Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика соціологічного дослідження

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Поняття програми соціологічного дослідження
  2. Визначення мети і завдань соціологічного дослідження
  3. Методи соціологічних досліджень
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Поняття програми соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження – це науковий документ методологічних і процедурних основ дослідження соціального об'єкту. Програма соціологічного дослідження по суті і є теорією і методологією конкретного вивчення, висвітлення окремого емпіричного об'єкту або явища. У програмі практично реалізуються загальнотеоретичні і методологічні принципи як загально-соціологічної теорії, так і спеціальних теорій дослідження. Відповідно до свого призначення програма соціологічного дослідження реалізує три функції: методологічну, методичну та організаційну.

Методологічна функція програми соціологічного дослідження передбачає визначення наукових проблем, для вирішення яких проводиться дослідження; формування мети і завдань дослідження; фіксування вихідних уявлень про об'єкт; встановлення співвідношення даного дослідження і раніше здійсненого або паралельно виконуваного дослідження проблеми.

Методична функція програми полягає в тому, що в програмі розробляється загальний логічний план дослідження, на основі якого здійснюється цикл досліджень: теорія - факт - теорія. Методика розкриває шляхи, методи і способи збирання, аналізу і опрацювання інформації, даних, дає можливість розробити процедуру дослідження, провести порівняльний аналіз одержаних результатів аналогічних досліджень.

Організаційна функція забезпечує розробку чіткої системи поділу праці в дослідницькому колективі, налагодження контролю за ходом і процесом дослідження, публікацію результатів.

Структура програми охоплює відносно детальне, чітке і завершене формулювання мети і завдань і методологічне обгрунтування проблеми, визначення конкретної мети, об'єкту і предмету досліджень, логічний аналіз основних понять, формулювання гіпотез і завдань досліджень; методичного визначення сукупності характеристики використаних методів збирання і опрацювання первинної соціологічної інформації, логічної структури інструментарію для збирання інформації, логічних схем і їх опрацювання на електронно-обчислювальних машинах. 

Складений на основі програми організаційно-технічний план дослідження має оперативний характер і визначає послідовність здійснення намічених процедур. Програма і організаційно-технічний план дослідження затверджуються адміністрацією установи закладу, де ведеться дослідження. Розділи документів включаються в перспективні і поточні плани установи закладу і їх підрозділів. Для керівництва дослідженням призначається відповідальна особа за весь комплекс і відповідальні наукові працівники за своєчасне здійснення досліджень відповідно програми і організаційно-технічного плану.

Відправним пунктом будь-якого дослідження виступає проблемна ситуація - специфічне становище об'єкту соціологічного дослідження, об'єкту, що характеризується суперечностями між потребами пам'ятати, що надто широкий план досліджень вимагає значних зусиль і тривалості. Якщо не вдається відразу надати формулюванню проблеми ясності і чіткості, обмежити певними рамками саме дослідження, то можна поетапно здійснювати дослідження відповідно методики і методології.

Трапляється, що в ході одного дослідження доводиться шукати відповіді на ряд інших проблем. Це можливо лише в тому випадку, коли сама програма дослідження спрямована на поліфакторний соціологічний аналіз. В принципі ж іти на вивчення кількох програм в межах одного дослідження недоцільно. По-перше, ускладнюється інструментарій дослідження, який стає громіздким і логічно нечітким, що може знизити якість зібраної соціологічної інформації. По-друге, втрачається оперативність дослідження, що має значення для організації, а це веде до старіння соціологічних даних, втрати їх актуальності, а іноді практичного сенсу. І, по-третє, досвід показує , що дуже важко водночас вивчати декілька проблем на одному і тому ж об'єкті дослідження.

У сучасних умовах соціологічними дослідженнями охоплено практично всі сторони і сфери життя суспільства. Проведення соціологічних досліджень визначається різкою соціально значимою метою. Безпосереднім приводом до здійснення соціологічних досліджень є реально існуючі суперечності в розвитку соціальної системи між її елементами і окремими компонентами, які і становлять суть проблеми. Варто розрізняти соціальні і наукові проблеми. Соціальні проблеми - це соціальні, життєві суперечності, які вимагають організації цілеспрямованих дій для їх усунення. Наукові проблеми - це знання і незнання. Наукові проблеми відображають суперечності між знанням потреб суспільства і його організацією в певних практичних і теоретичних діях, з одного боку, і незнанням шляхів і засобів реалізації дій - з другого. 

Дослідження без програми нагадує пошук методом спроб і помилок: затрати енергії часто не виправдовують себе, не дають ні пізнавального, ні взагалі бажаного ефекту. У процесі дослідження виявляється, що поняття «приховуються емпіричними даними», при відсутності гіпотез неясно, як опрацьовувати матеріал: факти, дані, аналіз подій і явищ. 

Мета конкретного соціологічного дослідження - його спрямованість, проект дії, які визначають характер і системну впорядкованість різних дій і операцій. Мета соціологічного дослідження визначає переважаючу орієнтацію, від якої залежить вся логіка його реалізації і здійснення. Теоретичне дослідження спрямовується на одержання нових знань про структуру, функції, закономірності розвитку, а також розробку і складання нових методик дослідження, на обгрунтування його процедур, конкретно соціологічні дослідження спрямовуються на вирішення, реалізацію практичних завдань соціальної проблеми, побудову, складання передбачень про можливий розвиток процесу, розробку всебічно, докладно аргументованих програм удосконалення об'єкту. 

Визначення мети і завдань соціологічного дослідження

Важливою методологічною частиною програми є мета і завдання дослідження. Завдання соціологічного дослідження - сукупність конкретних установок, спрямованих на аналіз і реалізацію проблеми. Завдання дослідження має основні і неосновні (додаткові) вимоги до аналізу проблеми. Основні завдання дослідження визначають пошук відповіді на його центральне основне питання: які шляхи і засоби вирішення проблеми? Може скластися ситуація, коли висування додаткових гіпотез вимагає з'ясування ще якихось питань, відповідно і висуваються додаткові завдання. Логіка соціологічного дослідження обумовлена змістом проблеми.

Отже, у дослідженні, яке зорієнтоване на вирішення теоретичних

Фото Капча