Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з курсу “Детектори іонізуючих випромінювань, дозиметричні і радіометричні прилади” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний технічний університет
Кафедра фізики
 
073-88
 
Методичні вказівки
до лекційних і практичних занять з курсу “Детектори іонізуючих випромінювань, дозиметричні і радіометричні прилади” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
 
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету екології і землевпорядкування з спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” № 7.070801 Протокол № 5 від 29.01.2002р.
 
Рівне 2002
Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з курсу “Детектори іонізуючих випромінювань, дозиметричні і радіометричні прилади” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища”/ М.Й. Троцюк, П.П. Бортник-Рівне: РДТУ, 2002-59с.
Упорядник М.Й. Троцюк, кандидат фіз.-мат. наук, доцент.
Відповідальний за випуск В.Ф. Орленко, кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фізики.
 
ЗМІСТ
 
Тема 5. Детектори іонізуючих випромінювань. Дозиметричні і радіометричні прилади
§1. Принцип роботи іонізаційного детектора випромінювань.
§2. Сцинтиляційні детектори
§3. Напіввпровідникові детектори
§4. Газорозрядні детектори (лічильники)
§5. Загальні характеристики детекторів
§6. Дозиметри фотонного випромінювання
§7. Радіометри
§8. Гама-спектральний аналіз
Тема 6. Природна радіоактивність.
§1. Радіонукліди земної кори
§2. Радіоактивні ряди
§3. Радон
§4. Космогенні радіонукліди
Тема 7. Космічні промені.
§1. Первинне космічне випромінювання
§2. Сонячна активність і сонячне космічне випромінювання
§3. Взаємодія космічного випромінювання з атмосферою
Контрольна робота №2
Таблиці
Фото Капча