Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Людина та її світ очима давніх греків

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Давньогрецька релігія – система політеїстичних вірувань і культів племен та народностей Стародавньої Греції в період виникнення й розвитку рабовласницького суспільства. Характерними особливостями її були уособлення й одушевлення явищ природи (анімізм), пов'язана з ними людиноподібність богів та тлумачення їхньої поведінки за допомогою міфів. Ліси, діброви, річки, гори, моря, небо, за уявленнями стародавніх греків, були заселені божествами.
Давньогрецька міфологія з її дитячою наївністю сприймання дійсності, з яскравою образністю й художністю відіграла чималу роль у розвитку грецької культури і стала передумовою витворення грецького мистецтва. Боги змінювалися так само, як і ті, хто вірив у них. З розвитком грецької цивілізації боги ставали дедалі благороднішими й поважнішими.
Особливою шаною в греків стародавньої доби користувалась годувальниця всього – Гея, життєдайна володарка, втілення невичерпної творчої сили Землі, «тієї великої матері, в лоно якої все повертається, щоб знову проростати для нового життя» (Есхіл, Хоефори). Це відбивало і вплив матріархату, і значення хліборобства як основної галузі господарства народу.
Пізніше культ Землі ввібрав також шанування Реї, Деметри, Персефони та інших божеств, пов'язаних із хліборобством. Боги уявлялися грекам за тією чи іншою працею: Гермес і Пан пильнували отари, Афіна вирощувала маслинові дерева й т. ін. Тому, щоб людина могла успішно виконувати якусь справу, вважалося за потрібне піддобритися до відповідного божества принесенням у жертву плодів, молодих тварин тощо. Спочатку не існувало ієрархії серед богів. У тогочасних віруваннях греків збереглися залишки первісних релігій – фетишизму (приміром, шанування каміння, особливо дельфійського омфала), тотемізму (орел, сова, корова й інші тварини були постійними атрибутами богів, а самі боги нерідко зображувались у вигляді тварин), магії.
За панування родової знаті дрібні місцеві божества були замінені олімпійськими богами. Гомер (VIII ст. до н. е.) в «Іліаді» й «Одіссеї» та Гесіод (VII ст. до н. е.) у «Теогонії», тобто «Родоводі богів», усталили типові образи богів. Гомерові боги – це просто безсмертні люди, наділені неземною вродою і силою. Кожен з них має своє ім'я і риси, властиві тільки йому. Ці боги – Посейдон, Аїд, Гера, Деметра, Гестія, Афіна, Афродіта, Аполлон, Артеміда, Гефест, Арес та інші – розглядалися вже як якась родина чи держава, що має свого верховного главу – «батька людей і богів». Зевс утілював у релігійній формі риси патріархального владики; він панував над небом, землею, морем і пеклом. Отже, з'явилась ієрархія богів, яка відбивала зміцнілу ієрархію класового суспільства. Зображені в «Іліаді» та «Одіссеї» палац Зевса на Оліпмі із золотими стінами та підлогами, розкішні вбрання богинь, а також постійні чвари, розбрат та інтриги між богами були своєрідним віддзеркаленням життя грецької родової аристократії. Гомер назавжди закріпив антропоморфічний характер грецької релігії. Гесіод тільки чіткіше виклав її.
Перемога олімпійців ніколи не була повною. Нерідко найпалкіше вірили в тих богів, яких не оспівав жоден поет. Людина, як і раніше, відчувала, що її оточують добрі та злі духи, і виконувала прадавні магічні обряди. Існували ніби дві релігії: офіційна (її проповідували держава, література та мистецтво), заснована на гомерівських традиціях, і вірування нижчих верств, які зберігали забобони догомерівських часів. Велике значення в давньогрецькій релігії мав культ предків і взагалі померлих, а також культ героїв. У класичну епоху в культі померлих постало уявлення про життя душ праведників на Єлісейських полях. Виникнення містдержав (полісів) і дальший розвиток рабовласницького суспільства змінили характер грецької релігії. У VIII – VII ст. до н. е. з'явилися й поширились культи богів – покровителів ремесла і торгівлі. Богом ковальства став Гефест, богом торгівлі – Гермес. Змінилось уявлення і про функції богів: покровителями ремесел у кожному місті, як правило, оголошувались боги, що їх вважали оборонцями самого міста: наприклад, в Афінах – Афіна, в Корінфі – Посейдон, у Дельфах – Аполлон.
