Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт курсантами денної та заочної форм навчання з дисципліни «Технічна хімія»

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 

Методичні рекомендації до підготовки і виконання лабораторних робіт курсантами денної та заочної форм навчання з дисципліни «Технічна хімія» розробила у відповідності з навчальним планом та галузевим стандартом вищої освіти підготовки бакалавра, галузь знань 0701. Транспорт і транспортна інфраструктура, напрям підготовки 6. 070104. «Морський та річковий транспорт», професійне спрямування:
•Судноводіння;
•Експлуатація суднових енергетичних установок;
•Експлуатація електрообладнання і автоматики суден.
Правила техніки безпеки у лабораторії хімії
Перед початком лабораторного практикуму по неорганічній хімії курсант повинен вивчити діючу інструкцію з техніки безпеки при роботі в даній лабораторії і потім розписатися в спеціальному журналі.
На весь період практикуму студенту приділяється постійне робоче місце. Робота в хімічній лабораторії тільки тоді є продуктивною, коли вона виконується свідомо з розумінням теоретичного її обгрунтування. У зв’язку з цим до виконання кожної лабораторної роботи допускаються студенти, що попередньо ознайомилися зі змістом лабораторної роботи, та з відповідними розділами підручника і записами лекцій.
Основні правила
Основні правила, яких необхідно дотримуватися при роботі в хімічній лабораторії:
  • Не розпочинати виконання досліду, доки не стане ясною його мета, доки не перевірена наявність обладнання, необхідного для досліду (посуд, прилади, реактиви).
  • При роботі буквально точно дотримуватися порядку і послідовності операцій, вказаних у посібнику.
Додержуватися всіх необхідних запобіжних заходів, приведених в даному розділі посібника та інструкції з техніки безпеки.
Користуватися лише реактивами, приготованими для відповідної лабораторної роботи. Реактиви загального користування, а також склянки з концентрованими розчинами кислот і лугів не приносити на робоче місце.
Перед використанням реактиву уважно вивчити позначення на склянці з метою встановлення придатності реактиву для даного досліду.
На етикетці, крім назви (або формули) реактиву, повинна бути вказівка про його чистоту: «технічний» (техн.), «чистий» (ч),
«чистий для аналізу» (чда), «хімічно чистий» (х. ч.). Етикетки на склянках з розчинами повинні містити вказівки про концентрацію кожного розчину.
Якщо на посудині з реактивом немає відповідної етикетки або напису, користуватися ним без узгодження з викладачем не слід.
Якщо немає вказівок про дозування реактивів для даного досліду, то брати їх треба у якомога меншій кількості, задля економії матеріалів і часу, що затрачається на операцію.
Надлишок реактиву не слід висипати і не виливати назад у посудину, з якої він був узятий, а помістити його (за вказівкою викладача чи лаборанта) у спеціальні склянки-збірники.
Після вживання реактиву банку або склянку слід одразу ж закрити пробкою і поставити на місце.
Сухі реактиви брати фарфоровими, металевими, скляними ложечками або лопаточками (шпателями), які повинні бути завжди чистими і сухими. Після використання їх варто старанно обтерти (краще фільтрувальним папером).
Якщо реактив відбирають піпеткою, то не можна тією ж піпеткою, попередньо не вимивши її, відбирати реактив з іншої склянки.
Всі досліди треба проводити в робочому халаті.
Під час лабораторної роботи дотримуватися тиші і порядку.
Уважно стежити за ходом досліду і помічати та відмічати всі зміни.
Запис спостережень і рівнянь реакцій робити відразу ж після закінчення досліду в лабораторному журналі.
Для лабораторного журналу можна використовувати загальний зошит. На обкладинці журналу курсант записує своє прізвище і номер групи. Сторінки журналу з правої сторони повинні мати поля шириною 3-4 см для зауважень викладача.
У запису зазначити дату, назву теми, назву кожного досліду, стислий його виклад, представити схему або малюнок приладу, результати спостережень, рівняння реакцій, розрахунки і висновки.
Після закінчення лабораторної роботи студент зобов’язаний вимити хімічний посуд, призвести робоче місце в порядок і пред’явити його черговому по лабораторії для перевірки його стану. Черговий, в свою чергу, здає лабораторію лаборанту.
Обов’язкові вимоги до техніки безпеки при роботі студентів у хімічній лабораторії.
При роботі в хімічній лабораторії треба пам’ятати, що при виконанні кожного хімічного досліду вимагається обережність і увага!
При користуванні реактивами необхідно знати їхні головні властивості: вогненебезпечність, отруйність, здатність до утворення вибухових сумішей з іншими реактивами.
Всі роботи з концентрованими розчинами кислот і лугів, з лужними металами, з отруйними речовинами або з речовинами, які мають сильний запах, проводити у витяжній шафі.
При роботі у витяжній шафі дверцята витяжної шафи необхідно підняти на 1/5 – 1/4 висоти її підйому. Після завершення роботи її варто щільно закрити.
Нова або повторна постановка досліду з небезпечними речовинами допускається лише після одержання дозволу на це керівника роботи (викладача).
Забороняється досліджувати властивості речовин без дозволу викладача, а також пити воду з хімічного посуду.
Забороняється виконання дослідів у брудному посуді.
Без вказівки викладача не можна проводити ніякі додаткові досліди.
Не нюхати гази, що виділяються, близько нахиляючись до посудини. При визначенні запаху газу або рідини обережно вдихати повітря, злегка направляючи рукою потік його від посудини до себе.
При переливанні реактиву не нахилятися над посудиною, щоб уникнути попадання бризків або крапель рідини на обличчя або одяг.
Не нахилятися над посудиною з рідиною, яка при цьому нагрівається, тому що її можна зненацька викинути з посудини.
При нагріванні пробірки не тримати її отвором до себе або в бік інших студентів.
При
Фото Капча