Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжповерхове перекриття

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. КОМПОНОВКА КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ ЗБІРНОГО ПЕРЕКРИТТЯ
 
В склад  збірного балочного міжповерхового перекриття входять панелі та несучі  їх  ригелі,  котрі опираються  на  колони (рис.1.1).
При  компоновці  збірного балочного  перекриття  вибирають  напрямок  ригелів і форму їх поперечного перерізу. Плити перекриття вибирають  за  поперечним перерізом типовими, а за довжиною – залежно  від  відстані  між  ригелями. Одночасно проводиться розкладка цих  елементів  в  перекритті.
 З точки зору забезпечення максимальної жорсткості каркасу для розрахунку приймаємо конструктивну схему збірного балочного перекриття з поздовжнім розміщенням ригелів відносно поздовжньої осі будови (рис.1.1). 
Тип плит перекриття приймається в залежності від  архітектурно–планувальних вимог, величини і характеру корисного навантаження, умов виготовлення. Для промислових будівель плити приймають ребристими, для цивільних – багатопустотними. 
В курсовому проекті плити міжповерхового перекриття запроектовано: 
- багатопустотна  плита з круглими пустотами. Номінальна  ширина рядової  плити 1,2 м. (рис.1.2).
 
Рис.1.2.  До розрахунку збірної багатопустотної плити :а – конструктивна схема; б – розрахункова схема плити; в – поперечний переріз плити;  г – розрахунковий переріз плити  
 
2. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ ЗБІРНОЇ  ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ З КРУГЛИМИ ПУСТОТАМИ
 
Навантаження, які діють на плиту
Таблиця 1
Збір навантаження на плиту
Вид
навантаження Нормативне
навантаження,
кН/м2 Коефіцієнт
надійності  за навантаженням Розрахункове
навантаження
кН/м2
Керамічні плитки
t =0,013 м, ρ = 1800 кг/м3 0.013•18 =
=0,234
1,3
0,304
Стяжка з цементно – пісчаного розчину
t = 0,04 м, ρ =2200кг/м3
0,04 • 22=
 =0,88
1,3
1,14
Звукоізолююча
пінобетонна  плита
t = 0,006 м, ρ =500кг/м3 0,06•5=
=0,3
1,3
0,39
Пустотна плита перекриття
2,70
1,1
2,97
Постійне навантаження  q
4,11
4,8
Тимчасове навантаження 
в тому числі :
тривале vl
короткочасне  vsh 9,0
 
4,00
5,00
 
1,2
1,2 10,8
 
4,80
6,00
Повне навантаження  g + v
13,11
15,60
 Навантаження на 1п.м. довжини при номінальній ширині плити 1,2 м :
 -  розрахункове:
постійне g = 4,80 • 1,2 =  5,76 (кН/м);
повне (g + v) = (4,8+10,8) • 1,2 = 18,72 (кН/м);
 -  нормативне: 
постійне  gn = 4,11 • 1,2 = 4,93 (кН/м);
повне (gn + vn) = (4,11+9) • 1,2 = 15,73 (кН/м);
довготривале і постійне (gn + vln) = (4,11+4) • 1,2  =9,7 (кН/м).
Матеріали для плити.
Бетон важкий, класу В15: у відповідності з табл.12 [5] Rbn=Rb,ser=11,0МПа, Rbtn = Rbt,.ser =1,15МПа; згідно табл.13 [5]  Rb=8,5МПа, Rbt = 0,75 МПа. Початковий  модуль пружності з табл.18 [5]. Eb = 23•103 МПа. Коефіцієнт умов роботи бетону γb2  = 0,9 (табл.15 [5] ).
Арматура : поздовжня – класу А-ІІІ, згідно з табл.22 [5] при ds≥10 мм, Rs=365МПа, згідно табл.29 [5] Es = 20•104 МПа; поперечна  - класу А-І, за табл.22 [5] Rs=225МПа, Rsw=175 МПа, Es = 21•104 МПа. До тріщиностійкості плити ставляться вимоги 3-ої категорії. 
 
2.1.1. РОЗРАХУНОК ПЛИТИ ЗА ГРАНИЧНИМИ СТАНАМИ 
ПЕРШОЇ  ГРУПИ
Встановлення розрахункових розмірів плити і визначення зусиль 
від зовнішніх навантажень
Розрахунковий проліт плити 
lo = l-16см=6000-160=5840мм.
Поперечний переріз пустотної плити (див.рис.1.2,в) може бути замінений еквівалентним двутавровим перерізом з полицями в стиснутій тарозтягнутій зонах (див.рис.1.2,г).
Висота перерізу пустотної плити приймається : h =22(см);робоча висота 
ho = h- 2-0,5ds = 220-20-0.520 = 190 (мм).
Інші розміри розрахункового поперечного перерізу (див.рис.1.2,):
Решта розмірів розрахункового перерізу (див. рис. 1.2 ) :
товщина верхньої і нижньої полиць hf  / = hf = (220 – 143) / 2 =38 (мм);
ширина верхньої і нижньої полиць, відповідно, bf / =117(см), bf =119 (см), 
ширина ребра  b = 117 – 6 • 14,3 = 31,14 (cм).
Розрахункова схема плити в цілому являє собою однопролітну балку завантажену рівномірно розподіленим навантаженням (див.рис.1.2,б).
Зусилля від  розрахункового повного навантаження:
- згинаюий момент в середині прольоту lo = 5,84 (м)
  (кН • м);
- поперечна сила по осі опор
  (кН • м).
Зусилля від нормативного навантаження :
- повного
  (кН • м);
  (кН);
- постійного і довготривалого
  (кН• м);
   (кН• м).
2.1.2. Розрахунок міцності перерізів, нормальних до поздовжньої осі
Розрахунковий переріз плити двотавровий з полицею в стиснутій зоні (рис.1.2,г). 
Положення межі стиснутої зони бетону визначаємо з умови 
 ; 
 умова не виконується,  .
Відповідно, межа стиснутої зони проходить в стінці.
Обчислюємо значення коефіцієнта    за формулою
 
За табл. 5.3.[1]  знаходимо значення  ξ = 0,43;  η=0,785.
 (см2)
приймаємо 7 Ø 16  A – III з As = 14,07 см 2, 
ho
Фото Капча