Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мова як засіб формування особистості та впливу на людей

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Що значить для нас мова:
а) мета доповіді;
б) значення мови.
2. Негативний вплив деяких мовних явищ на формування особистості:
а) емоційно-експресивна лексика;
б) жаргонізми, вульгаризми та нецензурні вирази;
в) їх вплив на формування особистості.
3. Позитивний вплив мови.
4. Декілька порад щодо мови:
а) дослідження Дейла Карнегі;
б) власне поради.
5. Висновок.
6. Використана література
 
Що значить для нас мова
 
Мета цієї доповіді – виявити роль різних мовних явищ у впливі на формування особистості, а також звернути увагу на декілька практичних мовленевих порад щодо поводження з людьми.
По-перше, треба сказати, що згідно тлумачного словника, мова – це система звукових, словарних та граматичних засобів, об’єктивуючих роботу мислення, яка є знаряддям спілкування, обміну думками і взаєморозуміння людей у суспільстві.
По-друге, потрібно зауважити, що умови для повного розкриття життєвих сил, можливостей окремої людини (тобто розвитку особистості) створюються лише в нації. Як відомо, нація – це народ, така сучасна форма спільностей людей, що об’єднані єдиною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру. Однією з найважливіших рис нації, її найпершим символом є її мова. Коли ми говоримо про націю, то перш за все маємо на увазі мову. Вона в національних відносинах відіграє дуже важливу роль. Мова виступає як засіб спілкування і тісно пов’зана з мисленням і свідомістю.
Історія української культури зберегла чимало свідчень, що влучно характеризують суспільну функцію мови в житті народу. Адже як сказав великий мовознавець О. О. Потебня: “Думка й мова завжди поруч як засоби формування, а також самовираження особистості. Мова є засобом не виражати готову думку, а створювати її…” Тобто, якщо сказати іншими словами, вона відображає не світогляд людини, який вже склався, а діяльність, що становить формування особистості.
Мова – акумулятор всіх змін у політичному й економічному житті суспільства. Вона – знаряддя розвитку мислення в процесі пізнання об’єктивного світу, отже – засіб творення духовної культури. Це складний і тривалий процес, що має різні форми вияву.
 
Негативний вплив деяких мовних явищ на формування особистості
 
Вище приведені функції мови доводять не що інше, як досить важливу (навіть можна сказати, що основну) її роль у формуванні особистості людини. Але, нажаль, як це склалося в нашому світі, – немає нічого ідеального. І кожний (навіть позитивний) процес має свої “мінуси”, негативні сторони. Так є і в цьому випадку. Все, здається, було б добре, якби в мові не були присутні негативні елементи, такі, як вульгаризми, суржик, нецензурні вирази та ін.
Говорячи про ці явища, хотілося б звернути увагу на емоційно-експресивну лексику як таку. Емоційно-експресивна лексика крім власне називання об’єкта передбачає ще й суб’єктивну оцінку цього об’єкта, всієї повідомлюваної інформації або адресата повідомлення.
Це додаткове стилістичне забарвлення може мати якнайширший спектр – урочисте, піднесене, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе, вульгарне.
З цього широчезного спектру емоційно-експресивної лексики хотілося б звернути увагу на три такі групи, як:
жаргонізми;
вульгаризми;
нецензурні вирази.
 
