Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні рекомендації щодо обладнання і функціонування кабінету психологічного розвантаження особового складу підрозділів пожежної охорони

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зростання ролі людського чинника в сучасних умовах визначає необхідність широкого використання прогресивних методів і засобів забезпечення професійної працездатності, зміцнення здоров'я, підвищення творчої активності працівників. Істотне місце у вирішенні цих задач займає діяльність реабілітаційно-оздоровчих центрів, створених у ряді галузей народного господарства. Досвід їх роботи свідчить про значний оздоровчий та економічний ефект, який досягається завдяки підвищенню працездатності, скороченню витрат робочого часу через хвороби і травми, зниженню плинності кадрів внаслідок незадоволення умовами праці.
Результати проведених психофізіологічних досліджень особливостей праці пожежних показали, що робота на пожежах призводить до вираженого зниження функцій енергозабезпечуючих систем організму, погіршення психічних процесів, прогресуючого падіння працездатності. Встановлено, що робота по ліквідації пожеж і аварій відноситься до 5-6-ї категорії за важкістю праці, тому тут висока ймовірність виникнення нервової, соматичної патології, стану психічної дезадаптації. Отримані дані свідчать про важливість і необхідність впровадження в практику пожежної охорони методів, спрямованих на відновлення та підтримку працездатності особового складу в умовах добових чергувань.
 Вирішенню цієї задачі будуть сприяти кабінети психологічного розвантаження, що являють собою багатокомпонентні оздоровчі комплекси.
 
 Психофізіологічні особливості праці пожежних
 
Праця пожежного відноситься до категорії складної і небезпечної для життя і здоров'я. Її специфіка визначається роботою у несприятливих санітарно-гігієнічних умовах, високим рівнем нервово-психічного напруження, значним фізичним навантаженням, порушенням сну, постійною готовністю протягом добових чергувань до виконання бойових дій в екстремальних умовах. Забезпечення внутрішньої готовності зумовлює зростання емоційного напруження, яке допомагає мобілізувати психофізіологічні функції організму. Перебування в стані постійної бойової готовності й виконання протягом добового чергування робіт згідно з розпорядком дня призводить до накопичення стомлення.
Згідно з кількісною оцінкою виділено шість категорій важкості праці, що
різняться за ступенями розвитку в організмі, який працює, різних зворотніх і незворотніх негативних станів. Так, починаючи з 4-ї категорії , у працівника розвиваються перед патологічні межові стани, значно падає працездатність, спостерігається перенапруження компенсаторно-приспособлюючих механізмів захисту організму. При 5-тій категорії важкості праці в кінці робочого періоду виникають реакції, що свідчать про патологічний стан організму. Вони можуть зникнути тільки після повноцінного відпочинку. Однак при цьому не виключається можливість появи значного числа професійних захворювань. До 6-тої категорії віднесені роботи в найбільш несприятливих, критичних умовах праці. Патологічні стани тут розвиваються дуже швидко і можуть призвести до важких порушень здоров'я, травматизму і нервових зривів.
Під час добових чергувань інтегральний показник стомлення після гасіння пожеж змінюється від -54 до -68 відносних одиниць, що свідчить про виражене зниження працездатності. У пожежних виявляється моторна загальмованість, психічний дискомфорт, апатія, шум і тягар у голові, млявість, емоційна напруженість, відмічається підвищена дратівливість і чутливість до дії різних чинників зовнішнього середовища. Умови праці особового складу чергових караулів були оцінені як дуже важкі (5-та і 6-та категорії важкості).
Рівень функціонального стану й працездатність пожежних знижується також після практичних занять, господарських і допоміжних робіт. Інтегральний показник стомлення змінюється до -50 умовних одиниць, що відповідає 4-й категорії важкості праці.
Більш того, після чергувань, під час яких відбувалось гасіння складних пожеж, працездатність особового складу не завжди відновлюється повністю за подальші вихідні дні. Тому при заступанні пожежних на наступне чергування, нерідко виявляються залишкові явища перевтоми.
У зв'язку з цим практично важливим для підтримки боєготовності пожежних є впровадження в практику пожежної охорони методів оперативного відновлення працездатності в умовах добового несіння служби. З цією метою доцільне створення в підрозділах кабінетів психологічного розвантаження. 
 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Кабінет психологічного розвантаження – це спеціально обладнане приміщення, в якому виділяються кімнати для групової або індивідуальної психокорекційної роботи і психологічного обстеження, апаратна для розміщення аудіо -, відео-проекційної та іншої апаратури, що застосовується при проведенні психокорекційної роботи.
1.2.Кабінети психологічного розвантаження особового складу підрозділів пожеж - ної охорони створюються за розпорядженням їх керівників.
1.3. Відповідальний за кабінет (заступник начальника підрозділу) призначається начальником підрозділу, при якому він створюється, про що вносяться доповнення в його функціональні обов'язки. 
1.4. Порядок роботи кабінету визначається відповідальним з урахуванням особливостей діяльності конкретного підрозділу і затверджується його начальником.
 
2.ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КАБІНЕТУ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ
 
2.1. Надання психологічної допомоги особовому складу.
2.2. Зняття нервово-емоційного напруження. 
2.3. Забезпечення відновлення працездатності, профілактика професійної втоми.
2.4. Підвищення функціональних можливостей організму, стійкості до впливу стресових чинників праці та зниженню негативних наслідків їх впливу.
2.5. Навчання співробітників методам та прийомам психологічної саморегуляції ( аутогенним, емоційно-вольовим тренуванням ).
Організація в підрозділах пожежної охорони кабінетів психологічного розвантаження створить більш здорові і безпечні умови праці, буде сприяти збереженню здоров'я , подовженню терміну професійної діяльності особового складу.
Психологам ДПО потрібно налагодити тісну взаємодію з медичними працівниками ВОЗ-СОЗ ГУМВС-УМВС (особливо – центрів психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору) з метою їх безпосереднього залучення до заходів, пов'язаних з проведенням занять в кабінеті психологічного розвантаження, навчання заступників начальників частин по РОС (де ці посади передбачені штатом) та начальників караулів методиці користування кабінетом психологічного розвантаження.
 
