Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 2)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
КАФЕДРА ФІЗИКИ
 
                                                                                073–95                                                                             
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 2)
 
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету землеустрою та геоінформатики Протокол № 2 від 10.10.2003р.
 
РІВНЕ 2004
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 2) для студентів спеціальності 7.070.801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” /Троцюк М.Й., Лебедь О.О., Кочергіна О.Д., Рівне: УДУВГП, 2004,– 39
Упорядник: Троцюк М.Й., кандидат фіз.-мат. наук, доцент; Кочергіна О.Д., асистент; Лебедь О.О., асистент.
Відповідальний за випуск: Орленко В.Ф., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, зав. кафедри фізики.
 
ЗМІСТ
 
1. Лабораторна робота № 6 “ Вивчення радіометра РКБЧ–1еМ і визначення питомої активності сипучих проб”
2. Лабораторна робота №16 “Вивчення властивостей нейтронів і оцінка енергії фонових нейтронів”
3. Лабораторна робота №18/1 “Вивчення космічних променів і визначення енергії космічних мюонів”
4. Лабораторна робота №18/2 “Визначення часу життя  -мезону”
 
Фото Капча