Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля "Проектування та виготовлення виробів з металу" у 5 – 9-х класах міської школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ I.
Стан використання дослідів на заняттях з трудового навчання
Розділ II.
Суть досліду, як методу навчання та методики їх проведення в процесі трудового навчання
Розділ III
Аналіз програми
Розділ IV
4.1 Методика організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля „Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9 класах
4.2 Методика проведення лабораторно-практичного заняття з використанням дослідів та демонстраційних експерементів з теми: “Термічна обробка сталі”
4.3 Досліднецькі роботи
Розділ V
5.1 Експериментальна перевірка розробленої методики організації і проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у восьмому класі міської школи
Заключення
Література
 
Вступ
 
У вирішенні завдань підготовки школярів до праці в народному господарстві важлива роль належить трудовому навчанню. Широка політехнічна спрямованість уроків праці сприяє формуванню у школярів практичних умінь і навичок, науково-технічних знань, працездатності, сумлінного ставлення до праці.
Лабораторно-практичні роботи – важлива ланка навчання школярів технічної праці. Вони сприяють свідомому формуванню в учнів техніко-технологічних знань, умінь і навичок, розширенню політехнічного кругозору, відкривають широкі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків.
Практична підготовка учнів на уроках праці, на яку відводиться 80 відсотків навчального часу, включає проведення лабораторно-практичних робіт.
Лабораторно-практичні роботи проводяться, як правило, після повідомлення вчителем відповідних техніко-технологічних відомостей і представляють собою елементарне дослідження із застосуванням різноманітних інструментів, приладів і матеріалів. Разом з тим лабораторно-практичні роботи мають з точки зору методики багато спільного: завдання, передбачені лабораторно-практичними роботами, пов’язані з певними дослідженнями, які збагачують учнів новими знаннями, поширюють їх технічний кругозір.
Досліди як метод входять до складу лабораторно-практичних робіт. За допомогою дослідів учні вивчають ріноманітні фізичні та хімічні процеси, явища. Досліджують властивості (механічні, фізичні, хімічні) конструкційних матаріалів.
Мета даної курсової роботи – розробка медотики організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9-х класах.
Предмет даної курсової роботи – зміст методики вивчення розділу “Проектування та виготовлення виробів з металу” у восьмому класі міської школи.
Об’єкт даної курсової роботи – учні восьмого Б і В класу школи №9 міста Рівного.
Завдання курсової роботи:
З’ясувати стан використання дослідів в трудовій підготовці школярів;
Розкрити суть дослідів, як методу навчання та методики їх проведення в процесі трудового навчання;
Проаналізувати програму трудового навчання з розділу: “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 5 – 9-х класах;
Розробити медотику організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання з даного модуля у 5 – 9-х класах.
Спланувати заняття з даного модуля для 8-го класу;
Експериментально перевірити запропоновану медотику організації та проведення дослідів на заняттях з трудового навчання при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” у 8-му класі;
Розробити і виготовити відповідну наочність до занять з трудового навчання для 8-го класу.
 
РОЗДІЛ I
 
Стан використання дослідів на заняттях з трудового навчання.
Стан використання дослідів на заняттях з трудового навчання досить прозорий. Дослідницька робота як елемент творчого застосування знань матеріалознавства (металообробка) не передбачається навчальною програмою у систематизованій формі.
На жаль програма не визначає орієнтовну тематику дослідів, які вчитель може корегувати, виходячи з місцевих умов і потреб та інтересів учнів. Але досліди частково використовують на лабораторно-практичних роботах. На лабораторних роботах перед учнями ставлять завдання провести дослідження, випробовуючи і порівнюючи властивості матеріалів, конструкцій інструментів. Важливо зберігати послідовне, від класу до класу, ускладнення тем дослідів, їх взаємозв’язок із знанням з основ природничих наук, завершеність дослідів з поетапним аналізом і висновками, виробничу доцільність і реальність впровадження результатів у практику, а також педагогічну ефективність, тобто доступність і зацікавленість для учнів і поступальний розвиток їхньої творчої активності. Також при поясненні нового матеріалу, який одразу ж важко дається учням, вчитель чосто використовує демонстраційний експеремент.
Звичайно, проведення дослідів потребує спеціальної матеріальної бази в школі. Це найважлива проблема для кожної школи. Як показала статистика школи в середньому забезпечені на 60% – 70% матеріальною базою. Тому на мою думку це основний негативний критерій, який змістовно впливає на проведення дослідів. Другий незначний недолік – це організація дослідницьких робіт. На організацію таког заняття йде багато часу. За рахунок недостатньої кількості обладнання учні розбиваються на ланки. Якщо велика кільіксть учнів, то деякі не вспівають виконати завдання. Тому в таких випадках неохідно ретельно розраховувати робочий час.
 
РОЗДІЛ II
 
2.1 Суть досліду, як методу навчання та методики їх проведення в процесі трудового навчання
 
Трудове навчання створює основу для практичних дій школяра, починаючи з першого класу, щодо застосування знань на практиці, розвитку його творчих нахилів і здібностей. Розвиток творчої діяльності, логічного та технічного мислення, практичні навички і вміння, всі ці якості стосуються дослідів. Дослідницькі роботи на уроках праці допомагають вчителю реалізувати політехнічну спрямованість трудового навчання і дозволяють формувати графічні,
Фото Капча