Про найдавніші відомі нам уявлення греків про Землю ми знаємо з поем Гомера – „Одіссеї” і „Ілліади” (12-8 ст. до н. е.). З цих творів видно, що греки уявляли собі Землю трохи опуклим диском, який нагадує щит воїна. Сушу кругом обтікає ріка Океан. Над Землею розкинувся мідний небозвід, по якому рухається Сонце, піднімаючись щодня з вод Океану на сході і поринаючи в них на заході.
Грецький філософ Фалес (6 ст. до н. е.) вважав Всесвіт рідкою масою, всередині якої міститься великий пузир, що має форму півкулі. Угнута поверхня цього пузиря – небо; а на нижній плоскій поверхні, подібно до корка, плаває плоска Земля. Неважко здогадатись, що основою уявлень Фалеса про Землю як про плаваючий острів був відомий йому факт, що Греція лежить на численних островах.
Грек Анаксімандр (4 ст. до н. е.) вважав, що Земля має вигляд відрізка колони або циліндра, на одній з двох основ якого ми живемо.
Середину Землі займає суша у вигляді великого круглого острова – „Ойкумени” (тобто населеної Землі). Її оточує океан. Всередині Ойкумени є морський басейн, що поділяє її на дві приблизно рівні частини: Європу і Азію. Греція є займає центр суші, а місто Дельфи стоїть у центрі Греції (“пуп Землі”). Схід Сонця та інших світил на східній стороні неба, після того як вони зайшли за горизонт на заході, Анаксімандр пояснював рухом їх під Землею по колу. Небесне склепіння, яке ми бачимо, становить, таким чином, половину кулі; друга півкуля знаходиться під нашими ногами. Анаксімандр вважав, що Земля – центр Всесвіту.
Послідовники іншого стародавнього світу Аристотель (4 ст. до н. е.) не тільки сприйняв вчення про кулястість Землі, а й перший науково довів це. Аристотель вказував, що якби Земля не мала форми кулі, то тінь, яку вона кидає на Місяць при його затемненнях, не була б обмежована дугою кола.
Новим етапом у розвитку науки стародавніх греків було вчення видатного астронома стародавнього світу Арістарха Самоського (кінець 4 ст. – перша половина 3 ст. до н. е.). Він висловив думку, що не Сонце разом з планетами рухається навколо Землі, а Земля і всі планети обертаються навколо Сонця.
Саме Давня Греція показала людину як досконалий і прекрасний витвір природи. Античну культуру поєднував антропоцентризм. Найкраще визначення антропоцентризму укладене в словах Протагора: «Людина є центр всього Всесвіту і мірою всіх речей». Космологізм грецької культури припускав антропоцентризм. Космос постійно співвідноситься з людиною. Співставлення макрокосму – Всесвіту, і мікрокосму – людини, припускало гармонію існування. Тому для давньогрецької культури був властивий пошук «пропорції зв'язку речей», математичних законів краси і гармонії, пошук ідеалу людського тіла і духу. Тіло людини піддалося ретельному геометричному вивченню, у результаті чого виявилися ідеальні пропорції гармонічної людської фігури, встановлені правила пропорційного співвідношення його частин. Передбачається, що теоретиком пропорцій є скульптор Поліклет. Тіло, прекрасне саме по собі, було лише частиною гармонійної особистості. Прекрасна і гарна людина поєднує в собі красу бездоганного тіла і моральну досконалість. Це положення визначає «тілесний» характер культури Древньої Греції. Краса статури шанувалася високо й досягалася фізичними вправами і гімнастикою, тобто досягти ідеалу можна було вправами, освітою, вихованням.
Давньогрецька культура – найбагатша, найбільш диференційована серед культур стародавнього світу. Вона відома за численними літературними пам'ятками, написаними давньогрецькою мовою.
