Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ (ЧАСТИНА 1)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
КАФЕДРА ФІЗИКИ
 
                                                           073–91                                                             
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ (ЧАСТИНА 1)
 
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету екології та землевпорядкування Протокол   №  3  від  12. 11. 2002р.
 
РІВНЕ–2003
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 1) для студентів спеціальності 7.070.801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Троцюк М.Й., Шляховий В.Л., Рівне: УДУВГП, 2003, 44с.
Упорядник – Троцюк М.Й., доцент. 
Відповідальний за випуск – зав. кафедри фізики Орленко В.Ф., кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики.
Рецензенти: Турчин П.Ф., кандидат хімічних наук, доцент; Заячківський В.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Вивчення дозиметричних величин і вимірювання доз
Мета роботи: Вивчити визначення поглиненої, експозиційної, еквівалентної, ефективної, колективної еквівалентної, колективної ефективної доз, керми, потужнос- тей цих доз і одиниць їх вимірювання; будову і принцип роботи дозиметра ДРГ – 05М і його технічної характеристики; методику практичної роботи на дозиметрі.
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
Вивчення взаємодії  -випромінювання з речовиною і оцінка максимальної енергії  -спектру
Мета роботи: вивчити закономірності β-розпаду, іонізаційні і радіаційні втрати енергії при русі β-частинок в речовині, залежність пробігів від енергії і параметрів речовини, зняти криву ослаблення потоку β-частинок в речовині, оцінити максимальну енергію β-спектру і ефективний переріз взаємодії β-частинок з атомами речовини.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Вивчення сцинтиляційного гама-спектрометра і якісний гама-спектральний аналіз

Мета роботи: вивчити принцип роботи сцинтиляційного гама-спектрометра і його застосування до проведення гама-спектрального аналізу, провести якісний гама-спектральний аналіз певної проби.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Вивчення статистики відліків детектора іонізуючих випромінювань

Мета роботи: виміряти не менше 100 разів число, імпульсів детектора при однакових зовнішніх умовах, визначити статистичні характеристики виборки і зробити попередній висновок, якому розподілу вона задовільняє, перевірити дану виборку на виконання закону Пуасона, нормального закону, перевірити стабільність роботи апаратури шляхом проведення дисперсійного аналізу.

Фото Капча