Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” (частина 2)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-102
 
Методичні вказівки
для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології” (частина 2)
 
Рекомендовано до друку
методичною комісією
напряму 6.080101 „Геодезія,
картографія та землеустрій”
Протокол №4 від 14.04.2008 р.
 
Рівне- 2008
 
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології” (частина 2) / С.М. Остапчук, О.М. Швець. - Рівне: НУВГП, 2008. – 36с.
Упорядники: С.М.Остапчук, кандидат технічних наук, доцент; О.М. Швець, старший викладач
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Рецензенти: C.В. Романчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики; М.М. Козяр, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
© С. М. Остапчук, О. М. Швець, 2008 © НУВГП, 2008
 
Зміст
Вступ
1. Тематичний план третього змістового модуля курсу 
2. Вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота №15. Вивчення програми Digitals
Лабораторна робота №16. Створення і редагування умовних знаків у програмі Digitals
Лабораторна робота №17. Операції над групами знаків і всією бібліотекою
Лабораторна робота №18. Перевірка створеної бібліотеки умовних знаків
Лабораторна робота № 19. Підготовка до створення нової цифрової карти за допомогою програми Digitals
Лабораторна робота № 20. Присвоєння умовних знаків шарам цифрової карти
Лабораторна робота №21. Операції створення цифрової карти
Лабораторна робота №22. Підготовка та друк цифрової карти
Лабораторна робота №23. Якісний і кількісний аналіз створеного фрагменту цифрової карти за допомогою програми Digitals
Лабораторна робота №24. Комплексне оцінювання знань та вмінь з комп'ютерної графіки
 
Вступ
Зростання вимог до вищої професійної підготовки і перепідготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі землеустрою та геоінформатики вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення навчання. Важливою складовою такої освіти виступає володіння автоматизованими засобами та прийомами топографічного креслення, оскільки стрімкий розвиток комп'ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення - одна з характерних прикмет сучасного розвитку суспільства.
Саме тому завданням третього змістового модуля дисципліни „Топографічне креслення” є ознайомлення студентів з основами комп'ютерної графіки та отримання практичних навичок такої роботи.
Ознайомлення і засвоєння елементів комп'ютерної графіки запропоновано виконати за допомогою багатофункціонального програмного забезпечення Digitals для Windows на прикладі створення і редагування векторних умовних знаків, які потім можна присвоювати різним шарам цифрової карти та складати різноманітні графічні матеріали. Порівняно з іншими у цьому відношенні подібними програмними продуктами Digitals виглядає більш доступним і простим у користуванні та добре адаптованим до сучасних картографічних робіт.
 
Тематичний план третього змістового модуля курсу
 
Тема 15. Вивчення програмиDigitals
Ознайомлення з елементами комп'ютерної графіки. Вивчення вікна Менеджера умовних знаків.
 
Тема 16. Створення і редагування умовних знаків у програмі Digitals
Створення умовного знака. Вибір типу умовного знака. Створення розмірів знака. Елементи умовного знака і операції над ними. Управління сіткою в робочій області. Встановлення точки прив'язки знака. Поділ елементів знака на групи.
 
Тема 17. Операції над групами знаків і всією бібліотекою. Вибір умовного знака для редагування. Операції над поміченими умовними знаками. Завантаження і запис бібліотеки умовних знаків із файла
 
Тема 18. Перевірка створеної бібліотеки умовних знаків. Відкриття файла. Перевірка відповідності створених умовних знаків стандартним позначенням
 
Тема 19. Підготовка до створення нової цифрової карти за допомогою програми Digitals. Відкриття нового вікна ЦК. Задання параметрів новоствореній ЦК. Робота із шарами ЦК
 
Тема 20. Присвоєння умовних знаків шарам ЦК. Завантаження існуючої бібліотеки умовних знаків. Присвоєння умовних знаків шарам ЦК в Менеджері шарів. Параметри шарів ЦК
 
Тема 21. Операції створення цифрової карти. Створення (збір) об'єктів ЦК. Редагування об'єктів. Створення підписів об'єктів
 
Тема 22. Підготовка та друк ЦК. Перегляд відображення ЦК на дисплеї. Перевірка орієнтації сторінки і відповідності масштабу. Друк ЦК
 
Тема 23. Якісний і кількісний аналіз створеного фрагменту цифрової карти за допомогою програми Digitals. Якісна оцінка створеного фрагм енту цифрової карти. Кількісна оцінка створеного фрагменту цифрової карти
 
Тема 24. Комплексне оцінювання знань і вмінь з комп'ютерної графіки. Перевірка теоретичних знань. Контроль практичних вмінь. Аналіз результатів
 
Лабораторна робота №15. Вивчення програми Digitals
 
Мета роботи: ознайомитись з елементами комп'ютерної графіки, вивчити вікно Менеджера умовних знаків.
Завдання роботи:
1) Визначити суть та переваги комп'ютерної графіки;
2) Вивчити функціональні можливості Менеджера умовних знаків програми Digitals.
Менеджер умовних знаків є вікном, призначеним для перегляду і редагування умовних знаків. Відкриття Менеджера умовних знаків здійснюється командою Карта / Условные знаки.
У верхній частині вікна розташована панель інструментів, на якій розміщені кнопки –
Фото Капча