Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Іноземна мова (англійська)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
170
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ.
 
Методичні вказівки являють собою корективний курс для студентів 1 курсу немовних вузів. Завдання корективного курсу полягає в тому щоб відпрацювати на певному лексичному матеріалі основні вміння і навички вживання в усному мовленні нескладних граматичних конструкцій, вміння читати, говорити і сприймати тексти побудовані на тому ж мовному матеріалі. 
Оскільки метою корективного курсу є розвиток розмовних навичок в першу чергу, то система лексико-граматичних вправ будується на основі рішення комунікативних завдань. 
На певному лексичному матеріалі відбувається навчання всім видам мовної діяльності. Кожному виду мовної діяльності відповідають свої вправи, які відображають його специфіку. Важливим являється створення реальних та уявних ситуацій спілкування, які спонукають до рішення комунікативних завдань (розпитати, повідомити, виразити думку, довести).
До корективного курсу входить короткий фонетичний довідник, представлений у вигляді зведених таблиць і вправи для розвитку вимовних навичок. 
 
I.Language
The Verb “TO HAVE” in the Indefinite Tenses
 
Illustrative Examples
I have a book.
Have you a book? Yes, I have. No, I have not.
I have no book. 
I haven’t any book.
I have got a journal.
Have you got a journal? Yes, I have got. No, I have not got.
I have not got a journal.
He has many dictionaries.
How many dictionaries has he?
We had many classes yesterday.
Had you  English or Spanish classes yesterday?/ Did you have English or Spanish classes yesterday?
We had  English classes yesterday.
Who had many classes yesterday? We had.
You had an English class yesterday, hadn’t you?/ You had an English class yesterday, didn’t you?
Yes, I had. No I had not. No, I hadn’t./ Yes I did.
They will have a meeting at the library tomorrow.
Will they have a meeting tomorrow?
Yes, they will have. No, they will not (won’t) have.
When will they have a meeting?
Where will they have a meeting?
 
Exercise Render the following sentences into the Past and the Future.
Model:
They have many good books.
They had many good books.
They will have many good books.
 
 1. I have a large family.
 2. He has many friends.
 3. She has an elder sister.
 4. They have a language laboratory.
 5. We have an interesting work.
 6. Have you a flat?
 7. I have no bad marks.
 8. We have no problems.
 9. I have got many classes every day.
 10. She has got a new dress.
 
Exercise Fill in the blanks with have, has, had, shall have, will have.
 
 1. Jane …many friends.
 2. …  you a family?
 3. I …good TV set last year.
 4. We … no time to wait for him.
 5. The dog … got four legs. 
 6. She …an English exam next year.
 7. They … a friend in England.
 8. What classes … you yesterday?
 9. She … no brother.
 10. I …got a lecture at 11 o’clock.
 
Exercise Answer the following questions.
 
 1. Have you got an English magazine at home?
 2. Had your father a flat in Kyiv?/ Did your father have a flat in Kyiv?
 3. How many books have you?
 4. Have you a brother or a sister?
 5. You had a vocation last summer, hadn’t you?
 6. What profession will you have in future?
 7. Who has no brother?
 8. What flat have you got?
 9. Will you have a car?
 10. Have you a girl friend or a boy friend?
 
Exercise Ask your friend all possible questions to the following sentences.
Model: 
 1. We have a language laboratory at the University.
 2. Have you a language laboratory at the University?/ Have you got a language laboratory at the University?
 3. What have you at the university? /  What have you got  at the university?
 4. Where have you a language laboratory? / Where have you got a language laboratory?
 5. Who has a language laboratory?
 6. Have you a language laboratory or a TV center at the University?
 7. You have a language laboratory at the University, haven’t you?
Use the table. Form interrogative sentences in the Past with “did”. 
We have two English classes in the language laboratory every week
Have wegottwo English classesin the language laboratoryevery week
Whathavewegotin the language laboratoryevery week
Wherehavewegottwo English classesevery week
Whohasgottwo English classesin the language laboratoryevery week
How oftenhavewegottwo English classesin the language laboratory
How many English classeshavewegotin the language laboratoryevery week
What classeshavewegotin the language laboratoryevery week
 
 1. Peter has a tape recorder at home.
 2. The students will have a meeting tomorrow.
 3. I had much time to do this work yesterday.
 4. They have two children.
 5. The desk has two pairs of headphones.
 6. We had an English class in the laboratory last week.
 7. She has relatives in Kyiv.
Exercise Say it in English.
 1. У тебе є брат в Полтаві?
 2. У нас немає часу піти туди.
 3. Скільки часу ти мав для написання статті?
 4. В мене був велосипед.
 5. Коли вона матиме канікули?
 6. Вони не мають англо-українського словника.
 7. Влітку він не мав багато вільного часу.
 8. Скільки в
Фото Капча