення розміру групи спілкування між її членами ускладнюється, і стає більш важким досягнення згоди з питань, пов'язаних з діяльністю групи і виконанням її завдань.
2. Склад групи, який розуміється як ступінь подібності особистостей і точок зору, підходів, які вони проявляють при вирішенні проблем.
3. Групові норми, які в загальному плані або сприяють досягненню цілей групи (і організації у цілому), або перешкоджають їх досягненню.
4. Згуртованість групи, яка розуміється як міра тяжіння членів групи один до одного і до самої групи. З одного боку така згуртованість може привести до підвищення ефективності роботи групи, але з іншого – потенційним негативним наслідком високого ступеня згуртованості є групова однодумність.
5. Групова однодумність – це тенденція придушення окремою особистістю своїх поглядів на певне явище для того, щоб не порушувати гармонію групи, коли першорядне завдання для окремої особистості – триматися загальної лінії в обговоренні, навіть якщо він або вона має іншу інформацію або переконання. Це чимось нагадує явище конформізму, тобто схильність тиску групи. Проте в багатьох випадках при нинішньому загальному рівні загальнокультурного розвитку більшості робочих груп така «однодумність» часто себе виправдує у вирішенні великого кола виробничих завдань. Найбільш чітко це проявляється у воєнізованих організаціях, де закон, інструкція або наказ стоять, на жаль, вище особистої ініціативи і совісті конкретного працівника. Крім того, сама орієнтація на «думку групи» часто є важливою умовою благополучного перебування в даній групі, а також умовою успішної кар'єри, тому багато людей прагнуть спочатку зміцнити свої позиції у групі або в організації, а вже потім заявляти про свою думку, якщо на той час ще від не
Фото Капча