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ Й ОРГАНІЗАЦІЇ КАБІНЕТІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ
 
3.1. Вимоги до архітектурно-планувальних рішень і устаткування кабінету психологічного розвантаження в ДПО:
1. Кабінет психологічного розвантаження (далі Кабінет) являє собою спеціально обладнане звукоізольоване приміщення. Площа визначається кількістю місць із розрахунку 1,5-2 кв.м. на одну людину з урахуванням виділення вільної площі між першим рядом крісел і демонстраційним екраном, а також площі для пристрою природно-ландшафтних зон, декоративно-художніх композицій тощо. Висота, що рекомендується для приміщення – 3,2 - 3,8 м.
2. Конфігурація приміщення визначається можливостями підрозділу пожежної охорони і тих цілей, що ставляться перед Кабінетом.
3. Вихідними даними для вибору просторового рішення Кабінету служать чисельність відвідувачів; склад і кількість устаткування й апаратури; завдання, що мають розв'язуватись Кабінетом, характер і умови діяльності відвідувачів.
4. Найбільше прийнятними є: фронтальне дворядне розміщення крісел із установкою екрану біля фронтальної стіни (див. додаток № 4) і кутове трьохрядне розташування крісел з установкою екрану в зоні стикання двох стін. У першому варіанті передбачено виділення у самостійну підзону кушеток для відвідувачів, діяльність яких пов'язана зі значними фізичними та емоційними навантаженнями, або для інших спеціальних завдань.
5. Крім основного приміщення для проведення сеансів психологічного розвантаження доцільно передбачити: вестибюль із розрахунку 0,38 м на одного відвідувача; кімнату (куточок) "емоційної розрядки "(КЕР), кабіну (зону) оператора, також допоміжну кімнату для збереження аудіо - та відеокасет, платівок, слайдів, запасних частин до апаратури та ін.
6. Кімната (куточок) "емоційної розрядки" повинна розміщуватися поруч з вестибюлем і бути акустично ізольованою від основного приміщення Кабінету. Стіни і стеля фарбуються у яскраві, веселі тони. На стінах розвішуються гумористичні картинки, ілюстрації відомих карикатуристів, "криві дзеркала", маски, веселі декоративні роботи. Обладнання включає: силоміри різноманітних конструкцій, велоергоміри, еспандери різних типів (кистьові, для верхнього плечового поясу нижніх кінцівок), боксерські груші та ін.
7. Підлога покривається паркетом, лінолеумом, реліном або іншими подібними матеріалами по суцільній основі зі звукоізоляційним прошарком. Необхідно передбачити пристрої, що забезпечують щільне притискання дверей у приміщені Кабінету, проектування подвійних дверей або дверей з тамбуром.
8. При можливості і необхідності в Кабінеті виконуються підвісні стелі на металевому каркасі, укріпленому на балках перекриття. Підвісна стеля може буті такою, що цілком світиться, або зробленою із жорсткого непрозорого матеріалу, в яку вмонтовані електричні світильники різних кольорів, що забезпечують рівномірну достатню освітленість.
9. Стеля фарбується у блакитний колір, що створює подібність із небом. Забарвлення стін - жовто-зелене, що вносить колірний відбиток природи, який дії заспокійливо. Колірна гама стін і стелі повинні бути лаконічною, забарвленою у світлі тони, що забезпечує особливо яскраві світло-кольорові ефекти і слайд-проекції. У північних районах країни у кольорі інтер'єру повинні переважати теплі тони, у південних - прохолодні.
10. У приміщеннях без вікон динамічне освітлення компонується у вигляд ілюзорних світлових вікон або ілюзорних пейзажних двориків, а також влаштовуються освітлювальні установки у вигляді ілюзорного неба з поступовою зміною спектру світла (наприклад, у приміщеннях з підвісними стелями із матеріалів, що розсіюють світло).
11. Ілюзорні пейзажні вікна виконуються зі скла звичайного типу, за яким можуть розташовуватися панно з мальовничими зображеннями або кольоровими фотографіями ландшафту, підсвічені освітлювальними установками; колірна температура джерел світла може змінюватися відповідно до задач кожного етапу сеансу психорозвантаження.
12. Ілюзорні світлові або пейзажні вікна та дворики, панно і великогабаритні слайди доцільно, як правило, розташовувати по всьому периметру Кабінету у стінах або перегородках навколишніх підсобних і допоміжних приміщень.
13. Освітлювальні установки вибираються з урахуванням архітектурно-планувального рішення інтер'єру Кабінету і є органічним елементом загальної композиції внутрішнього простору. З метою усунення статичності світлового середовища у безвіконних безфонарних Кабінетах варто передбачити третину пристроїв для короткочасних (відповідно до кожного етапу сеансу психологічного розвантаження) динамічних колірних підсвіток окремих елементів інтер'єра або екрана за спеціальне складеною світлоколоритною програмою.
14. Розміщення освітлювальних установок динамічного, за спектром і рівнем, освітлення повинно плануватися таким чином, щоб вони сприяли створенню у відвідувачів зорового враження перебування на лоні природи (за напрямком світлового потоку, розподілу яскравості і тіней в інтер'єрі тощо).
15. На бокових стінах встановлюються панно, що нагадують собою світильники, закриті вмонтованими світлофільтрами (червоними, зеленими, жовтими). Колірне підсвічування не повинне бути яскравим або мигтючим. Пристрій переключення (наприклад, світлорегулятор СР-03-3) повинен забезпечувати плавну зміну кольору й освітленості в залежності від періоду і змісту сеансу.
16. На фронтальній стіні перед кріслами слід розмістити великий екран (наприклад, марки ЕВМС 2,5 х 1,8) для кіно- і слайдопроеціювання і великогабаритні слайди з видами природи. Зміна слайдів здійснюється 2-4 рази на рік у залежності від пори року (зимою на слайдах має бути зображення літнього пейзажу, влітку зимового).
17. Програма на весь період сеансу психологічного розвантажена включає 7-10 діапозитивів. Діапроектор монтується на спеціальній підставці проекцією на матовий екран. Оптимальні розміри виставочних діапозитивів при перегляді їх із різноманітної відстані визначаються за таблицею:
 Відстань від відвідувача Оптимальні розміри
 до стенда, м. діапозитива, см.
 0,5 24/30
 1 24/30
 2 30/40
  3 50/60
470/80
 
