Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики

076 -

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи на тему: « Аналіз аерофотознімка»

із навчальної дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне

зондування” студентами напряму

6.08.0101„Геодезія, картографія та землеустрій”

заочної форми навчання

Рекомендовано методичною

комісією напряму підготовки

„Геодезія, картографія та

землеустрій”

Протокол № 2 від 11.02.2013 р.

РІВНЕ - 2013

( , )

( , )

2

1

y f B L

x f B L

2

2 2

2

a

a b

e

W XP

2

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” студентами напряму 6.08.0101 „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с.

Упорядник: Мальчук М.П.,старший викладач кафедри

землеустрою, геодезії та геоінформатики

Трохимець С. М.,старший викладач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики

Чудовець Л.М., асистент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики

Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики

© Мальчук М.П., 2013

© Чудовець Л.М., 2013

© Трохимець С.М., 2013

©НУВГП, 2013

3

ЗАВДАННЯ

на розробку курсової роботи студенту Слов’янського НКЦ

________________________________________________________________________

Дисципліна: « Фотограмметрія та дистанційне зондування»

Тема: «Аналіз аерофотознімка».

Зміст курсової роботи

1. Пояснювальна записка:

Вступ

Розділ 1 Загальні положення

1.1. Знімок як центральна проекція

1.2. Геометричні характеристики аерофотознімка

Розділ 2. Побудова перспективних зображень та визначення геометричних властивостей аерофотознімків

2.1. Побудова перспективних зображень

2.1.1. Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині

2.1.2. Побудова зображення вертикальної прямої

2.1.3. Побудова зображення куба довільно розташованого в предметній площині

2.2. Визначення геометричних властивостей аерофотознімка

2.2.1. Визначення масштабу знімка

2.2.2. Зміщення точок на аерознімку під впливом кута нахилу

2.2.3. Зміщення точок на знімку за рельєф місцевості

2.3. Аналітичне трансформування координат планового знімка

Розділ 3. Дешифрування аерофотознімків

Загальні висновки і рекомендації

Список літератури

Завдання отримав _______________

Завдання видав С.М. Трохимець

4

Загальні положення

Виконання курсової роботи має за мету закріплення теоретичних знань та їх практичне застосування для виконання аналізу аерофотознімків.

Для виконання курсової роботи студент отримує завдання на її виконання та графічну копію аерофотознімка на паперовому носії.

Виконання контрольної роботи студент проводить самостійно і консультується з викладачем даної дисципліни. В ході виконання роботи крім методичних вказівок використовує інструктивні та нормативні матеріали, раніше набуті знання з геодезії, топографічного креслення, а також умовні знаки для складання планів масштабу 1:10000 та 1:5000 і спеціальну літературу.

Курсова робота виконується за відповідним варіантом. Завдання складаються із розрахункової, описової та графічної частини.

Всі матеріали брошуруються, курсова робота реєструється і здається викладачу для перевірки. Перевірена і виправлена курсова робота захищається студентом і здається викладачу.

5

Розділ 1

Загальні положення

1.1. Знімок як центральна проекція

В даному розділі студент повинен розкрити основні теоретичні відомості про центральну проекцію, принцип її побудови, описати та зобразити графічно її елементи.

1.1 Елементи центральної проекції

Рис.1.1. Елементи центральної проекції

Е – предметна площина, або горизонтальна площина, що проходить через будь-яку точку об’єкта;

Р – картинна площина, або площина знімка;

S – центр проекції (оптичний центр об’єктива);

6

Q – площина головного вертикала (проходить через центр

проекції S і перпендикулярна до площини Р і Е);

о, O – головна точка знімка і предметної площини;

n, N – точка надиру знімка і предметної площини (перетин

прямовисного променя, опущеного з точки S з площинами Р і Е);

с, С – точка нульових спотворень (бісектриса кута α);

α – кут нахилу знімка (кут між головним і прямовисним

променем);

– фокусна віддаль фотокамери;

t-t –вісь проектування (перспективи);

hi–hi – лінія дійсного горизонту;

І – головна точка сходу (перетин площин PQG);

SN=H – висота фотографування;

G – площина дійсного горизонту (проходить через центр

проектування S і паралельна до предметної площини Е);

Відстані між основними точками центральної проекції

вираженні через фокусну відстань і кут нахилу визначають за

формулами:

 

 

 

 

sin

2

f

SI

oI f ctg

oc f tg

on f tg

(1.1)

1.2. Геометричні характеристики аерофотознімка

В даному розділі студент повинен розкрити зміст основних

геометричних властивостей аерофотознімка, таких як масштаб

знімка, лінійні зміщення для планового та перспективного

знімків спричинених його нахилом та за рахунок рельєфу

місцевості.

7

Розділ 2

Побудова перспективних зображень та визначення геометричних властивостей аерофотознімків.

2.1. Побудова перспективних зображень

2.1.1. Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині.

2.1.2. Побудова зображення вертикальної прямої.

2.1.3. Побудова зображення куба довільно розташованого в предметній площині

2.1.1. Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині

Рис.1.2. Побудова зображення прямої, що знаходиться в предметній площині

Зображення прямої, що знаходиться в предметній площині, отримують в наступній послідовності:

8

1. Продовжити пряму АА' до перетину з віссю перспективи tt в точці А0.

2. Через центр проекції S в площині G провести лінію паралельну АА' до перетину з лінією дійсного горизонту hihi.

3. Точка "і" буде точкою сходу прямої АА'.

4. Точку сходу "і" з’єднати з точкою перетину прямої зі знімком А0.

5. З точки проекції S провести проектуючі промені SA i SA'.

6. Перетин проектуючих променів з лінією А0 на знімку утворить шукані зображення точок відрізка аа'.

2.1.2. Побудова зображення вертикальної прямої

Рис.1.3. .Побудова зображення вертикальної прямої

Для побудови зображення вертикальних прямих використовують точку надиру n. Вона являється точкою сходу всіх вертикальних прямих.

9

Зображення вертикальної прямої отримують в такій

послідовності:

1. З точки А, що знаходиться в предметній площині,

необхідно провести пряму паралельну ЛНЗ до перетину з віссю

перспективи tt (А0).

2. Зображення точки А на знімку отримують як перетин

прямої А0І з проектуючим променем SA (a).

3. Точка b буде знаходитись на перетині лінії, що

проходить через точки а і n, з проектуючим променем SB.

2.1.3. Побудова зображення куба довільно розташованого в

предметній площині

Задача

1. Побудувати зображення куба, довільно розташованого в

предметній площині, якщо кут нахилу знімка α =40º+(Nº), фокусна

віддаль камери f=20мм+(Nмм), висота фотографування

вибирається довільно, де N - № варіанту (порядковий № студента в

журналі викладача).

2. Визначити віддаль між основними точками центральної

проекції оc, оn, оI,

Фото Капча