Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія туризму

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
222
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Передмова
 
Чи є в сучасній Україні хоча б одна людина, на житті якої жодним чином не позначилися б зміни у сфері туризму?
Населення Криму, навіть промислових центрів цього півострова, пов'язує з туризмом майже всі сподівання на покращення матеріального становища. Мешканці Карпат, Одеси, Львова теж у великій кількості залучені безпосередньо до обслуговування гостей. У будь-якому українському місті, містечку чи селі люди носять одяг, привезений з інших країн «човниками», дрібними торговцями, багато з яких користувалися в своєму бізнесі послугами туристичних фірм або поєднували за кордоном роботу з відпочинком. Хіба всі українські заробітчани за кордоном лише працюють, а студенти лише навчаються? Ні, вони знаходять можливості й для відпочинку. Навіть значна частка мешканців обласних центрів регулярно виїжджає на відпочинок в інші міста України або за кордон. Годі казати про Київ: у столиці довгі черги перед консульствами, кількість туристичної реклами та сімейні фотоальбоми промовисто свідчать про величезний попит на послуги туристичних компаній. А скільки людей працює в суміжних галузях, пропонуючи приїжджим відпочивальникам харчування, розміщення, розваги, надаючи туристам транспортні, інформаційні, фінансові, юридичні послуги.
1 січня 2004 р. набрав чинності оновлений Закон України „Про туризм”. У ньому зазначено: «Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності». Освітні програми державних та приватних навчальних закладів дедалі більше враховують важливість туризму для економіки України, відкривають нові спеціальності з підготовки працівників для туристичних організацій, підприємств сфери гостинності, організаторів дозвіллєвої діяльності тощо.
Менеджери 1990-х рр. були вимушені вчитися на власних помилках і «винаходити велосипед», навпомацки шукаючи оптимальні рішення. Менеджмент туризму, як і всієї сфери послуг, потребує системних знань, розуміння туризму як частини складного соціально-економічного механізму. Навчальний курс «Історія туризму» є ефективним інструментом пізнання закономірностей туристичної галузі. Адже простежуючи історію розвитку туристичних послуг, можна не лише вчитися на помилках попередників, але й навчатися найбільш вдалим маркетинговим прийомам попередників. Історія туризму допомагає зрозуміти, як явища високої культури, формують нові тенденції в туризмі, а туристичні поїздки народжують популярні твори мистецтва, надихають популярних митців, докорінно змінюють культурне життя суспільства. Історія туризму яскраво демонструє зв'язок між державною політикою та змінами в туристичній сфері, між бізнесом та відпочинком, дає можливість прогнозувати кількісні та якісні зміни туристичних потоків.
Автори цього посібника намагалися уникнути розлогих описів, зосереджуючись на дрібних деталях лише настільки, наскільки це необхідно для підтвердження викладених теоретичних положень. Додавши ще трохи «спецій» - цікавих фактів, які одночасно розважають і змушують замислитися.
Головне завдання посібника - зробити виклад корисним для усіх категорій читачів. Тим, кому необхідно швидко засвоїти головне, лише найважливіші факти та основні закономірності розвитку туризму, автори пропонують зосереджуватись переважно на частинах тексту, які виділені напівжирним курсивом. Поглибити свої знання можна, засвоївши зміст рядків, виділених звичайним курсивом. Для повного опанування матеріалу курсу «Історія туризму» залишається прочитати решту тексту, набрану звичайним шрифтом. Для найбільш допитливих, а також для відпочинку, подекуди зроблені вставки, в яких дрібним шрифтом подана додаткова інформація з теми. Наприкінці кожного розділу містяться запитання для самоперевірки.
Ця книга написана з урахуванням діючих навчальних програм з підготовки менеджерів туристичної діяльності. Вона є першим в Україні посібником зі всесвітньої історії туризму. Даний посібник містить 12 розділів, які охоплюють період від античності до початку XXI ст., а географічні межі — уся земна куля. Попри велику повагу авторів до античної та середньовічної культури, найбільшу увагу приділено двом останнім століттям історії туризму як найбільш цінним для підготовки менеджерів туристичної галузі. У посібнику докладно описуються особливості туризму та гостинності на українських землях у складі імперій та в період 1991-2004 років. Наведено сотні цифр, фактів, прізвищ, які допоможуть студентам у самостійній роботі — підготовці рефератів, контрольних, курсових, дипломних робіт, здачі заліків та іспитів з багатьох навчальних курсів.
 
ЗМІСТ
 
РОЗДІЛ 1. Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві.
1.1.Предмет і завдання історії туризму
1.2.Основні чинники виникнення подорожей і туризму.
1.3.Історичні етапи розвитку туризму.
1.4.Значення туризму для історії людства.
РОЗДІЛ 2. Подорожі в стародавньому світі.
2.1.Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому світі.
2.2.Розвиток мореплавства в стародавній Фінікії.
2.3.Подорожі стародавніх греків.
2.4.Подорожі в стародавньому Римі.
2.5.Розвиток інфраструктури для подорожуючих і традиції гостинності в стародавньому світі.
2.6.Загальні риси подорожей в античному світі. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду.
РОЗДІЛ 3. Подорожі в епоху Середньовіччя (V — перша половина XV ст.).
3.1.Соціально-економічна характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя.
3.2.Розвиток мореплавства в УІІ-ХУ ст. в Арабському світі.
3.3.Подорожі вікінгів у УІІІ-ХІІ ст..
3.4.Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя.
3.5.Традиції гостинності та розвиток подорожей на Русі в Х-ХУ ст..
РОЗДІЛ 4. Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині ХУ-ХУІ ст..
4.1.Соціально-економічна характеристика та чинники розвитку подорожей в епоху Відродження.
4.2.Розвиток мореплавства та Великі географічні відкриття.
4.3.Подорожі в Росії в ХУ-ХУІІ ст.
4.4.Нові складові у сфері гостинності у ХУ-ХУІ ст. 
4.5.Основні види та значення подорожей в ХУ-ХУІ ст. 
РОЗДІЛ
Фото Капча