18. Кабелі, що йдуть від пульта оператора до світлозвукової апаратури повинні бути прокладені приховано і роздільно один від одного, відповідаючи вимогам правил обладнання електроустановок (ПОЕ) і будівельних норм .
19. Приміщення Кабінету обладнується легкими кріслами (крісла можуть буті розділені між собою непрозорими перегородками з таким розрахунком, щоб відвідувачі не могли бачити один одного). Крісла повинні мати високі підголівники підлокітники і бути обладнані підставками для ніг.
20. У деяких випадках для співробітників, діяльність яких пов'язана зі значними фізичними та емоційними навантаженнями, або для спеціальних психотерапевтичних заходів, в Кабінеті встановлюються кушетки із розрахунку одна кушетка замість двох крісел.
21. Біля входу в Кабінет із зовнішньої сторони встановлюється світлове табло "Заходьте, вільно". Після того, як працівники заходять у приміщення розташовуються в кріслах, на табло замінюється напис - "Не заходити, йде сеанс". Вхідні двері зачиняються.
 
4.Санітарно-гігієнічні параметри кабінету психологічного розвантаження
1. Кондиціонування повітря: очищення, підігрівання (охолодження), зволоження автоматичне. У разі потреби - аероіонізація, дезодорація, ароматизація повітря. 2. Об'єм повітря (з урахуванням того, що вентилюється) - 30 куб.м./год на одну людину.
3.Рівень шуму - не більш 50 дБ. Гучність звучання музики від 10 до 15 дБ при заспокійливій програмі і не вище 65 дБ - при тонізуючій.
У Кабінеті із природним освітленням - коефіцієнт природного освітлення (КПО) при верхньому або верхньому і бічному освітленні повинен складати 0,7- 1,0 %, при бічному освітленні - 0,2-0,3%. Чинники забруднення навколишнього повітряного середовища відсутні або значно нижче гранично припустимої концентрації.
3. Вібрація, ультра- та інфразвукові коливання, електромагнітні поля - відсутні.
4. Ароматний клімат і відносна вологість повітря приміщення підтримується за допомогою повітрязволожувача типу "Комфорт" або кондиціонера із визначеним 
набором ароматичних речовин. 
 
5. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ
 
 Найбільший ефект від занять в кабінеті психологічного розвантаження досягається за допомогою комплексного застосування різних методів і засобів психофізичної регуляції функціональних станів:
- психологічних засобів (аутотренінг, функціональна музика, кольорові і візуальні впливи);
- спеціальних комплексів дихальної, атлетичної та ін. видів оздоровчої гімнастики з використанням найпростіших тренажерів;
 - фізіотерапевтичних методів ( аероіонзація повітря приміщень);
- фітотерапевтичних методів (коктейлі та чай з лікарських трав і рослин). Психофізичні методи впливу в КПР включають в себе застосування світломузичних програм і аутогеного тренування.
МУЗИЧНИЙ ВПЛИВ
 
