Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування генеральних планів промислових підприємств

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки
до курсового та дипломного проектування генеральних планів
промислових підприємств
 
Єфіменко В. І. Любченко В. Г. Сухан О. П.
 
Програмою курсу «Архітектура промислових та цивільних будівель»передбачено для студентів спеціальностей 6. 092101 «Промислове та цивільне будівництво» і 6. 092103 «Міське будівництво та господарство» передбачена розробка генерального плану промислового підприємства а архітектурно-конструктивному проекті, а також його рішення в темах дипломного проектування пов’язаних з промисловим будівництвом.
Генеральний план промислового підприємства розробляється на основі великої кількості вихідних даних, що містять в собі дані про географічний район будівництва розмірах і формі ділянки, його топографічній і геологічній зйомках, дані про технологічну схему виробничого процесу, перелік основних будівель і споруд на майданчику будівництва, інформацію про види міжцехового та зовнішнього транспорту, кліматичних характеристиках району будівництва Ці дані в курсовому проекті студенту не можуть бути надані в повному обсязі. Оскільки рішення генерального плану це лише невелика частина АКП-3 для його розробки студенту видають готову схему генерального плану промислового підприємства.
Ця схема також може бути використана при виконання наскрізного проекту при виконання курсового проекту «Земляні роботи з дисципліни» «Технологія будівельного виробництва», а також в дипломних проектах промислових будівель що не мають реальних генеральних планів.
Використання готових схем все частіше зустрічається в практиці проектування при реконструкції діючих промислових підприємств.
 
Мета і зміст завдання
 
Метою розробки генерального плану промислового підприємства є закріплення знань отриманих при вивченні курсу «Архітектура цивільних і промислових будівель» отримати практичні навички вирішення питань планування і благоустрою території промислового підприємства, навчитися правильно вирішувати питання пов’язані з реконструкцією генерального плану в умовах діючої технологічної схеми виробництва.
Проектування генерального плану містить в собі розробку графічної частини і пояснювальної записки.
Графічна частина складається з генерального плану виконаного в масштабі 1: 1000 або 1: 2000 з заданою топографічною основою і координатною сіткою з врахуванням орієнтації по сторонам горизонту і напрямках пануючих вітрів. Креслення доповнюють експлікацією будівель і споруд, розою вітрів за повторюваністю (середньорічною) і умовними позначками.
Пояснювальна записка містить дані про виробничо-функціональному зонуванні території, формі і рельєфі ділянки взаємному розташуванні будівель, благоустрої ділянки. Також приводяться техніко економічні показники по генеральному плану.
 
2. Загальні положення
 
Генеральний план є важливою складовою проекту промислового підприємства, форма організації виробничого процесу котра повинна забезпечити найсприятливіші умови праці, раціональне і економне використання земельних ділянок, економічно ефективну і художньо довершену забудову.
Зміст генерального плану це комплексне вирішення питань планування просторової організації і благоустрою території промислових підприємств.
Основа для архітектурно-будівельної розробки проекту – технологічна схема або схема виробничої структури даного підприємства (рис. 2. 1) котра являє собою графічне зображення між окремими виробничими процесами що здійснюються на підприємстві. За цією схемою може бути розроблена схема основних вантажних і людських потоків на підприємстві (рис. 2. 2). до враховується при рішенні взаємного розташування всіх будівель, виборі напрямку і типу транспортних шляхів.
В основу проектування генеральних планів покладено ряд принципів і прийомів планування та забудови територій промислових підприємств.
Зонування – перший принцип проектування генеральних планів підрозділяє промислову територію на чотири зони що розташовуються паралельними смугами відносно житлової забудови.
а) передзаводська (за межами огородження або умовної межі підприємства; б) виробничу; в) підсобну; г) складську.
 
Рисунок 2. 1. Схема виробничої структури машинобудівного заводу
 
Окрім цього територія може зонуватись за ступенем вантожоємкості цехів, ступеня їх людності, шкідливості виробництв, пожежній і вибуховій небезпеці.
Правильне зонування майданчику значно полегшує з архітектурно-просторового вирішення забудови підприємства.
Другий принцип планування і забудови розділення, ізоляція вантажних і людських потоків (див. рис. 2. 2) застосовують для забезпечення безпеки і нормального функціонування транспортних засобів.
Третій принцип – забезпечення компактності забудови досягається блокуванням будівель і споруд або збільшенням поверховості будівель. Якщо це можливе за умовами технології.
Четвертий принцип – уніфікація і модульна координація елементів планування і забудови території (панелей кварталів проходів інженерних комунікацій і т. п.) – є одним з принципів упорядкування забудови що спрощує подальший розвиток підприємства. Таким вихідним модулем котрому кратні планувальні елементи генплану є розмір 6 м. Йому кратні розміри будівель і споруд а також укрупнені модулі.
 
 Рис. 2. 2. Приклад зонування території підприємства і організації транспортних і людських потоків
 
П’ятий принцип – забезпечення можливості розвитку і розширення підприємства. Розширення необхідно передбачати без знесення раніше збудованих будівель також виключається розвиток в сторону основних магістралей і шляхів.
Передбачається також принцип забезпечення черговості зведення будівель і споруд на промисловому майданчику.
 
3. Вихідні дані
 
Студент вибирає вихідні дані (варіант генерального плану) за таблицею наведеною в додатках. Шифрування варіантів завдання прийнята як для наскрізного курсового проекту. Номер варіанту завдання відповідає першій літері шифру (першій літері прізвища студента). Всі інші вихідні дані приймаються у відповідності з завданням на АКП-3.
Для дипломних проектів може бути обраний варіант генерального плану що відповідає функціональному призначенню виробничої будівлі.
 
4. Питання що вирішуються в
Фото Капча