Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплекс тестів фізичної підготовленості Єврофіт

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
на тему: «Комплекс тестів фізичної підготовленості Єврофіт»
 
 
Зміст
 
Вступ
Загальна характеристика фізичної підготовленості дітей шкільного віку
Характеристика фізичних якостей студентів
Система фізичної підготовленості ЄВРОФІТ
Тести визначення фізичної активності і стану здоров'я
Висновки
Використана література та Інтернет-ресурси
 
Вступ
 
Розробка найефективніших коштів розвитку рухових якостей є одним із найважливіших завдань фізичного дітей шкільного віку і її, особливо, учнів старшої школи та студентів, котрим завдання підвищення фізичної підготовленості набуває конкретний соціальний сенс – підготовку до праці і захист держави.
Попри достатньо спеціальної й методичною літератури, яка висвітлює різні аспекти розвитку основних рухових якостей в дітей віком шкільного віку під час уроків фізичної культури, то цієї проблеми не повністю вирішені.
Нерідко ставиться ще під сам собою факт ефективності педагогічного на розвиток рухових якостей за умов двохразових уроків фізичної культурою на тиждень. Рішенню різних сторін фізичного виховання юнаків з метою їх понад якісної фізичної підготовленості присвячені численні дослідження.
Більшість досліджень спрямоване на експериментальне обгрунтування методики проведення визначених форм занять, вкладених у розвиток окремих рухових якостей. Охоплено дослідження фізичного компоненту здоров'я – фізичної підготовленості. Фізична підготовленість визначалася як «здатність задовільно виконувати фізичну роботу». Іспитові тести «Еврофіт» дають можливість оцінити фізичну підготовленість як складний компонент здоров'я. Ці тести – чутливі, індивідуальні й надійні інструменти для того, щоб оцінити різні основні зміни функції людського організму (кардіореспіраторну витривалість, силу, м'язову витривалість і потужність, гнучкість, швидкість, баланс).
 
Загальна характеристика фізичної підготовленості дітей шкільного віку
 
Фізична підготовленість є наслідком фізичної активності людини, його інтегральним показниками, бо за виконанні фізичних вправ у взаємодія вступають майже всі органи влади й системи організму.
Для дослідження фізичної підготовленості дітей шкільного віку використовуються ізольовані рухові тести, спрямовані до конкретного руховому якості і нормативи її оцінки, і комплекси рухових тестів за нормативами оцінки кожного тесту, і навіть відновлення всього комплексу тестів.
Правильно підібрані тести та показання результати служать як критеріями оцінки рівня розвитку рухових якостей, а й визначають рівень функціонування основних систем й організмом загалом, як показника фізичного здоров'я дітей, підлітків і юнаків.
Під нормою фізичної підготовленості у фізичному вихованні розуміють результат фізичних вправ, відповідний оцінним вимогам фізичної підготовленості. Складність вивчення проблеми фізичної (рухової) підготовленості дітей і підлітків у тому, що рухова функція дітей проявляється у численних, різнохарактерних видах рухів, потребують розвитку до певного рівня багатьох фізичних якостей.
З досліджень, В. П. Філін довів, що у основі всебічної фізичної підготовленості, лежить взаємозумовленість всіх якостей: розвиток однієї з них, позитивно впливає розвиток інших і навпаки; відставання у розвитку однієї чи кількох якостей затримує розвиток інших. Критерієм належної норми фізичної підготовленості школярів буде та, що забезпечує високий рівень здоров'я, між рівнем фізичної підготовленості і їх рівнем здоров'я існує залежність.
У учнів з низьким рівнем фізичних якостей, особливо низький рівень витривалості, відзначається виражене негативний вплив для здоров'я. Учень неспроможний виконати тест на витривалість чи що складає низький результат, більше схильний захворювань серцево-судинної системи та має меншою професійної працездатністю. У учнів з оптимальним чи належним рівнем розвитку фізичних якостей, відзначається позитивний вплив на стан здоров'я. Учні із високим рівнем розвитку фізичних якостей, (відповідає вимогам великого професійного) спорту, у якому відзначається напруга всіх систем організму.
Останніми роками досліджуються різні аспекти цієї проблеми фізичної підготовленості: фізичний розвиток і рухова підготовленість дітей шкільного віку залежність від впливу різних чинників, індивідуальні, статеві і вікові особливості школярів вчених рухових якостей, вивчаються рухові можливості у зв'язку з їхнім оцінкою, досліджується взаємозв'язок між фізичної підготовленістю школярів та їхніх умінням управляти своїми досягненнями, проводяться динамічний контролю над розвитком рухових якостей школярі.
Великого уваги заслуговує робота у якій дано результати масового обстеження населення центральною зоною України, що характеризують фізичний розвиток і фізичну підготовленість населення 80-х роках. Отримані результати при масовому обстеженні фізичної підготовленості дітей дошкільного, шкільного вікових груп, учнів професійно-технічних та середніх навчальних закладів, студентів вузів і дорослого населення можуть бути вихідними для наступних досліджень, і порівнянь, а як і і розробити науково обгрунтованих засад національної системи фізичного виховання населення.
У 1996 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Продержавні тесті нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України». Державні тести є нормативними вимогами до фізичного підготовленості фізичного здоров'я, життєдіяльності і до високопродуктивної праці і захист держави. Програма складається з 14 видів різних тестів всім верств населення, починаючи з шести років.
Певний внесок у вивчення цієї проблеми вносять зарубіжні дослідники. Так 1993 року Рада Європейського комітету на розвитку, затвердив ряд тестів визначення фізичної підготовленості дітей й молоді. Тести фізичної підготовленості «ЕВРОФИТ» – складаються з 8 тестів – на рівновагу, частоту рухів рук, гнучкість, кистевую силу, скоростно-силовой тест, витривалість, силова витривалість.
 
Характеристика фізичних якостей студентів
 
Фізичні можливості людини великі і залежать від її підготовленості, яка в цілому являє собою комплекс різноманітних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості), моторних і адаптаційних можливостей, які реалізуються в рухах. Динаміка
Фото Капча