Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовний модуль 3 з дисципліни "Фінанси". Підсумковий контроль

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

паї, інвестиційні сертифікати;

 
131. Ринок цінних паперів — це частина:
- ринку грошей;
+ ринку капіталів;
- валютного ринку;
- ринку банківських кредитів;
 
132. Спеціалізовані небанківські установи — це:
- НБУ, спеціалізовані комерційні банки, пенсійні фонди;
- інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, кредитні спілки;
- страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, іпотечні та ощадні банки;
+ кредитні спілки, фінансові фонди, інвестиційні та страхові компанії, пенсійні фонди; 
 
133. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку:
- лізингові компанії;
- пенсійні фонди;
- страхові компанії;
+ фондові біржі;
 
134. Вторинний ринок цінних паперів включає:
- продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені;
+ купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів;
- мобілізацію цінних паперів;
- немає правильної відповіді;
 
135. Емітентом називається юридична особа, яка:
- купує цінні папери;
+ випускає цінні папери;
- продає цінні папери;
- немає правильної відповіді;
 
136. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов'язанням:
- облігація;
- казначейське зобов'язання держави;
+ акція;
- вексель;
 
137. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є: 
- Міністерство фінансів України;
- Національний банк України;
- Фонд державного майна;
+ Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку;
 
138. Що таке знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць (раніше — золота):
- ревальвація;
- валютна інтервенція;
+ девальвація;
- політика валютних обмежень;
 
139. Пряме котирування — це:
+ вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;
- курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;
- обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях;
- все вірно;
 
140. Крос-курс — це:
+ співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;
- різниця між курсами продавця та покупця;
- курс, згідно з яким банк продає валюту;
- курс, за яким банк купує валюту;
 
141. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов'язаннями (пасивами) — це:
+ довга валютна позиція;
- відкрита валютна позиція;
- коротка валютна позиція;
- закрита валютна позиція;
 
142. На якому з видів фінансового ринку здійснюється лише первинне розміщення емісії на
- позабіржовому ринку;
+ первинному ринку;
- грошовому ринку;
- ринку капіталів.
 
143. Суб’єктами фінансового ринку є:
- фізичні особи та фінансові посередники;
- фізичні та юридичні особи;
+ фізичні, юридичні особи, фінансові посередники;
- юридичні особи та фінансові посередники.
 
144. Курсова (ринкова) ціна – це 
+ ціна, яка відображає співвідношення попиту і пропозиції;
- ціна, що зазначена на бланку цінного папера;
- ціна продажу цінних паперів при їх первинному розміщенні;
- ціна, що встановлюється за балансовими документами емітента.
 
145. Загальне управління фондовою біржею здійснює
- Комітет з правил біржової торгівлі;
+ Біржова рада;
- Правління.
- Котирувальна комісія.
 
146. Брокер – це
- учасник біржових операцій, котрий використовує біржовий механізм з метою "гри" на підвищення чи пониження цін;
+ посередник, котрий надає послуги як членам, так і не членам біржі і має право здійснювати угоди лише за дорученням клієнта;
- посередник, котрий укладає угоди від свого імені і за свій рахунок.
- учасник біржових операцій, котрий використовує біржовий механізм з метою одержання доходу у вигляді різниці в ринкових цінах, що невідома на момент початку операції.
 
147. Дилер – це
- учасник біржових операцій, котрий використовує біржовий механізм, головним чином, в цілях "гри" на підвищення чи пониження цін;
- посередник, котрий надає послуги як членам, так і не членам біржі і має право здійснювати угоди лише за дорученням клієнта;
+ це посередник, котрий укладає угоди від свого імені і за свій рахунок;
- учасник біржових операцій, котрий використовує біржовий механізм з метою одержання доходу у вигляді різниці в ринкових цінах, що невідома на момент початку операції.
 
148. Ставка податку на прибуток  з 1.01.2014 :
- 19%;
- 25%;
+ 16%;
- немає правильної відповіді;
 
149. За якою ставкою податку оподатковуються доходи, отримані не за основним місцем роботи?
- 13%;
+ 15%;
- 20 %;
-25%;
 
150. Які ставки ПДВ діють в Україні:
- 16,67 %;
+ 20%;
- 16 %;
- 15%;
 
Фото Капча