Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина І

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
Український державний університет водного господарства і природокористування
 
Кафедра фізики
 
073–103
 
Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП
Частина І
 
Рівне – 2007
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина І. /Заячківський В.П., Кочергіна О.Д., Кучма М.І. Рівне 2007 р. – 36 с.
 
Відповідальний за випуск – завідуючий кафедрою фізики НУВГП Орленко В.Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Комп’ютерний набір: Рудик Б.П.
 
Дані методичні вказівки призначені для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Вони містять перелік з 8 лабораторних робіт з різних розділів курсу фізики. Їм передують загальні вимоги по охороні праці, короткі відомості по теорії похибок, способи їх оцінки і запису кінцевого результату.
 
Зміст
 
Загальні вимоги по охороні праці
Похибки вимірювання фізичних величин
Лабораторна робота №1. Вивчення кінематики і динаміки поступального руху на машині Атвуда
Лабораторна робота №2. Визначення моменту інерції маятника Максвела
Лабораторна робота №3. Визначення модуля Юнга за прогином стержня
Лабораторна робота №4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою оборотного маятника
Лабораторна робота № 5. Визначення електроємності конденсатора балістичним гальванометром
Лабораторна робота № 6. Визначення опору провідників за допомогою містка Уітстона
Лабораторна робота № 7. Визначення в’язкості рідини методом Стокса.
Лабораторна робота № 8. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільця
Фото Капча