Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Менеджери в організації: ознаки діяльності менеджера, ролі та якості менеджера

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

– багато в чому ця відповідальність перейшла до нього від держави.

В особистісному плані людина повинна бути товариський, мати хорошу комунікацію, бути добрим душею, чуйним, прагнути допомагати людям, компаніям і нести у своїй душі любов до ближнього.
Фахівцю з управління персоналом необхідно, перш за все, вміння переконувати керівництво і персонал. Він повинен бути дуже контактним, уміти викликати прихильність до себе з першої секунди розмови – ось це найголовніше. Крім того, менеджер повинен володіти навичками консультанта-викладача, адже йому часто необхідно переконувати своїм прикладом, вести за собою керівників до вирішення завдань, що стоять перед організацією.
Керівнику необхідно вміти розлучатися зі співробітниками без «важкого каменю на серце», адже саме по цих людях на ринку праці будуть судити про корпоративну культуру компанії. Керівник повинен вміти ефектівно викорисовувать потенціал персоналу, виявляти сильні і слабкі сторони співробітників, правильно складати плани розвитку персоналу.
Менеджер повинен бути здатний встановлювати контакти з новими клієнтами, домагатися їх довіри, розвивати взаєморозуміння і на цій основі вибудовувати довгострокові взаємовигідні відносини, надаючи якісне обслуговування і допомагаючи клієнту знаходити рішення щодо розвитку його бізнесу.
Прийнято вважати, що персональний менеджер, який займається продажами банківських продуктів серед нових клієнтів – це досить говіркий, з твердим характером, рукостисканням і з «посмішкою напоготові» співробітник. Його турбота, головним чином, полягає в тому, щоб умовити клієнта придбати послугу. Насправді ж така думка далеко від реальності. У зв'язку з цим назвемо основні якості, якими повинен володіти персональний менеджер.
Відмінні властивості: специфічні риси особистості.
Головне властивість – це емпатія, тобто здатність менеджера оцінити ситуацію з точки зору клієнта, поставити себе на його місце. Другий найбільш важливою рисою є честолюбство. Це якість менеджера, чия самооцінка нерозривно пов'язана з успішним завершенням дорученого завдання або виконанням конкретного заходу. Визначальним є сила духу або життєстійкість, тобто здатність менеджера швидко відновлюватися після невдачі.
Важливе значення для менеджера-професіонала мають такі характерні якості, як самодисципліна, інтелект, творчі здібності, гнучкість, самостійність, наполегливість, наочність, надійність.
Відзначаючи наявність вищеназваних відмінних властивостей, слід визнати, що для результативної роботи менеджера тільки особистісних якостей недостатньо – необхідно мати ще й здатності, які полегшать йому реалізацію потрібних якостей і допоможуть досягти успіху.
Здібності: здатність до спілкування, аналітичні та організаційні здібності, здатність управля здатності менеджера мають особливе значення, оскільки основний акцент в роботі з потенційним клієнтом робиться на консультаційний характер процесу продажу послуг. Для успішного виконання цих функцій доводиться володіти великим обсягом інформації: по-перше, про клієнтів, їх фінансовий стан, проблеми та потреби, по-друге, про банківські продукти, їх вигідності і переваги для конкретного клієнта та ін. [10].
