Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Коріння роду і слави Ківерцівщини

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КОРІННЯ РОДУ І СЛАВИ КІВЕРЦІВЩИНИ
 
Краєзнавці Ківерцівщини
О. М. Цинкаловський
М. І. Теодорович
З. М. Євницький
В. Є. Рожко
В. Г. Тинчук
П. Н. Гоць
 
Народні артисти та митці Ківерцівщини
Н. П. Кондратюк
В. А. Чепелюк
Б. А. Которович
Т. М. Рівець
О. В. Байдуков
О. В. Клим’юк
 
Письменники Ківерцівського краю
Ю.-І. Крашевський
Г. С. Запольська
С. М. Радіон
Й. Г. Струцюк
М. А. Онуфрійчук
М. Ю. Малиновська
 
Цинкаловський
Олександр Миколайович
 
Волинь є краєм із надзвичайно багатою історико-культурною спадщи-ною. Її пам’ятки археології, архітектури, містобудування, історії та монументаль-ного мистецтва дають змогу осягнути ми-нулі епохи. Найчисленнішу групу з ряду нерухомих пам’ятників складають пам’-ятки археології. Волинська земля здавна привертала увагу археологів. Археоло-гічні дослідження пам’яток слов’яно-руського періоду на Волині ведуться протягом більш ніж ста років. В період між двома світовими війнами величезні за обсягом археографічні дослідження пов’язуються з ім’ям О. Цинкаловського.
У 20–30-х рр. він відкрив і описав десятки городищ, селищ і могильників слов’яно-руського часу на терені Волині, зібрав і систематизував матеріали з малодосліджених районів Полісся.
Олександр Миколайович Цинкаловський народився 9 січня 1898 р. у давній столиці Волинського князівства – місті Володимирі. Батько його родом з Київщини, мати – волинянка. Недовго проживши у Володимирі-Волинському, Цинкаловський разом з рідними переїхав до Ковеля. Тут розпочав навчання у міській державній гімназії. Перед першою світовою війною сім’я евакуювалася в Казань. Тут він записується на перший курс університету, хоч студентом стати не встиг. Восени 1917 р. О. Цинкаловський їде з Казані до Тамбова, щоб разом з родиною повернутись на Україну.
Після евакуації Цинкаловського-старшого направляють на роботу у Звягіль (нині Новоград-Волинський). Саме тут Олександра призивають у лави війська Української Народної Республіки, направляють вчителювати. Згодом переїжджає він до Володимира, де продовжує займатись вчителюванням, громадською діяльністю.
У 1925 р. О. Цинкаловський поступає у Варшавський університет, спеціа-лізується на церковній історії, християнській археології і мистецтві. Будучи сту-дентом університету, він стає співробітником Державного археологічного музею у Варшаві. За завданням музею часто виїжджає в експедиції на Волинь, Полісся, Підляшшя, проводить дослідження, обстежує пам’ятки історії та археології. Результати досліджень О. Цинкаловський популяризує у наукових виданнях.
1936 р. Олександр Цинкаловський стає директором краєзнавчого музею в Кременці, багато пише, бере участь в наукових конференціях, присвячених Волині.
Події Другої світової війни привели вченого з Волині до польського міста Кракова. Тут він працює в Будинку книги. Вийшовши на пенсію, присвячує себе повністю науковій роботі. Крім археологічних досліджень, О. Цинкаловський пише про найдавніші події з історії України, про Червенські міста.
Помер О. М. Цинкаловський 19 квітня 1983 р. у Кракові. Похований на православному цвинтарі у Варшаві ІІ. Із творчої спадщини О. Цинкаловського.
Короткий бібліографічний опис праць О. М. Цинкаловського:
 
Цинкаловський О. Данило Братковський / О. Цинкаловський // Данило Братковський – поет і громадянин : наук. зб. : матеріали наук.-краєзн. конф. / Волин. краєзн. музей [та ін.]. – Луцьк, 2002. – С. 149–152. – Підпис – О. Волинець.
Цинкаловський О. Волинь / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 60–65.
Цинкаловський О. Дорогами Волині / О. Цинкаловський // Рад. Волинь. – 1972. – 1 листоп.
Цинкаловський О. З історії словника / О. Цинкаловський // Молода Волинь. – 1991. – 4 січ. – С. 6.
Цинкаловський О. Історико-географічний і економічний словник Волині і Волинського Полісся / О. Цинкаловський // Літопис Волині : наук.-популяр. зб. волинознавства / Ін-т Дослідів Волині ; голов. ред. Ю. Мулик-Луцик. – Вінніпег, 1977–1978. – С. 99–103. – Інтерв’ю з "Наша культура", додаток до "Наше життя розмовляв К. Бор. Варшава, 1969. Ч. 9.
Цинкаловський О. Камінь-Каширський / О. Цинкаловський // Минуле і сучасне Волині й Полісся: Край на межі тисячоліть : матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000–2002 рр. : зб. наук. пр. / Манев. краєзн. музей, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; упоряд. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 2002. – С. 211–212.
Цинкаловський О. Княжий город Володимир / О. Цинкаловський. – Луцьк : Надстир’я, 2003. – 122 с.
Цинкаловський О. Оселя з часу неоліту під м. Володимиром / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 222–223.
Цинкаловський О. Сліди християнства на Волині до кн. Володимира Великого / О. Цинкаловський // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко [та ін.]. – Луцьк, 2007. – С. 224–236.
Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : [в 2 -х т. ] : краєзн. слов. від найдавн. часів до 1914 р. / О. Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег, 1986. – 2 т.
Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині / О.
Фото Капча