Спеціально підібрані музичні програми є активно діючим компонентом психологічного розвантаження. Музичні образи полегшують процес зміни стану сприяють формуванню стану аутогеного занурення в початковий період сеансу, а також виходу з нього у завершальній стадії. Музика повинна мати певний функціональний зміст, який залежить від сили, тембру звуку, мелодійності музичного твору. У залежності від цього прискорюються або сповільнюються серцеві скорочення, частота дихальних рухів, змінюються біоелектрична активність мозку тонус м'язів, моторна активність, поліпшується пам'ять, підвищується швидкість прийому і переробки інформації.
Під впливом музики відбувається посилення відновлювальних процесів у фізіологічних системах, діяльність яких пригнічена стомленням. 
Заспокійливо діють: середній діапазон гучності звучання, середні по висоті регістри (дуже низькі і високі звуки діють збудливо), спокійні мелодійні поєднання з м'яким звучанням, без дисонансів і аритмічності. Переважно бажано використовувати інструментальні твори. Рекомендуємо наступний перелік музичних творів:
1. Барбер С. Адажіо (для струнного оркестру).
2. Бах І.С. Арія (для струнного оркестру).
3. Бах І.С. Прелюдія до-мажор (з першого тому) або перекладення тієї ж прелюді Гуно для голосу.
4. Бетховен Л.В. Пасторальна симфонія №6, друга частина.
5. Бізе Ж. Антракт до четвертої дії опери "Кармен".
6. Бородін А.П. "В Середній Азії" (для симфонічного оркестру).
7. Бородін А.П. "Хор дівчат з опери "Князь Ігор".
8. Вагнер В.В. Вступ до опери "Лоенгрін".
9. Глазунов О.К. Антракт до п'ятої картини балету "Раймонда" для симфонічного оркестру.
10. Дарзінь Е. Маленький вальс (для симфонічного оркестру).
11. Кабалевський Д.В. Концерт для скрипки з оркестром, друга частина.
12. Крейслер Ф. Вальс "Муки любові" для скрипки або фортепіано.
13. Лядов О.К. "Чарівне озеро" (для симфонічного оркестру).
14. Моцарт В.А. Маленька нічна серенада (друга частина для струнного оркестру).
15. Пісні естрадно-ліричні в перекладенні для фортепіано.
16. Чайковський П.І. Анданте кантабіле (зі струнного квартету).
17. Чайковський П.І. Пісня без слів (фа мінор).
18. Шуберт Ф.П. Нескінчена симфонія (друга частина для симфонічного оркестру)
У якості тонізуючої рекомендується музична програма, що складається з бадьорих, мажорних творів, маршів, енергійних і веселих танцювальних ритмів.
КОЛІРНИЙ ВПЛИВ
Вплив музичних творів на функціональний стан працівників ДПОС посилюється, якщо одночасно з цим здійснювати на них колірний вплив. Колірний спектр слід використовувати як засіб створення психофізіологічного комфорту, емоційно-естетичного впливу з урахуванням основних характеристик кольору: тону і чистоти (насиченості, яскравості). Необхідно віддавати перевагу таким поєднанням: зеленого і блакитного, які діють заспокійливо; червоного і жовтогарячого, які максимально активізують; синього і фіолетового, які діють нейтрально.
Паралельно з прослуховуванням музичних творів рекомендується демонструвати видові слайди. Їх показ найбільш доречний на початку і в завершальній частині сеансу. Не треба зловживати великою кількістю різних фотозображень, достатньо 4-х слайдів, два з яких демонструються на початку сеансу. Колірна і світлова гама слайдів у початковій і завершальній частині сеансу повинна бути різна: знижена яскравість, відсутність різноманітності відтінків на початковій стадії і насиченість, що збільшується, та різноманітність кольорової гами, чіткість і предметна деталізація зображень у завершальній частині. Загальна тривалість слайд-програми не повинні перевищувати 5 хв. Перша частина слайд-програми займає 1-1,5 хв, друга - 3-3,5 хв.
АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ
 
Аутогене тренування (АТ) – один з ефективних способів відновлення працездатності і зняття нервово-емоційного напруження. Воно використовується також для згладжування проявів негативних якостей особистості (запальності, емоційної нестійкості), формування у людей, що тренуються упевненості в своїх силах, підвищення психологічної стійкості в екстремальних ситуаціях профілактики серцево-судинних, нервово-психічних, психосоматичних захворювань, усунення хворобливих симптомів.
Аутогене тренування ґрунтується на свідомому застосуванні комплексу прийомів психічної саморегуляції і простих фізичних вправ в поєднанні з формулами словесного самонавіювання.
Прийоми аутотренінгу сприяють зниженню фізичної активності, м'язовому розслабленню, регуляції дихання, призводять до релаксації організму людини. Разом з цим формується здатність до свідомого програмування і активації
психофізіологічного стану.
Текст АТ необхідно записати на магнітофонну плівку. Читається текст повільно, з паузами після кожної фрази. Диктор повинен мати приємний голос та хорошу дикцію. Тексти аутогеного тренування наведені у додатку 1. При складанні текстів АТ використані розробки А.Г.Філатова і Л.К.Горяйнової.
Важливою умовою успішності занять є цілеспрямований і серйозний підхід до АТ, впевненість у позитивному результаті, бажання оволодіти методикою.
У разі настання сонливого стану потрібно змінити позу. 
Під час проведення аутогеного тренування використовуються дихальні вправи . Встановлено, що фаза вдиху мобілізує організм, а фаза видиху заспокоює. Мобілізуюче дихання складається з розтягнутого вдиху, паузи на висоті вдиху і короткого та енергійного видиху. Заспокійливе складається з короткого, але енергійного вдиху, короткої паузи і розтягнутого подовженого видиху.
Мобілізуючий тип дихання сприяє подоланню сонливості, в'ялості, стомлення. Заспокійливий тип рекомендується використовувати для зняття психічного перенапруження після стресових ситуацій.
Для зняття емоційної напруженості і підтримки психофізичної готовності до бойових дій використовується оздоровча гімнастика на тренажерах.
Для посилення відновлювального ефекту в КПР рекомендується використовувати фітотерапевтичні методики.
Загальнозміцнюючими, тонізуючими властивостями, здатними знімати стомлення і втому, володіють рослини сімейства аралевих (елеутерокок, заманиха), алое, звіробій, обліпиха, радіола рожева (золотий корінь), горобина червона, смородина чорна, шипшина та інші лікарські рослини.
Антистресові, транквілізуючі властивості мають корінь валеріани, м'ята, пустирник, ромашка, кріп, хміль, череда, шавлія та ін..
Протизапальними властивостями володіють айва, алое, бузина, череда, дивосил, звіробій, смородина, ромашка, деревій.
Для профілактики і лікування респіраторних захворювань дихальних шляхів рекомендуються брусниця, суниці, звіробій, верба, калина, липа, малина, м'ята, подорожник, пирій, смородина, евкаліпт, мати-й-мачуха та інші рослини. Незамінними джерелами вітамінів також є абрикоси, морква, горіхи чорноплідна горобина, смородина, вишня, чорниця, шипшина та ін.
З лікарських трав рекомендуємо трав'яні суміші і коктейлі (згідно дод. 2).
 