Наявність організаційних здібностей і вміння управляти власним часом також входять до переліку вимог, що пред'являються до персональних менеджерів. Більш того, вони є взаємопов'язаними. Знаючи, що 80% продажів припадають на 20% ключових клієнтів, менеджер повинен більшу частину свого часу і відповідно ресурсів витрачати саме на цих клієнтів. Тому для планування робочого дня йому потрібні, з одного боку, організаційні здібності, з іншого, вміння раціонально керувати часом з тим, щоб виконати поставлені перед ним завдання.
Ерудиція – володіння специфічною інформацією, знаннями. Персональні менеджери повинні мати знання про банківські послуги, потенційних клієнтів, своєму банку, банках-конкурентах.
Одне з важливих якостей успішного менеджера – здатність використовувати кращі якості своїх підлеглих і знижувати вплив негативних якостей на справу (кожному співробітнику знаходити роботу, яка дозволяла б розкритися його кращі сторони і не дозволяла б впливати на справу негативних якостей), тобто давати роботу за здібностями, до душі. Друге – вміння розставити підлеглих так, щоб їх взаємодія давало більшу віддачу, ніж робота кожного окремо, тобто створити команду. І третє – це вміння підтримувати інтерес до роботи, до досягнення цілей.
Успішному менеджеру потрібно постійно прагнути до самоосвіти, постійно себе вдосконалювати, бути в курсі сучасних подій.
Необхідне знання сучасних тенденцій бізнесу, стратегії і досвіду лідерів, причому не тільки в своїй галузі – важливо розуміти стратегічні, загальносвітові тенденції. Вивчати їх, постійно поповнювати свої знання, удосконалювати. Крім того, потрібно вміти все це аналізувати, володіти баченням ситуації.
висновок:
Таким чином, в ході дослідження були підтверджені всі гіпотези. Але, крім цього, виявлені й інші якості, необхідні менеджеру для того, щоб бути успішним.
Таким чином, щоб діяльність менеджера була успішною, він повинен володіти такими професійними якостями:
 • технічне майстерність (наявність і здатність застосовувати конкретні знання і навички роботи; знання сучасних тенденцій бізнесу, стратегії і досвіду лідерів),
 • Майстерність спілкування (товариськість, чуйність, уміння працювати з іншими людьми, розуміти і мотивувати їх, вирішувати конфлікти; володіти навичками консультанта-викладача; здатним встановлювати контакти з новими клієнтами, використовувати потенціал персоналу, виявляти сильні і слабкі сторони співробітників, правильно складати плани розвитку персоналу),
 • Концептуальне майстерність (уміння аналізувати складні ситуації, визначати проблеми, а також альтернативні підходи до їх вирішення і вибирати серед них найбільш оптимальні) ;
 • Здатність працювати з людьми, визначати причини їх вчинків, прогнозувати їх поведінку в майбутньому і його соціально-економічні наслідки;
 • Бути досвідченим, ерудованим, освіченою, бути здатним до саморозвитку (література, музика, образотворче мистецтво), зростання разом з бізнесом, галуззю, суспільством;
 • Мати харизму;
 • здібностей до ризику; бути рішучим, вольовим, твердим;
 • Чесно і порядним;
 • Здатним швидко реагувати на ситуацію, швидко приймати рішення, брати ризик на себе;
 • Емпатією, честолюбство, сила духу або життєстійкість, самодисципліна, творчі здібності, гнучкість, самостійність, наполегливість, наочність, надійність;
 • Здатність використовувати кращі якості своїх підлеглих;
 • Вміння розставити підлеглих, тобто створити команду.
 
