Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мова як засіб формування особистості та впливу на людей

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Що значить для нас мова:
а) мета доповіді;
б) значення мови.
2. Негативний вплив деяких мовних явищ на формування особистості:
а) емоційно-експресивна лексика;
б) жаргонізми, вульгаризми та нецензурні вирази;
в) їх вплив на формування особистості.
3. Позитивний вплив мови.
4. Декілька порад щодо мови:
а) дослідження Дейла Карнегі;
б) власне поради.
5. Висновок.
6. Використана література
 
Що значить для нас мова
 
Мета цієї доповіді – виявити роль різних мовних явищ у впливі на формування особистості, а також звернути увагу на декілька практичних мовленевих порад щодо поводження з людьми.
По-перше, треба сказати, що згідно тлумачного словника, мова – це система звукових, словарних та граматичних засобів, об’єктивуючих роботу мислення, яка є знаряддям спілкування, обміну думками і взаєморозуміння людей у суспільстві.
По-друге, потрібно зауважити, що умови для повного розкриття життєвих сил, можливостей окремої людини (тобто розвитку особистості) створюються лише в нації. Як відомо, нація – це народ, така сучасна форма спільностей людей, що об’єднані єдиною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру. Однією з найважливіших рис нації, її найпершим символом є її мова. Коли ми говоримо про націю, то перш за все маємо на увазі мову. Вона в національних відносинах відіграє дуже важливу роль. Мова виступає як засіб спілкування і тісно пов’зана з мисленням і свідомістю.
Історія української культури зберегла чимало свідчень, що влучно характеризують суспільну функцію мови в житті народу. Адже як сказав великий мовознавець О. О. Потебня: “Думка й мова завжди поруч як засоби формування, а також самовираження особистості. Мова є засобом не виражати готову думку, а створювати її…” Тобто, якщо сказати іншими словами, вона відображає не світогляд людини, який вже склався, а діяльність, що становить формування особистості.
Мова – акумулятор всіх змін у політичному й економічному житті суспільства. Вона – знаряддя розвитку мислення в процесі пізнання об’єктивного світу, отже – засіб творення духовної культури. Це складний і тривалий процес, що має різні форми вияву.
 
Негативний вплив деяких мовних явищ на формування особистості
 
Вище приведені функції мови доводять не що інше, як досить важливу (навіть можна сказати, що основну) її роль у формуванні особистості людини. Але, нажаль, як це склалося в нашому світі, – немає нічого ідеального. І кожний (навіть позитивний) процес має свої “мінуси”, негативні сторони. Так є і в цьому випадку. Все, здається, було б добре, якби в мові не були присутні негативні елементи, такі, як вульгаризми, суржик, нецензурні вирази та ін.
Говорячи про ці явища, хотілося б звернути увагу на емоційно-експресивну лексику як таку. Емоційно-експресивна лексика крім власне називання об’єкта передбачає ще й суб’єктивну оцінку цього об’єкта, всієї повідомлюваної інформації або адресата повідомлення.
Це додаткове стилістичне забарвлення може мати якнайширший спектр – урочисте, піднесене, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе, вульгарне.
З цього широчезного спектру емоційно-експресивної лексики хотілося б звернути увагу на три такі групи, як:
жаргонізми;
вульгаризми;
нецензурні вирази.
 
Жаргонізми – це слова, властиві певній групі людей, які користуються загальновживаною лексикою, додаючи до неї лише їм зрозумілі слова.
Під жаргонізмами найчастіше розуміють слова загальнонародної мови, вжиті в спеціальному значенні (прикладом може бути “бухати”, “квасити” – алкогол., ”лаба”, ”степуха” – студ.).
Вульгаризми – це грубі лайливі слова, які не сприйняті в літературній мові. Різновидом вульгаризму є арготизми – спеціальний жаргон якоїсь відокремленої соціальної групи, що нерідко має якийсь таємничий характер (прикладом арготизмів може служити “феня” – арготизм ув’язнених).
На відміну від арготизмів, жаргонізми використовуються не для приховування інформації від чужих, а для надання експресивного забарвлення назвам предметів та явищ, важливих для членів соціальної групи, що послуговується даним жаргоном, а також для встановлення та вираження духовної єдності між ними.
Якщо подивитись тлумачний словник української мови, то ми побачимо, що слово нецензурний пояснюється як непристойний. Отже, можна сказати, що нецензурні вирази – це попросту непристойні вирази. Означення нецензурних виразів можна дати і по аналогії до вульгаризмів (грубі лайливі слова, які неприйнятні в літературній мові). В деякій мірі нецензурні вирази можна розглядати як різновид вульгаризмів.
Останнім часом серед нашої молоді проявляється тенденція до збільшення вживання в розмові нецензурних виразів. І, якщо будь-кому поставити питання доцільності їх вживання, то ми не отримаємо обгрунтованої відповіді (як цього і слід було очікувати). Жартують, що вони використовуються для зв’язки слів у реченнях, але це не смішно, бо так часто і буває.
Ще однією причиною вживання нецензурних виразів молоддю, за свідченнями психологів, є так зване самоствердження. Вживаючи їх, людина наче самоутверджується, стає “не гірше за інших”, хоча це уявлення помилкове і базується на “стадному інстинкті” (тобто робити все, що роблять інші), що наврядчи позитивно впливає на розвиток людини як особистості.
Отже, із сказаного вище можна зробити деякі висновки: жаргонізми не справляють помітного негативного пливу на розвиток особистості людини, чого не можна сказати про
Фото Капча