6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ
 
Кабінет психологічного розвантаження повинен забезпечувати вирішення завдання відновлення працездатності працівників, профілактики їх перевтоми шляхом реалізації двох основних програм: цільової та оздоровчої, а також однієї додаткової. Кожна з основних програм складається з 5 функціональних частин: підготовчої, заспокійливої (для зняття нервово-емоційного напруження), аутогеної паузі (відпочинок із "зануренням"), тонізуючої і заключної.
Цільова програма призначена для швидкого відновлення працездатності, нормалізації психічного стану працівника після його перебування в екстремальній ситуації. При розробці послідовності заходів в Кабінеті враховані особливості роботи співробітників пожежної охорони. Займатися в Кабінеті у нічний час дозволяється лише по цільовій програмі.
Загальнооздоровча програма направлена на підтримку працездатності працівників, є тонізуючою процедурою, що знімає накопичене за час чергування стомлення. Використовувати цю програму рекомендується у вечірній час з 17 до 18 години.
Додаткова програма служить для зняття негативних емоцій, що накопичилися, за допомогою дозованих фізичних навантажень у вигляді інтенсивних, короткочасним рухів на тренажерах в КЕР.
Додаткову програму слід застосовувати після закінчення дії сигналів “тривога” з метою зниження негативних наслідків підвищеної концентрації гормонів у крові.
При необхідності емоційну розрядку можна провести індивідуально, тривалість занять в КЕР до 7 хв.
 
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
Працівники у підготовчий період займають найбільш зручне для себе положення у кріслах (краватки повинні бути зняті, коміри розстебнені). Сидіти потрібно розслабившись, вільно, притулившись до спинки крісла.
Під час проведення заспокійливого періоду з метою відволікання особового складу від трудової діяльності, досягнення стану емоційної врівноваженості і настрою, на заняттях рекомендується транслювати музичні мелодії з м'якими тонами, спів птахів гучністю до 15-20 дБ; кімната повинна бути освітлена лампами зеленого кольору. При цьому рівень загальної освітленості поступово знижується.
На екрані потрібно проектувати фрагменти ландшафту під час заходу сонця у передвечірній час (в сутінках). На 2-3-й хвилині починає звучати текст, який використовується для аутогеного тренування, із музичним супроводом. Сеанс триває 15 хв.
У четвертому (тонізуючому періоді) рекомендується прослуховування музично програми, що складається з бадьорих, мажорних творів, маршів, танцювальних ритмів. Гучність звучання на початку періоду 50-65 дБ, а в кінці - 80 дБ. Одночасно трансляцією музичного твору необхідно плавно міняти колірний фон у кімнаті: зелений колір на червоний і жовтогарячий. На екрані повинні проектуватися картині природи, що прокидається на світанку під час сходу сонця. Можна показувати також динамічні слайди, які активізують нервову систему. Для відчуття подиху вітерцю можна включати вентилятори.
У заключному (п'ятому періоді) виконуються дихальні вправи, вживаються тонізуючі, заспокійливі напої і чай. 
ЗАГАЛЬНООЗДОРОВЧА ПРОГРАМА
Програма складається також з 5 періодів: підготовчого, заспокійливого аутогеної паузи, тонізуючого і заключного. Підготовчий період не відрізняється від відповідного періоду цільової програми.
Перед аутогеною паузою для досягнення емоційної врівноваженості під час заспокійливого періоду, Кабінет потрібно освітлювати лампами зеленого кольору, плавно зменшуючи при цьому інтенсивність колірного фону і транслюючи тиху мелодійну музику з рівнем гучності не більше 10 дБ. На екрані можна демонструвати зображення природи в зелених і блакитних відтінках (2 слайди).
Тривалість аутогеної паузи 8-10 хв.
Після сеансу АТ рекомендується використати мобілізуючу дихальну вправу розтягнутий вдих, короткий енергійний видих (3-4 рази), а також протягом трьох хвилин виконати фізичні вправи у швидкому темпі на одному або різних тренажерах КЕР.
У заключній частині програми потрібно приймати тонізуючі напої або чай з ароматними травами (дод.2).
 
ДОДАТКОВА ПРОГРАМА
Для зняття нервово-психічної напруженості рекомендується особовому складу виконувати фізичні вправи на 2-3 снарядах протягом 3-4 хв., або серію ударів по боксерській груші, енергійні вправи з еспандерами.
Рекомендується вживати заспокійливі напої і коктейлі відповідно до рекомендацій (дод.2).
Процедуру зняття емоційного напруження за допомогою фізичних вправ можна здійснювати у денний та нічний час в залежності від обставин.
 
 Додаток 1
Аутогене тренування
Текст для проведення сеансу після роботи на пожежі.
 
