Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Соціальна статистика" №СцС-000007

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Статистика житлових умов населення 
  2. Система показників споживання населення 
  3. Задачі

№1. За даними про розподіл населення України за економічною активністю розрахувати показники структури трудових ресурсів (коефіцієнт працездатності усього населення, коефіцієнт працездатності населення у працездатному віці, коефіцієнт зайнятості працездатного населення, коефіцієнт демографічного навантаження).

№2. За даними про природний рух населення розрахувати коефіцієнти народжуваності, смертності, загальний коефіцієнт шлюбності, розлучува-ності, показник природного приросту.

№3. Кількість лікарів всіх спеціальностей в Україні на 1 січня 2004 року склала 359 тис. чол. Загальна чисельність населення України на цю дату становила 48563000 чол. Визначте відносну величину інтенсивності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Бездекова З., Поздня К. Система показателей социальной статистики: концепция, методология, практика. - М.: Практика, 1995.
  2. Столяров Г. С., Огай М. Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2003.
  3. Тавокин Е. П. Социальная статистика. - М.: Изд-во РАГС, 2001.
  4. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика. Київ: КНЕУ, 2002.
1577
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).