Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Страхова справа" №Стр-000003

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

застрахованої особи;

 • створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки;
 • розподілити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та другим рівнем пенсійної системи, і таким чином застрахувати майбутніх пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань у економічному розвитку держави;
 • підвищити ефективність управління системою пенсійного забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції управління пенсійними активами.
 • Впроваджуватись другий рівень буде лише після формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної інфраструктури.

  Законопроектами, також передбачається, що, починаючи з 2018 року, громадянам буде надано право, у разі їх бажання, перевести їх обов'язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це дозволить застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже - в більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 936-р затверджено План заходів щодо реалізації в 2008 році Стратегії подолання бідності. Згідно з цим Планом, у галузі пенсійної реформи, Мінпраці і Пенсійному фонду України уряд доручив забезпечити відновлення диференціації розмірів пенсій шляхом актуалізації показника заробітної плати та збільшення величини оцінки одного року страхового стажу, а також Мінфіну – забезпечити фінансування у повному обсязі пенсійних виплат з урахуванням результатів проведеного перерахунку пенсій. 

  Мінпраці, Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту доручено взяти участь у підготовці пропозицій про внесення змін до деяких законодавчих актів, що регулюють діяльність страхових організацій та банків, з метою приведення їх у відповідність із Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення". 

  Мінпраці, ПФУ, Мінфіну, Мінекономіки доручено забезпечити супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування" та проекту Закону України "Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", прийняття якого дасть змогу удосконалити механізм сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, збільшити обсяг додаткових надходжень до фондів соціального страхування на 511 млн. гривень та зменшити навантаження на роботодавців, пов’язане з адмініструванням сплати страхових внесків (загальна економія становитиме 800 млн. гривень на рік).

  Україною обрано шлях поступового запровадження трирівневої пенсійної системи:

  • рівень 1 - солідарна система;
  • рівень 2 - загальнообов'язкова накопичувальна система;
  • рівень 3 - добровільна недержавна система пенсійних заощаджень.

  Основні завдання та цілі пенсійної реформи: 

  • підвищити рівень життя пенсіонерів;
  • встановити залежність розмірів пенсій від величини заробітку і трудового стажу;
  • забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи;
  • заохотити громадян до заощадження коштів на старість;
  • створити ефективнішу та більш дієву систему адміністративного управління в пенсійному забезпеченні.

  Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов'язані із змінами в демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці і на ринку капіталів (що більше відчувається у накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить зробити пенсійну систему більш фінансово збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію і є принципово важливим та вигідним для них.

  3. Особливості пенсійного страхування в Україні

  Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення. 

  Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються відповідно законодавства України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

  Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні є: 

  • застраховані особи, а в окремих випадках − члени їхніх сімей та інші особи; 
  • страхувальники; 
  • Пенсійний фонд; 
  • уповноважений банк; 
  • підприємства, установи, організації (далі - організації), що здійснюють виплату і доставку пенсій. 

  Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення є: 

  • особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів; 
  • підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального пенсійного забезпечення; 
  • Накопичувальний фонд; 
  • недержавні пенсійні фонди; 
  • юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами; 
  • зберігач; 
  • страхові організації;
  • інші суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення можуть бути визначені законами України. 

  Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством. 

  У разі, якщо сукупність виплат разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забезпечення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом. 

  Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами: 

  1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

  2) обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності; 

  3) права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування

  Фото Капча