ПАНОВЕ !
Цей сеанс допоможе Вам зняти хвилювання, напруження й утому. Ви звільнитесь від тривоги й побоювань. Такі сеанси корисні Вашому здоров'ю. Вони укріплять Ваші нерви, поліпшать сон, нормалізують кров'яний тиск і роботу внутрішніх органів. Ви будете знаходитися не уві сні, а в особливому стані, який допоможе Вам повернути духовний комфорт і високу працездатність. Після сеансу Ви знову відчуєте радість життя, красу навколишнього світу і хороше відношення до Вас ваших товаришів по караулу.
А зараз сядьте зручніше. Тіло розслаблене. Голова відкинута на підголівник. Ноги зігнуті під прямим кутом. Руки вільно лежать на колінах. Очі закриті. М'язи повністю розслаблені. Зробіть глибокий вдих і повільний спокійний видих. Повторіть: вдих-видих.
Ви чуєте тільки мій голос і подумки уявляєте все, про що я говорю. Сторонні шуми, шелест, слова Вас не хвилюють. Ви їх не помічаєте. Ви дихаєте вільно й легко. М'язи Вашого тіла, рук і ніг усе більше розслаблюються.
А тепер уявіть собі м'який вечір ранньою осінню. Ви сидите й спостерігаєте за диханням навколишньої природи. Навколо тихо, безлюдно і тепло. Не поворухнуться дерева саду в золотому уборі. Тихо шурхотить падаюче листя, повільно й безшумно падають на землю золоті монетки березового листя. У природі блаженний спокій . У шурхоті падаючого листя чується "сон"...
М'язи Вашого тіла розслабляються все більше й більше. Ви занурюєтеся в чудовий спокій. Теплі фарби осені, багряні й жовті, все більше наповнюють теплом Вашу душу. Вас обвиває приємна знемога. Тихо. Тепло. Спокійно. Сторонні шуми і голоси Ви не помічаєте. Ви слухаєте тільки мій голос.
Усе, що турбувало, хвилювало, непокоїло Вас, розсіюється й зникає. Ви все глибше занурюєтеся у відпочинок. Тіло тепле, розслаблене. Хвилі приємного тепла струмують по кистях, передпліччях, плечах, розливаються в голові, грудях, тепло пульсує в кінчиках пальців. Ви купаєтеся в теплі золотої осені. Листя тихо й повільно падає на землю, покриває її запашним і м'яким килимом.
Вам приємно й трошки сумно. Солодкий смуток розливається в душі. Запах опалого листя будить у Вас спогади дитинства. Вам добре. Спокійно. Приємно. Ви відпочиваєте.
Небо темніє. Догорає вечірня зоря. Запалюються перші зірки. Ви повністю розслаблені. Спокійне рівне дихання. Ритмічно й рівно працює серце. Розгладилися складки й зморшки на обличчі. Губи розімкнені. Язик м'який і важкий, абсолютно спокійні закриті повіки. Вам приємно, добре. Ви відпочиваєте.
Цей відпочинок корисний Вашому організму. Зникає напруження. Нормалізується робота внутрішніх органів. Відступили хвилювання й тривоги від пережитого на пожежі. Глибокий спокій володіє Вами. Повне розслаблення, тепло й вага, солодка знемога в тілі. Згасає осінній день. Земля поринула в сон. У кімнаті, де Ви відпочиваєте, горить камін. М'яке тепло струмує по ногах. Відчуття тепла занурює Вас у сон. Це відчуття наростає, посилюється.
Ви повністю відключилися від душевних тривог і хвилювань. Легкий вітерець грає з віконною шторою. Природа прокидається. Оживає. Наступає прекрасний ранок.
Легкий туман над річкою.
Світлішає блакитне небо. Розходяться ранкові хмари. Гаснуть далекі зірки. Сріблиться від дощу трава. Тривожно сильно пахнуть нічні фіалки й тютюн. Свіжий запах землі і вологої зелені наповнює Вас легкістю й свіжістю. Вам легко й радісно. У голові проносяться яскраві приємні спогади юності. Вас наповнюють бадьорість і радісне відчуття свята. Вам добре. Усі тривоги покинули Вас. Сонце наполовину вийшло з-за горизонту. На душі вільно й легко. Ваша голова ясна, свіжа. Яскраві образи пропливають у пам'яті. На серці добре, спокійно. Вільне, невимушене дихання, тривоги і неприємні відчуття пішли. Ви дихаєте повними грудьми.
Виникло відчуття фізичної бадьорості, благополуччя. Тіло приємно відпочило. Не відчувається ніякої втоми.
Голова легка. Думки течуть вільно й легко. Ви насолоджуєтеся природою, що прокинулася, запахом свіжої зелені, яскравими фарбами кольорів. Ви слухаєте й образно уявляєте все, про що я говорю.
Осінній день у розпалі. М'яке тепло радує Вас. Вам добре, комфортно. Яка прекрасна й багата земля. Вам добре. Прохолодне осіннє сонце бадьорить. Ви відчуваєте глибокий спокій, упевненість у собі, силу й могутність. Вони заповнюють всю Вашу свідомість. Вам хочеться трудитися, бути потрібним і корисним для людей. Ви хочете віддати все людям. Настрій збуджений. Повна впевненість у майбутньому. Навколишня природа дарує Вам свою свіжість, енергію й силу (пауза 1 хв.).
Нарешті Ви відпочили.
Ви повністю заспокоїлися.
Внутрішня напруженість зникла, тривоги й хвилювання, пов'язані з роботою на пожежі, пішли. Рівним і спокійним став настрій. Неприємних відчуттів і думок немає. Ви почуваєте себе добре. Голова легка. Думки чіткі, ясні, спокійні. Відчуття тягаря і тепла відійшли. Спокій залишається. Ви почуваєте себе все бадьоріше й бадьоріше.
Зараз я буду рахувати до п'яти. На рахунок "5" Ви вільно відкриваєте очі і будете відчувати себе бадьорим і відпочилим.
Подумки повторюйте слова команди:
- один - тягар і тепло в ногах відходять. Ноги стають легкими;
- два - голова свіжа, ясна;
- три - руки легкі, сильні, пружні;
- чотири - відчуваю себе добре, настрій бадьорий;
- п'ять - очі відкриті. Я готовий діяти. Я і мій бойовий розрахунок - єдине ціле.
Робимо глибокий вдих і швидкий короткий видих.
Повторюємо: вдих - видих. Кисті рук стиснути в кулаки. Підтягнутися. Усміхайтеся, будь-ласка,.
Сеанс закінчено. До побачення.
 
