Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційна привабливість України : основні проблеми та шляхи їх вирішення

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

капіталу. [1]

На основі таких дефініцій, можна виокремити своє трактування терміну. Інвестиційний клімат – це сукупність показників по всим сферам економічного, соціального та  політичного розвитку, що загалом дає повну характеристику стану країни та її розвитку,виходячи з цих показників інвестор вирішує чи підходить вона по всим критеріям для інвестування коштів. 
А інвестиційна привабливість – це показник того на скільки країна чи певна сфера розвитку відповідає вимогам інвестування. 
Отже відмінність полягає в тому, що перше дає характеристику полю для інвестицій а другий термін показує на скільки ц характеристика задовольняє умови потенційного інвестора.
Протягом останнього десятиріччя спостерігається покращення ситуації із залучення іноземних інвестицій в економіку України, проте обсяги залучених інвестицій нині не відповідають тому рівню, якого реально потребує наша економіка [5].
 Згідно з даними Державної статистики обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на кінець 2016 року склав 44,791 млрд. дол., що на 2 282 млрд. дол. більше за показник на початок року на рівні 42,509 млрд. дол. [9]. Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, на кінець 2016 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 3,8 млрд. дол. США, що на 1 816,7 млн. дол. більше, ніж у попередньому році (дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також час- тини зони проведення антитерористичної операції) [ 6].
Також, нещодавно Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину. Цього разу показник помітно зріс і склав 3,15 балів за 5-бальною шкалою. Минулого року індекс становив: 2,88 та 2,85 бали – у червні та грудні відповідно. Останній раз позначка індексу перетинала рубіж у 3 бали лише наприкінці 2011 року.
Європейська Бізнес Асоціація провела опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних та українських компаній. Результати опитування показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але послабилися.
Серед позитивних змін респонденти виокремлюють відкритість державних даних, поступову дерегуляцію, помітний розвиток електронних сервісів, спрощення процедури отримання дозвільних документів на будівництво, мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю, запровадження інституту приватних виконавців, прийняття закону про squeeze-out тощо.
Серед топ-пріоритетних проблем, які потребують особливої уваги з боку влади, бізнес назвав три незмінні позиції: боротьба з корупцією, судова реформа та земельна реформа.
Деякі учасники серед негативних факторів відзначили повільний темп реформ, зависокі ставки кредитування бізнесу, конфлікт на Сході, бюрократію, контрабанду та тіньову економіку.[4]
Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує понад 900 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Ініціатором її створення була Європейська Комісія.
Основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.[4]
Отже з наведеного вище можна виділити топ – основних перешкод для інвестування в економіку нашої країни, а саме: 
 • Корупція, Україна, за дослідженням Ernst & Young, зайняла 1 місце в списку самих корупційних країн, при тому, що в 2015 році вона займала сьоме місце.
 • Високі ставки кредитування бізнесу, звичайно це також позначається негативним чином на інвестиційній привабливості. 
За словами аналітика компанії Альпарі Владислава Антонова, Національний банк України через зниження процентної ставки вирішив відновити кредитування економіки країни. Але при цьому ставки за кредитами для фізичних осіб в українських банках залишаються високими. «На міжбанку процентна ставка НБУ визначає вартість кредитних коштів і лише побічно впливає на вартість кредитів і депозитів. Для українських банків вона не є індикатором ринкової вартості кредитних ресурсів і визначення процентної ставки за кредитами “, – говорить експерт, пояснюючи, чому дії НБУ не відбиваються на вартості кредитів для простих українців. Владислав Антонов підкреслює, що банки при розрахунку кредитних ставок відштовхуються від ставки FIDR – вартості депозитів, вартості залучених коштів від населення і на зовнішніх ринках. «В умовах зростаючого дефіциту бюджету та державного боргу України банки закладають у ставки максимальні ризики, які враховують стан економіки країни, політичну ситуацію, попит на кредити, якість і вартість застави. Жоден банк не хоче ризикувати і втрачати прибуток, тому тримають ставки високими », – пояснює аналітик Альпарі. [3]
 • Бюрократія, для того щоб завірити один документ необхідно поставити на ньому від двох до десяти печатей.
 • Нестабільна ситуація на сході України, військові дії на Сході України, адже через окуповані території йде великий відтік капіталів; також існує великий ризик для інвестора, зокрема іноземні інвестори стика- ються з невизначеністю щодо того, наскільки їхні інвестиції в Україну охороняються в час збройного конфлікту й військової окупації.
Тіньова економіка, Україна ввійшла в трійку країн з найбільшим об’ємом тіньової економіки. Про це говориться в розслідуванні міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА). Сектор української економіки, який знаходиться «в тіні», за даними дослідження, складає 46% від ВВП або 1,1 трлн грн. [2]
Зауважимо, що Україна має значний інвестиційний потенціал, адже володіє багатими природними ресурсами, має вигідне географічне розташування, родючі ґрунти, сприятливий клімат, також має високий рівень науково- дослідних розробок у багатьох галузях науки і техніки, має добре розвинену інфраструктуру. Крім того, привабливість української економіки для іноземних інвесторів ґрунтується на наявності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили. Але, незважаючи на ці переваги, стан інвестиційної привабливості України сьогодні залишається незадовільним, а інвестиційний клімат – ризикованим. [5]
Тому для вирішення зазначених проблем з метою покращення інвестиційної привабливості України варто звернути увагу на такі заходи:
Боротьба і викорінення корупції на всіх ланках влади, а також забезпечення прозорості процедур прийняття рішень центральними та місцевими органами виконавчої влади;
Боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття, необхідні дії для вирівнювання стабільності економіки країни, що призведе до зниження ставок на кредитування. 
Радикальним засобом боротьби з бюрократизмом є зміна самого принципу організації влади і управління, а саме - перехід на самоврядування. Однак такий перехід можливий не в будь-яких соціальних умовах і не для всіх владних систем. У цих випадках повинна бути налагоджена стійка зворотний суб'єкта й об'єкта влади; [6]
Забезпечення ефективного функціонування правової сфери, вдосконалення законодавства;
Посилення ринкового регулювання економіки та проведення антикорупційної реформи, Впровадження нових інформаційних систем в державному апараті вбиває корупцію. Податкова реформа має бути направлена на реалізацію наступних пріоритетів: 1) забезпечення всім суб’єктам господарювання однакових умов оподаткування; 2) зменшення податкового навантаження; 3) забезпечення ефективного податкового адміністрування та стабільності державних фінансів. Реформа банківської системи, поширення безготівкових розрахунків дозволить більш повно контролювати джерела доходів, оперативно виявляти факти витрачення коштів у розмірах, що перевищують доходи. Ф.Шнайдер у своїх численних дослідженнях підтверджує, що існує сильна негативна кореляція між частотою електронних платежів і тіньовою економікою — розмір тіньової економіки більший в тих країнах, де люди використовують менше електронних платежів; Реформа ринку праці. Передумовою детінізації ринку праці є реформа пенсійної системи. Адже наявна система пенсійного забезпечення не створює стимулів для детінізації ринку — відрахування до пенсійного фонду є надто високими на тлі незадовільної системи пенсійного забезпечення. Судова реформа має бути направлена на забезпечення гарантій справедливого суду та ви- конання судових рішень, захист прав власності, боротьбу з рейдерством. Здійснення судової реформи повинно бути направлено на зменшення корупції, підвищення професіоналізму судових та правоохоронних органів, посилення незалежності від політичних процесів, зміцнення ролі конституційного правосуддя та забезпечення прозорості та неупередженості судових процесів.  [7]
 