Питання про природу людини, її сутність, походження і призначення – було одним з основних у філософії давньої Греції. Традиційно вважається, що «поворот до людини» здійснили прихильники софізму, проте й до них увага до проблеми людини давала про себе знати. Так, існує думка, ніби вислів «пізнай самого себе» належав одному з перших грецьких філософів – Фалесу. Його учень Анаксіандр створив гіпотезу про походження людини, згідно з якою, перші люди виникли з тварин типу риб. Демокріт, якому дорікають у тому, що він розглядав людину як своєрідний атом суспільного космосу, цікавився проблемою самопочування людини, про що свідчить його вислів «щастя і нещастя – в душі».
Типовим для давніх греків є розуміння людини як «мікрокосму», який є відображенням, своєрідною копією «макрокосму» – Всесвіту, який, у свою чергу, тлумачився як живий одухотворений організм. При цьому вважалося, що людина містить у собі всі елементи (стихії) космосу, складається з душі й тіла.
Перше визначення людини (людина – це двонога істота, яка має пір'я) належить Сократу. Арістотель визначав людину як живу істоту, наділену духом, розумом, «розумною душею» (на відміну від сенситивної і вегетативної душі) і здатністю до суспільного життя.
Предметний світ греки індивідуалізували, підкреслюючи в ньому одиничне, неповторне, випадкове, плинне, що дало можливість пояснити неповторність, унікальність людських індивідів.
Проблеми людини, суспільства і держави ставилися і розв'язувалися Платоном і Арістотелем. Великого значення Платон надавав проблемі справедливості. Оскільки справедливість і несправедливість найбільш виразно проявляються не в окремій людині, а в державі, то Платон запропонував нарис ідеальної держави. Причиною виникнення держави, на його думку, є багатоманітність матеріальних потреб людини і неможливість їх задовольнити поодинці. У своєму творі «Держава» («Про справедливість») Платон виклав своє вчення про суспільство і державу, розкрив свої етичні, психологічні та педагогічні погляди.
В Арістотеля такі науки, як етика і політика становлять собою єдиний комплекс, в центрі якого діяльність і поведінка людини. Вищим благом людини, як зазначав Арістотель у '«Нікомаховій етиці», є щастя. Останнє полягає в діяльності душі по реалізації чеснот. Для безперешкодної реалізації чеснот необхідні певні зовнішні блага – здоров'я, багатство, соціальне становище тощо. Чесноти, які реалізуються в розумній діяльності, Арістотель поділяє на етичні і діаноетичні (інтелектуальні). Етичні чесноти становлять собою середину між двома протилежними пороками: мужність – між відчайдушністю і боягузтвом; самовладання – між розбещеністю і бездушністю (нечулістю) ; лагідність – між гнівливістю і незворушністю та ін. Сутність же інтелектуальних чеснот полягає, за Арістотелем, або у відшуканні істини ради неї самої, або у встановленні норм поведінки.
Грецький філософ Епікур всі явища природи пояснював різними поєднаннями атомів, які відрізняються ще й за вагою. Прямолінійний рух атомів, на його думку, поєднується із спонтанними (внутрішньо зумовленими) в бік від прямої лінії рухами. В його вченні є здогад не лише про вічність і незнищуваність матерії, а й про діалектичний характер руху.
Світ для давніх греків був живим, гармонійно упорядкованим предметно-речовим цілим – Космосом.
Грек Фалес був одним із «семи мудреців», який першим відійшов від міфологічної до понятійної картини світу, відмовившись визнавати антропоморфних богів, вдався до пошуків єдиного внутрішнього джерела життя.
Геракліт продовжував розвивати аналогічне вчення і зробив значний вклад у розвиток діалектичного методу. Збереглися уривки з його праці «Про природу», або «Музи», виключно важкі для розуміння (недарма їх автора прозвали «темним»).
Після появи робіт Арістотеля, який єдиним науковим методом вважав аналітику, міфологічні начала греків відійшли на задній план, поступившись ідеалізму та матеріалізму.
 
Список використаних джерел:
 
Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. – М. : Высшая школа, 1988.
История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина – М. : Высшая школа, 2001.
Кун М. А. Легенди і міфи стародавньої Греції. -К. : Рад. школа, 1967 та інш. вид.
Хрестоматия по истории Древней Греции / Под ред. Д. П. Каллистова. – Высшая школа, 1964.
Фото Капча