Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика формування сімейних відносих у студентів ВНЗ на прикладі дисципліни «Плодівництво»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
 
на тему:
 
«Методика формування сімейних відносих у студентів ВНЗ на прикладі дисципліни «Плодівництво»
 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади підготовки студентів ВНЗ до сімейного життя
1.1. Підготовка молоді до шлюбу і сімейного життя
РОЗДІЛ 2. Методичні особливості організації та проведення лекційного заняття
2.1. Методичні особливості організації та підготовки викладача до лекційного заняття
2.2. Методика проведення лекціі: «Малина»
ВИСНОВКИ
СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Лекція як форма організації навчального заняття використовується у вищих навчальних закладах для вивчення різних предметів. Будується вона на основі ін-формаційно-монологічного методу подачі та пояснення матеріалу і організації пізнавальної діяльності студентів. При цьому викладач у систематизованій, доказовій і аргументованій формі словесно подає і пояснює навчальну інформацію, використовує відповідні наочні посібники, демонстраційний експеримент і інші засоби навчання.
Лекція – головна інформаційна магістраль у навчальному процесі, що сприяє засвоєнню системи знань із спеціальності, формує широкий професійний кругозір і загальну культуру. Студенти оволодівають сучасною наукою, її методами, проникають у глибини її основних проблем, у логіку й методологію її розвитку; пізнають життєвий потенціал, входять у лабораторію наукового мислення викладача.
Необхідна висока культура лекційної діяльності. Кожен лектор зобов’язаний вивчити основи лекційної майстерності, тобто оволодіти загальною грамотою цієї справи, щоб досягти в ньому досконалості. Необхідно свідомо засвоїти попередній лекційний досвід і зрозуміти особливу природу лекції, її закони і можливості.
Методичні питання класифікації лекцій, етапів їх підготовки та проведення були висвітлені у дослідженнях ряду педагогів. Особливої уваги заслуговують наукові праці А. В. Хуторського [24], А. М. Столяренка [22], В. М. Фокіна [23] та ін.
Метою – розробити методику підготовки і проведення лекційного заняття з дисципліни «Плодівництво» по темі «Малина».
Предмет дослідження – підготовка і проведення лекційного заняття з дисципліни «Плодівництво» по темі «Малина».
Об’єкт дослідження – зміст та методика навчання з дисципліни «Плодівництво».
Завдання дослідження:
Висвітлити кваліфікаційні підходи до типів лекцій.
Описати етапи підготовки до лекції.
Охарактеризувати особливості проведення лекційного заняття з дісциплини «Плодівництво».
Підтвердити робочу гіпотезу про те, що лекція була і залишається основним видом навчальної роботи при лекційно-семінарській формі організації навчального процесу.
Основними методами, що використані у даній курсовій роботі є описовий, статистичний, структурного і функціонального аналізу.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
 
1.1. Підготовка молоді до шлюбу і сімейного життя
 
Одним із основних завдань суспільства є підготовка молоді до створення повноцінної сім'ї. Така підготовка повинна ґрунтуватися на системі знань, умінь і навичок, здобутих під час навчання у загальноосвітній школі. Однак педагогічні дослідження свідчать про існування певних проблем щодо сприйняття студентами себе у сімейному житті: незнання елементарних норм сімейного права; хибне уявлення про особливості статево рольової поведінки; відсутність психологічної готовності до домашньої праці, рівномірного розподілу домашніх обов'язків; несформованність, психологічних рис, необхідних для гармонійного спілкування у шлюбі, невміння розв'язувати конфліктні ситуації у міжстатевому спілкуванні; відсутність психологічної і практичної підготовки до виховання і догляду дітей, виконання материнських і батьківських функцій. Готовність до шлюбу і сімейного життя передбачає не лише бажання закоханих постійно бути разом, а й відповідальність і серйозні забовязання. Вона охоплює декілька аспектів:
  • формування певного морального комплексу: готовність особистості прийняти на себе нову систему обов'язків щодо свого партнера, майбутніх дітей. Йдеться насамперед про розподіл ролей між подружжям;
  • готовність до міжособистісного спілкування і співпраці. Сім'я є малою групою, для ії нормального функціонування необхідні узгодженість ритмів життя подружжя;
  • готовність до самопожертви заради партнера, що не передбачає здатність до відповідної діяльності, заснованої на альтруїзмі (безкорисливість) ;
  • наявність якостей, пов'язаних із проникненням у внутрішній світ людини (емпатійний комплекс) ;
  • висока естетична культура почуттів і поведінки особистості;
  • уміння розв'язати конфлікти конструктивним способом, здатність до саморегуляції власної психіки і поведінки.
Вивченням проблеми підготовки студентів ВНЗ до сімейного життя займались ряд авторів: Заболотна Т. М. (Підготовка студентської молоді), Фіцула М. М. (Педагогіка вищої школи), Кравець В. П. (Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя).
У процесі підготовки до сімейного життя слід виховувати у молодих людей вміння уникати ситуацій, які спричинюють сімейні чвари, а часто – і розлучення. Йдеться про намагання партнерів домінувати в сім'ї; незадоволену потребу в спілкуванні; несумісність партнерів, що зумовлено різними умовами проживання, перебуванням під впливом різних колективів, сімей, різними життєвими цінностям; недоліки виховання, характер і моральний розвиток сім'ї (споживацтво, егоїзм, надмірна критичність) ; нерівномірний розподіл обов'язків; незадоволені матеріальні потреби; порушення сімейної етики (ревнощі, подружня невірність), незадоволення сексуальних потреб тощо.
Підготовка молоді до шлюбу і сім'ї є багатогранним процесом, який охоплює кілька аспектів загально соціальний, моральний, психологічний, правовий, господарсько-економічний, естетичний, інтимно-сексуальний. Всі вони тісно пов'язані між собою, доповнюють один одного, мають за мету формування хорошого сім'янина.
Загальносоціальна підготовка молоді до сімейного життя передбачає завершення освіти, здобуття професії, початок самостійної трудової діяльності. З цим нерозрив­но пов'язана соціально-економічна готовність до шлюбу, сутність якої полягає в можливості молодих людей само­стійно матеріально забезпечити себе і свою сім'ю,
Фото Капча