Висновок: Було з’ясовано суті дефініцій «інвестиційний клімат», «інвестиційна привабливість», наскільки це важливо для розвитку економіки країни, розглянути найбільш слабкі сторони інвестиційного клімату та шляхи їх усунення, в умовах сучасного політичного та економічного середовища.
На основі проведеної роботи, можна сказати, що в Україні існують перешкоди на шляху до збільшення інвестиційної привабливості. Саме ці перешкоди, не дають змоги отримати необхідні кошти задля розвитку держави. Необхідно сформувати стабільну політку, прийняти ряд необхідних реформ, обґрунтовану державну стратегію залучення іноземних інвестицій з урахуванням національних цілей та пріоритетів. Правильний та раціональний розподіл іноземних інвестицій між різними галузями забезпечить економічний розвиток та підвищить авторитет нашої країни у світі.
Також прийнявши всі необхідні засоби для подолання перешкод розвитку інвестиційної привабливості, які будуть розраховані на довгострокову перспективу, можна бути рівномірно розвивати всі регіони країни, покращити рівень життя населення, спростити процедуру розвитку малого та фінансового бізнесу.  Оскільки країна не має достатнього фінансування, то вона не може конкурувати на світовому ринку, що також має негативний єфект для економіки України. 
Отже задля стабільного розвитку та покращення як фінансових так і політичних та соціальних показників, необхідно прийняти ряд заходів які покращать та спростять умови інвестування. Саме при вдалому інвестиційному кліматі та інвестиційній привабливості Україна зможе досягнути високих показників та стати однією з успішних держав світу.
 
Список використаної літератури
 
 1. Гуткевич С. О.Формування інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки : підручник / С.О. Гуткевич. – К.: Національний науковий центр, 2004. – 384 с.
 2. Сайт журналу «Гордон юа» [Електронний ресурс ] . – Режим доступу :  http://gordonua.com/news/politics/ukraina-zanimaet-trete-mesto-v-reyting...
 3. Сайт журналу «Гроші в кредит» [Електронний ресурс ] . – Режим доступу :  http://groshi-v-kredit.org.ua/chomu-v-ukrajini-kosmichni-stavky-za-kredy...
 4. Сайт журналу «Європейська правда» [Електронний ресурс ] . – Режим доступу :   http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/07/3/7067975/]
 5. Крихівська Н.О. Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення / Н. О. Крихівська // Економіка і суспільство. -2017. - № 9. 
 6. Протасов В.Н. : Теорія держави і права:  навч. Посібник / В.Н. Протасов.: Новий юрист, 1999. – 240 с.
 7. Сайт журналу «МЦПД»[Електронний ресурс ] . – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/files/t_novaekonom_kaukra_ni.pdf
 8. Савіцька О. П. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / О. Савіцька, Т. Бай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24. – С. 277–283.8, с. 278
 9. Струніна В. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в Україні / В. Струніна // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 11 –16.
 10. Фурман І. Розвиток інвестиційної сфери в Україні / І. Фурман, І. Кропивницька //Рус.наука.-2010.  
Фото Капча