Висновок
 
Менеджер – це людина, яка професійно здійснює управлінські функції. Поняття “менеджер” у сучасному розумінні – це керівник або фахівець, який займає постійну посаду та має повноваження в області прийняття рішень з конкретних видів діяльності підприємства, що функціонує у ринкових умовах.
Досягнення цілей управління здійснюється шляхом підготовки і реалізації керуючих впливів на людей, що активізують їхню роботу в організації. Це і є специфічний продукт управлінської праці. Основною формою такого впливу є управлінське рішення. В процесі управління управлінські працівники вирішують різноманітні проблеми організаційного, економічного, технічного, соціально-психологічного, правового характеру. їхнє різноманіття також є важливою особливістю управлінської праці. Управління – процес багатогранний, неоднозначний. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, прийняття на цій основі управлінських рішень залежать від складної і рухливої сукупності факторів, що постійно створює нестандартні ситуації. Саме ці обставини потребують відлюдний, що займається управлінською роботою, творчого підходу. Рішення, прийняті керівниками, залежать не тільки від їхніх знань і кваліфікації, але і від особистих якостей, практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду. Тому правомірно говорити про мистецтво управління. Засобами управлінської праці є організаційна й обчислювальна техніка, а рівень і повнота її використання багато в чому визначають культуру й ефективність управління.
Крім того, управління в сучасних умовах повинно бути спрямоване на задоволення потреб працівників, що, в свою чергу, сприяє підвищенню ефективності діяльності організації. Управління – це, насамперед, робота з людьми, а їхня трудова діяльність виступає об’єктом керуючого впливу. Трудова діяльність людей в організації, їхні відносини в процесі управління можуть посередньо виступати у виді інформації в її різних формах. В процесі управлінської роботи відбуваються збір, обробка, передання інформації. Зв’язки в процесі управління між різними управлінськими працівниками, між керівником і виробничим персоналом здійснюються також за допомогою інформації. Тому управлінська робота має інформаційну природу.
Змістом діяльності менеджера є процес реалізації функцій планування, організації, координації, мотивації і контролю.
Управлінська діяльність передбачає розподіл функцій, повноважень, відповідальності. Менеджер виконує наступні функції: адміністраторську, стратегічну, експертно-консультативну, представницьку, виховну, психотерапевтичну, комунікативно-регулюючу, інноваційну, дисциплінарну.
Діяльність менеджера, пов’язану з міжособистими комунікаціями, інформацією і прийняттям рішень, характеризують управлінські ролі.
Таким чином: робота менеджера складається з комбінації декількох ролей; ці ролі на практиці взаємозалежні і взаємодіють; важливість цих ролей змінюється у залежності від рівня управління; ролі, що виконуються керівником, визначають обсяг і зміст його роботи. Якості, які необхідні менеджеру, поділяють на три групи: професійні, особисті, ділові.
 
Список використаної літератури
 
 1. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 2. Вачевський М. В. Маркетинг для менеджера: монографія/ М. В. Вачевський, М. І. Долішний, В. Г. Скотний. – Стрий: Просвіта, 2003. – 139 с.
 3. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие/ Евгений Вершигора,. – М. : Инфра-М, 2004. – 256 с.
 4. Виноградський М. Організація праці менеджера: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Алла Виноградська, Олена Шканова, ; Київ. економ. ін-т менеджм.. – К. : Кондор, 2003. – 516 с.
 5. Виханский О. Менеджмент: [Учебник]/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. – [2-е изд. ]. – М. : Фирма «Гардарика», 2003. – 415 с.
 6. Герчикова И. Менеджмент: Учебник: [Для экон. спец. вузов]/ Ирина Герчикова,. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М. : Банки и биржи, 2004. – 478 с.
 7. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник для студ. екон. спец. / Рикі Гріфін, Володимир Яцура,. – Львів: БаК, 2005. – 605 с.
 8. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій Єрохін, Олег Стороженко, ; Національна академія управління. – К. : Національна академія управління, 2006. – 655 с.
 9. Іванова В. Менеджер – професійний керівник: Навчальний посібник/ Ірина Іванова, ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг. -екон. ун-т. – К., 2005. – 106 с.
 10. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. – К. : Академвидав, 2003. – 414 с.
 11. Лукашевич Н. Самоменеджмент: Теория и практика/ Николай Лукашевич. – К. : Ника-Центр, 2007. – 339 с.
 12. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. – К. : Каравела, 2005. – 494 с.
 13. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. – 3-е вид., перероб. и доп.. – К. : Кондор, 2006. – 661 с.
 14. Робінс С. Основи менеджменту: учбовий посібник/ Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо, ; Пер. с англ. А. Олійник, М. Корчинська, Р. Ткачук,. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 671 с.
 15. Рудінська О. Менеджмент: Посібник/ Олена Рудінська, Світлана Яроміч, Ірина Молоткова, ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий фак-т, Регіональний ін-т держ. управління. – К. : Ельга Ніка-Центр, 2003. – 334 с.
 16. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.
 17. Стадник В. Менеджмент: Посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. – К. : Академія, 2003. – 463 с.
 18. Стеценко І. Основи менеджменту. Хто такий менеджер: Навчальний посібник/ Іван Стеценко,. – К. : А. С. К., 2005. – 221 с.
 19. Хміль Ф. Менеджмент: Підручник для студ. вуз. / Федір Хміль,. – К. : Академвидав, 2003. – 607 с.
 20. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. – 3-е изд., испр. и доп.. – К. : Знання, 2006. – 645 с.
Фото Капча