Жаргонізми – це слова, властиві певній групі людей, які користуються загальновживаною лексикою, додаючи до неї лише їм зрозумілі слова.
Під жаргонізмами найчастіше розуміють слова загальнонародної мови, вжиті в спеціальному значенні (прикладом може бути “бухати”, “квасити” – алкогол., ”лаба”, ”степуха” – студ.).
Вульгаризми – це грубі лайливі слова, які не сприйняті в літературній мові. Різновидом вульгаризму є арготизми – спеціальний жаргон якоїсь відокремленої соціальної групи, що нерідко має якийсь таємничий характер (прикладом арготизмів може служити “феня” – арготизм ув’язнених).
На відміну від арготизмів, жаргонізми використовуються не для приховування інформації від чужих, а для надання експресивного забарвлення назвам предметів та явищ, важливих для членів соціальної групи, що послуговується даним жаргоном, а також для встановлення та вираження духовної єдності між ними.
Якщо подивитись тлумачний словник української мови, то ми побачимо, що слово нецензурний пояснюється як непристойний. Отже, можна сказати, що нецензурні вирази – це попросту непристойні вирази. Означення нецензурних виразів можна дати і по аналогії до вульгаризмів (грубі лайливі слова, які неприйнятні в літературній мові). В деякій мірі нецензурні вирази можна розглядати як різновид вульгаризмів.
Останнім часом серед нашої молоді проявляється тенденція до збільшення вживання в розмові нецензурних виразів. І, якщо будь-кому поставити питання доцільності їх вживання, то ми не отримаємо обгрунтованої відповіді (як цього і слід було очікувати). Жартують, що вони використовуються для зв’язки слів у реченнях, але це не смішно, бо так часто і буває.
Ще однією причиною вживання нецензурних виразів молоддю, за свідченнями психологів, є так зване самоствердження. Вживаючи їх, людина наче самоутверджується, стає “не гірше за інших”, хоча це уявлення помилкове і базується на “стадному інстинкті” (тобто робити все, що роблять інші), що наврядчи позитивно впливає на розвиток людини як особистості.
Отже, із сказаного вище можна зробити деякі висновки: жаргонізми не справляють помітного негативного пливу на розвиток особистості людини, чого не можна сказати про нецензурні вирази, вульгаризми та його різновиди.
Але не слід забувати, що окрім негативного впливу на особистість, ці явища не з кращого боку діють також і на літературну мову, в якій вони просто недопустимі.
 
Позитивний вплив мови
 
Не слід ні в якому разі вважати що наша мова складається лише з одних негативних явищ. Це не вірно. Потрібно пам’ятати, що українська мова – одна з найпопулярніших слов’янських мов. Вона привертає увагу мовознавців світу не лише мелодійністю, а й широкими можливостями віддання змістових нюансів. Нею захоплюються, її вивчають не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Треба знати, що вульгаризми та нецензурні вирази – це лише частина мови взагалі, і одне з наших головних завдань – зменшити частку вжитку негативних явищ в розмові, в повсякденному житті, що в майбутньому приведе до створення сприятливих умов формування та розвитку особистості справжньої людини.
 
