Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП Частина ІІ

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства і природокористування
Кафедра фізики
 
073–104
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП Частина ІІ
Рівне – 2007
 
 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина ІІ. /Кочергіна О.Д., Шляховий В.Л. Рівне 2007 р. – 20 с.
 
 
Відповідальний за випуск – завідуючий кафедрою фізики НУВГП Орленко В.Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Верстка: Рудик Б.П.
Дані методичні вказівки є другою частиною методичних вказівок призначених для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Вони містять перелік з 7 лабораторних робіт з різних розділів другої частини курсу фізики. Загальні вимоги по охороні праці, короткі відомості по теорії похибок, способи їх оцінки і запису кінцевого результату подано в першій частині.
Зміст
Лабораторна робота № 9. Перевірка закону Ампера
Лабораторна робота № 10. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі
Лабораторна робота № 11. Вимірювання довжини хвилі і частоти електромагнітних коливань.
Лабораторна робота № 12. Перевірка методу зон Френеля при дифракції світла на щілині
Лабораторна робота № 13. Перевірка закону Малюса
Лабораторна робота № 14. Дослідження зовнішнього фотоефекту
Лабораторна робота № 15. Дослідження закону поглинання γ–променів
Фото Капча