Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мережа спеціалізованих формувань, консультаційних пунктів, які надають соціальні послуги в Україні

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Мережа спеціалізованих формувань, консультаційних пунктів, які надають соціальні послуги в Україні
2. Соціальна допомога, її види та напрямки
Список використаної літератури
 
1. Мережа спеціалізованих формувань, консультаційних пунктів, які надають соціальні послуги в Україні
 
Спеціалізовані служби центрів соціальних служб для молоді – це тимчасові формування, які створюються і здійснюють свою діяльність у межах реалізації програм центрів соціальних служб для молоді.
Спеціалізовані формування служб соціальної підтримки сімей також надають соціальні послуги таким незахищеним категоріям молоді, як діти та молодь з функціональними обмеженнями.
Станом на 2009 рік у 21 регіоні України існує 37 закладів соціального обслуговування, які фінансуються за рахунок цільової субвенції з Державного бюджету України на рік місцевим бюджетам. Зокрема центр соціально-психологічної допомоги, 16 соціальних гуртожитків, 11 соціальних центрів матері та дитини, 4 центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 5 центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Порядок використання у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2009 року – 439.
Сучасною ознакою розвитку інтегрованої соціальної роботи, як свідчить міжнародний досвід, є надання комплексу соціальних послуг у закладах соціального обслуговування. Станом на 01. 12. 2009 року в Україні функціонує 42 заклади соціального обслуговування – установ (цілодобові та денні стаціонари), що надають на безоплатній основі соціальні послуги та забезпечують соціальну підтримку сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед них: 22 центри соціально-психологічної допомоги – цілодобовий стаціонар, 9 соціальних гуртожитків, 7 соціальних центрів матері та дитини, 4 центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
Діяльність зазначених закладів спрямована на реалізацію державної політики у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю через надання соціальних послуг молоді та сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування з числа випускників інтернат них закладів та вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей; жінкам на сьомому – дев'ятому місяці вагітності та матерям з дітьми віком від народження до 18 місяців, які потрапили в складну життєву ситуацію; дітям та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років; ВІЛ-інфікованим дітям та молоді.
Крім цього, здійснюється подальший розвиток мережі спеціалізованих формувань центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Соціальну роботу із сім – ями, дітьми та молоддю здійснювали 2901 спеціалізоване формування, а саме: 723 – служби соціальної підтримки сім'ї, 80 – служб «Телефон Довіри», 540 – мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст, 217 – служб роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків, 139 – студентських соціальних служб, 82 – інформаційно-ресурсних центри, 527 – шкіл волонтерів, 593 – КП у пологовому будинку та відділенні і 718 – інших спеціалізованих формувань, які створені за потребою регіону.
«Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській місцевості» – це спеціалізована служба районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, основними завданнями якого є здійснення профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя.
Спеціалізована служба «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості» (МКП) – це тимчасове формування, яке створюється наказом директора міського центру соціальних служб для молоді.
МКП здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством, нормативно-правовою базою центрів ССМ, Положенням про МКП.
Положення про МКП розробляє та затверджує центр соціальних служб для молоді на основі Примірного положення про МКП, при цьому МКП не є юридичною особою.
Головною метою МКП є забезпечення реалізації:
Комплексної програми профілактики злочинності (Указ Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000) ;
Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності (Постанова КМУ від 21 грудня 2001 р. №1712).
Основні завдання МКП:
здійснення профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя серед населення сільських та гірських районів;
надання соціально-економічних, соціально-медичних, психологічних, соціально – педагогічних, правових, інформаційних послуг дітям, молоді, різним категоріям сімей сільських та гірських районів;
Основні функції МКП:
Соціально-медичне, психологічне, педагогічне, правове, інформаційне консультування дітей, молоді та членів їхніх сімей, направлення їх, за потребою, до відповідних фахівців центрів ССМ, інших установ.
Організація та проведення просвітницьких заходів для дітей, молоді та різних категорій сімей з метою профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя.
Організація благодійних акцій для дітей – сиріт, дітей та молоді з функціональними обмеженнями, дітей, які залишилися без піклування батьків.
Підготовка та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів.
Розповсюдження серед населення сільських та гірських районів соціальної рекламної інформації та інформації про діяльність центрів соціальних служб для молоді.
У ході роботи спеціалізованої служби «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській місцевості» проводяться тренінги, спрямовані на подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї.
МКП має право використовувати виключно індивідуальну та групову форми роботи, залучати для здійснення своєї діяльності додаткові кошти та матеріальні
Фото Капча