Варіант вечірнього сеансу для особового складу
чергових караулів
 
Панове !
 
Зараз ми проведемо з Вами сеанс аутогеного тренінгу. Він допоможе Вам зняти напруження й утому. Відсутність протипоказань і простота навчання дозволять Вам згодом оволодіти аутотренінгом і займатися ним самостійно. Відчуття душевного комфорту і спокійної радості, яка залишається після сеансу, полегшить Ваше спілкування з оточуючими.
А зараз прийміть зручне положення. Закрийте очі. Голова відкинута. Руки вільно лежать на підлокітниках. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Повторіть: вдих - видих. Легким рухом зніміть напруження м'язів. Розслабтеся. Ви чуєте лише мій голос і подумки двічі повторюєте такі слова:
Мені добре, зручно. Я відпочиваю. Я розслаблений.
М'язи тіла повністю розслаблені. Не відчуваю ніякої напруженості. Уявним поглядом бачу свою праву руку. М'язи правої руки розслаблені, м'які, теплі, розслабляються м'язи лівої руки. Ліва рука м'яка, тепла, розслаблена. Дихання рівне, глибоке, спокійне. Серце працює рівно й ритмічно. М'язи правої й лівої руки розслаблені. З'явився приємний тягар і тепло в правій, потім лівій кисті.
Руки лежать нерухомо. Вони розслаблені, теплі і важкі.
Тепло пульсує в кінчиках пальців рук. Я спокійний і розслаблений.
Я відпочиваю. Хвилі приємного тепла розливаються по всьому тілу. Розслабилися м'язи плечей. Плечі опущені. Розслабилися м'язи шиї й потилиці. Розслаблені м'язи спини, розслабилися м'язи живота.
Тепло, тяга й розслаблення в усьому тілі.
Ноги важкі, розслаблені, теплі. Я відпочиваю.
Голова спокійно лежить на підголівнику. Очі закриті. Повіки важкі, розслаблені, розгладилися складочки на лобі. Дихаю спокійно, глибоко, ритмічно. Губи і зуби розімкнені. Язик важкий і м'який. Обличчя нерухоме, спокійне. Думки течуть повільно, плавно. Хвилі спокою розливаються по всьому тілу. Я відпочиваю. Я повністю розслаблений і абсолютно спокійний. Усі турботи й тривоги пішли. Мені добре, приємно.
Такий відпочинок корисний моєму здоров'ю. Він добре відновлює сили.
Я стаю спокійнішим і витриманим. Ніякі причини не можуть вивести мене з цього стану. Зміцнюється моя воля. Зміцнюється моя нервова система. Після сеансу у мене буде рівний, хороший настрій. Я відпочиваю. Не відчуваю ніякої втоми. Серце працює рівно, ритмічно. Дихаю легко, вільно. Я повністю розслаблений (після паузи 1-2 хв.).
Я продовжую відпочивати. Весь мій організм набрався сил. З'явилася приємна легкість і прохолода навколо лоба. Відступають тягар і розслаблення. М'язи рук стали пружними. Ноги сильні, пружні. Я стаю все бадьорішим і бадьорішим. Моя голова ясна, легка. Я спокійний і уважний. Я повний сил і енергії.
Утома повністю пройшла. Я налаштований на роботу. Я хочу працювати разом із товаришами свого караулу. Я можу виконати своє завдання. Я хочу працювати. Я готовий діяти. Я і мій бойовий розрахунок - єдине ціле. Відкриваю очі. Роблю глибокий вдих і швидкий короткий видих. Ще вдих - видих. Руки стиснути в кулаки. Потягнутися.
Сеанс закінчено.
 
Додаток 2
Рекомендації по приготуванню тонізуючих, антистресових і противозапальних коктейлів і напоїв
1. Загальнозміцнюючі, тонізуючі напої, що містять вітаміни.
1- й варіант:
пустирник 10г
радіола рожева (корінь) 10г
звіробій 10 г
горобина звичайна 10 г
Приготування: залити 1 л холодної води, настояти 1,5 год. Прокип'ятити і процідити.
Вживати 1/2 склянки один раз на день.
2- й варіант:
радіола рожева по 10 краплин
елеутерокок спиртових
аралія настойок
відвар пустирника
Приготування: змішати, вживати 1/2 склянки один раз на день. При цьому необхідний контроль за артеріальним тиском.
Крім цих напоїв можна рекомендувати чай з вітамінами А1 (2 мг); В1 (3 мг); В2 (3 мг), прийом - 1 раз на день, полівітамін "Ревіт" по 1 таблетці 2 рази на день у весняно-зимовий період.
 
2. Антистресові, заспокійливі напої при дратівливості, стомлюваності, пригнобленому стані.
1-й варіант:
чай байховий 10г
горобина звичайна 10г
горобина чорноплідна 10г
чорниця(плоди) 10г
м'ята (листя) 5 г
Приготування: залити 1 л окропу, настояти 2 год., процідити, додати ЗО мл настойки елеутерококу. Вживати 1/4 склянки один раз на день.
 