Декілька порад щодо мови
 
Зараз мені хотілося б звернути увагу на декількох практичних мовленевих порадах спеціалістів щодо мистецтва говорити (або іншими словами мистецтва поводження з людьми). Цю проблему розробляли багато вчених, але на мою думку вона найкраще розглянута у відомого американського психолога Дейла Карнегі. Добре розкрита проблема доповнюється ще й багатьма прикладами з життя відомих людей, зокрема президента США Лінкольна. Д. Карнегі досконало вивчив внутрішній світ людини, показав роль мови в нашому суспільстві та з’ясував, що з допомоою неї можна впливати на людей, прийняття ними рішень, вказав також на те, що вона є засобом формування особистості.
Цікаво, як пише Дейл Карнегі, що процвітання у фінансовому відношенні навіть спеціалістів, зайнятих в таких технічних галузях економіки, як машинобудування, лише приблизно на п’ятнадцять відсотків обумовлюється їх технічними знаннями і на вісімдесят п’ять відсотків – вмінням спілкуватись з колегами, тобто прекрасним володінням мови та знанням всіх її секретів. Хоча, звісно, це неможливо, бо вона з кожним роком збільшує свій запас.
У нас є лише чотири методи контактів з людьми. Про нас судять на основі того, що ми робимо, як ми виглядаємо, що ми кажемо і як ми це кажемо. Як часто нас оцінюють по тій мові, якою ми користуємося! Чарльз Уільямс Елліот, після того, як на протязі третьої частини століття був президентом Гарвардського університету, сказав: “Я признаю лише одне духовне надбання як необхідну частину освіти чоловіка та жінки. Я маю на увазі точне та вишукане використання рідної мови”.
Наша мова в значній мірі відображає нашу манеру спілкування з тими людьми, які входять в нашу компанію. Тому беріть приклади з Лінкольна і подружіться з корифеями літератури. Проводьте вечори, як це часто робив він, читаючи Шекспіра і других великих поетів і майстрів прози. Робіть це, і непомітно, але неминуче наш розум збагатиться і наша мова буде в якійсь мірі відображати мову і славу наших компаньйонів.
Читайте зі словником, який лежить на вашому письмовому столі. Шукайте незнайомі слова. Спробуйте знайти застосування цим словам, для того, щоб ви змогли закарбувати їх у своїй пам’яті.
Наприклад, Вудро Вільсон, який мав виключні знання англійської мови, розповідав сам про те, як навчився використовувати слова. Він казав:
“Мій батько ніколи не дозволяв нікому із членів сім’ї вживати невірні вирази. Люба помилка в мові, зроблена будь-ким з дітей, миттєво виправлялась; любе незнайоме слово відразу ж пояснювалося; кожен з нас заохочувався до того, щоб використовувати таке слово в нашій розмові, яке можна було б закріпити в пам’яті”.
Вивчайте походження слів, які ви вживаєте. Історія цих слів зовсім не нудна і не суха, і дуже часто вона повна романтики.
Не вживайте слова та вирази, які вже всім остогиділи. Будьте точними при висловлюванні своїх думок. Тримайте словник на вашому письмовому столі, якнайчастіше відкривайте його. Не називайте одним тільки словом “гарний” все, що милує ваше око. Ви можете виразити свої думки більш точно та свіжіше, якщо застосуєте будь-які синоніми до слова “гарний”, наприклад: елегантний, незвичайний, приємний, симпатичний, стильний, вишуканий, чарівний, чудовий, прекрасний, розкішний та ін.
Не застосовуйте заяложених порівнянь, таких як “холодний як огірок”. Тягніться до свіжості, створюйте свої власні порівняння, майте мужність бути своєрідним, називайте речі своїми словами.
Намагайтесь точно сказати те, що ви маєте на увазі, і виразити найбільш тонкі нюанси ваших думок, використовуйте багатство мови якнайширше, хоча це не завжди легко навіть для досвідчених письменників.
Томас Джефферсон, наприклад писав, що він збільшив об’єм прочитаної художньої літератури в обмін на газети і почав почувати себе набагато щасливіше. Однак це не означає, що треба зовсім припинити читання газет. Потрібно використовувати звільнений час для ознайомлення з якими-небудь серйозними книгами.
Останнім часом в наш мозок вкоренилася думка про те, що лише та людина, яка володіє більшістю інформації, зможе досягти певного успіху. Це так… але лише частково, тому що ще треба вміти використати її, і тут роль мови не зменшується, а навіть зростає. Один з магнатів металургії світового рівня сказав, що деякі його підлеглі знають набагато більше за нього про виплавку сталі, але завдяки своїм мовленевим здібностям він є керівником, а не навпаки.
 
Висновок
 
Мова – обов’язковий компонент еволюції суспільства, вона відбиває досягнення творчої думки і є сполучним елементом усіх поколінь. В умовах національного відродження українська мова набула особливої ваги. Вона стала вирішальним чинником самобутності талановитого, віками гнобленого укаїнського народу, виразником інтелектуального і духовного життя.
Отже, ми побачили що, мова використовується не лише для спілкування, як вважають багато людей. Мова – це велика сила, яка є не лише засобом формування особистості, а й одним з визначних факторів впливу на неї.
 
Використана література
 
1. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. – Київ: Либідь. -1996.
2. Толковий словник української мови.
3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Відродження. -1994.
4. Дейл Карнеги. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей. – Санкт-Петербург: Лениздат. -1992.
Фото Капча