2-й варіант:
м'ята перечна (листя) 10 г
валеріана (кореневище) 10 г
пустирник 10г
звіробій 10 г
Приготування: змішати 5 столових ложок суміші в термосі, залити 1 л кип'яченої води, витримати, процідити. Вживати по 1/4 склянки 2 рази на день.
3-й варіант:
чорна смородина 10 г
деревій 10 г
календула 10 г
дев'ясил 10 г
кмин 10 г
кріп 10 г
Приготування: змішати, залити 1 л окропу, настояти 8 год., процідити,долити водою до 1 л. Вживати по 1/3 склянки 2рази на день.
4-й варіант:
материнка 20 г
ромашка 20 г
ожина (лист) 20 г
селера 20 г
трава богородська 20 г
Приготування: змішати, залити 1 л холодної води, прокип'ятити 15 хв., настоювати
2 год, процідити. Вживати по 1 столовій ложці 3 рази на день.
3. Протизапальні трав'яні суміші для профілактики і лікуванняпростудних захворювань, ОРЗ, грипу.
1-й варіант:
смородина 20 г
калина, суниці 20 г
журавлина 20 г
календула 20 г
липа (кора, цвіт) 20 г
Приготування: залити 1 л окропу в термосі, настояти 2-3 год. Пити по1/3 склянки 2-3 рази на день.
2-й варіант:
лимон 1/2 шт. 20 г
горобина звичайна 20 г
чорниця 20 г
подорожник 20 г
алтей 20 г
Приготування: залити окропом в термосі на 2 год. Процідити, розбавити окропом до 1 л, додати цукор. Вживати по 1 столовій ложці 2-3 рази на день.
3-й варіант:
ромашка 10 г
полин 10 г
мати-й-мачуха 10г
дивосил 10 г
Приготування: залити 0,5 л холодної води, прокип'ятити, процідити.
Пити по 1 столовій ложці 3 рази на день.
4-й варіант:
горобина звичайна 15 г 
горобина чорноплідна 15 г
звіробій 15 г 
алтей (корінь) 15 г
Приготування: залити 4 склянками окропу в термосі, настояти 3-4 год, процідити. Пити по 1 склянці 2-3 рази на день. 
5-й варіант:
чай 25 г
шипшина 50 г
чорниця 10 г
лист олександрійський 5 г.
Приготування: залити 1 л окропу в термосі. Настояти 3-5 год., процідити. Вживати по 1/2 склянки 2 рази на день.
 
Приготування напоїв та відварів може бути доручено черговому по кухні. Не рекомендується їх тривале зберігання. 
 
Додаток 3
 
Перелік обладнання для оснащення кімнати психологічної регуляції
 
Обладнання Функціональне призначення Необхідна 
Кількість
М'які крісла з високими спинками (типу авіаційних)Забезпечення зручної пози під час проведення занять12
Стереосистема Відтворення фонограм 1
СтереонавушникиПрослуховування фонограм12
Аудіо- та відеокасети Відтворення фонограм, демонстрація навчальних фільмів
Телевізор кольоровий Демонстрація навчальних фільмів 1
 Відеомагнітофон Відтворення методичних фільмів 1
Бактерицидні лампи Дезинфекція повітря 4
Діапроектор Демонстрація слайдів1
Екран марки ЕВМС Демонстрація слайдів 1
Набір кольорових слайдів з видами природиДемонстрація на екрані під час АТ
Лампи зеленого, червоного, жовтого, жовтогарячого кольору
Освітлення КПР під час АТ
Пульт управління Перемикання звукових колонок та ін.1
Шафи, стільці Робоче місце оператора
 
Заземлення всього обладнання обов'язкове.
 
Додаток 4
 
РЕКОМЕНДОВАНА ПЛАН-СХЕМА КАБІНЕТУ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ
 
1. Екран. 2. Динаміки. 3. Декоративні куточки. 4. Фотошпалери, плакати, слайди. 5.Стіл. 6. Крісла. 7, 8. Пульт управління. 9. Шафи для зберігання обладнання. 10. Стільці. 11. Велоергомір. 12. Боксерська груша. 13. Силомір. 14. Світлове табло.
 
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ :
 
1. Леонова А.Б., Кузнєцова А.0. Психопрофілактика несприятливих функціональних станів людини. - М.: МГ У, 1987. 105 С.
2. Оздоровче-відновні центри текстильних підприємств / Горяйнова Л.К., Єлисеєва Н.К., Мітциєв А.Б., Філатов А.Г.: Методичні рекомендації. М.: 1987. 50 с.
3. Рекомендації по організації і функціонуванню кімнат психологічного розвантаження / Мурков В.І., Романова Н.И., Захарова Т.А., Рудченко Р.Ф. М.:НДІ Електроніки, 1988. 50 С.
4. Методичні рекомендації по структурі, створенню й використанню фізкультурно-оздоровчих центрів. М., 1988. 20 с.
5. Кількісна оцінка тягара праці: Міжгалузеві методичні рекомендації. - М.: НДІ ПРАЦІ, 1984.150 с.
 6. Міжгалузеві методичні рекомендації по попередженню перевтоми працівників фізичної та розумової праці. М.: НДІ праці, 1979. 72с.
 7. Дінейка К.В. 10 уроків психофізичного тренування. М.: Фізкультура і спорт, 1987. 62 с.
 8. Гігієнічна класифікація праці. М., 1986. 12 с.
 9. Застосування виробничої музики на промислових підприємствах: Методичні рекомендації. М.: ВНМ Центр, 1981.98 с.
 10. Шульц И.Г. Аутогене тренування. - М., 1985. 102 с.
 11. Психофізіологічне забезпечення працездатності співробітників державної пожежної охорони. М., 1998.
Фото Капча