Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мозковий інсульт: реабілітаційні заходи в ранньому відновному періоді захворювання в умовах стаціонару

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Мозковий інсульт: реабілітаційні заходи в ранньому відновному періоді захворювання в умовах стаціонару
 
Поташнюк Р. З., Поташнюк І. В., Підлісний С. С., Смірнова Є. В., Горощук І. Н. *, Шульга Л. А. *Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука, Рівненська центральна міська лікарня, Луцька центральна міська лікарня № 2*.
 
Анотація. Поташнюк Р. З., Поташнюк І. В., Підлісний С. С., Смірнова Є. В., Горощук І. Н. *, Шульга Л. А. * Мозковий інсульт: реабілітаційні заходи в ранньому відновному періоді захворювання в умовах стаціонару. У статті наводяться причини виникнення, клінічні прояви та наслідки мозкового інсульту, його поширеність та особливості фізичної реабілітації хворих у ранньому відновному періоді захворювання в умовах стаціонару. Акцентується увага на використанні принципів системності та міжпредметних зв'язків у процесі професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації.
Ключові слова: мозковий інсульт, ранній відновний період, фізична реабілітація.
Аннотация: Поташнюк Р. З., Поташнюк И. В., Пидлисный С. С., Смирнова Е. В., Горощук И. Н. *, Шульга Л. А. *, Мозговой инсульт: реабилитационные мероприятия в раннем восстановительном периоде заболевания в условиях стационара. В статье приводятся причины возникновения, клинические проявления и последствия мозгового инсульта, его распространенность, особенности физической реабилитации больных в раннем восстановительном периоде заболевания в условиях стационара. Акцентируется внимание на использовании принципов системности и межпредметных связей в процессе профессиональной подготовки специалистов физической реабилитации.
Ключевые слова: мозговой инсульт, ранний восстановительный период, физическая реабилитация.
Abstract. Potashnyok R., Potashnyok I., Pidlisnyi S., Smyrnova J., Horoshuk I., Shulta L. Cerebral insult: measure of rehabilitation of early restoring period in condition of the hospital. In the article tpere is description of couses of clinical symptoms consequences, spredes of cerebral insult and physical rehabilitation of early restoring period in condition of the hospital. Authors stressos the attention on the principles of professional traininq of the physical rehabilitation’s specialist.
Key words: cerebral insult, early restoring period, physical rehabilitation.
Постановка проблеми. Гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт) є однією з основних проблем психологічної, фізичної та нейрореабілітації [1, 2, 3, 4]. Інсульт – це найбільш важка форма судинних уражень мозку. Захворюваність на мозковий інсульт в різних країнах реєструється в межах 0, 2 до 3 випадків на 1000 населення; в Росії щорічно діагностується понад 300 000 інсультів на рік, в США – близько 500 000 [3]. Як свідчать матеріали світової статистики в останні роки мозковий інсульт «помолодшав»: за даними авторів [5, 6], близько 30% випадків реєструється серед осіб, що є молодшими за 65 років.
Смертність від мозкового інсульту є досить високою: в Росії і країнах СНД в перший місяць після початку захворювання помирають близько 30%, до кінця року – 45-48% хворих. Серед тих, хто пережив інсульт, 25-50% залишаються інвалідами, до трудової діяльності повертаються не більше як 10-12% 2. Цим визначається необхідність подальшого підвищення ефективності і удосконалення організації реабілітаційного лікування хворих на інсульт.
Тому проблема відновлення здоров'я, працездатності хворих, які перенесли мозковий інсульт, повернення їх до активного способу життя, запобігання інвалідності, смертності є першочерговим завданням не тільки неврологів, нейрохірургів, але і фахівців фізичної реабілітації.
Методологічною основою професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації повинен виступати принцип системності – сприйняття організму людини як складної біосоціальної системи функціональних систем організму.
Однією з особливостей підготовки фахівців повинен стати методологічний підхід, який ґрунтується на використанні базису теоретичних фундаментальних наук.
Формування практичних навичок, теоретичних знань повинно відбуватися на основі тісних міжпредметних зв’язків при вивченні таких навчальних курсів, як: “Анатомія людини”, “Фізіологія людини”, “Біохімія”, “Фізична реабілітація в неврології”, “Гігієна харчування”, “Профілактика захворювань”. Сформований при цьому світогляд допоможе майбутнім фахівцям на етапі опрацювання бакалаврських, дипломних та магістерських робіт з питань порушень мозкового кровообігу, його наслідків, пізнати глибину і складові частини проблеми дослідження. У майбутній професійній діяльності такий підхід забезпечить правильний вибір засобів фізичної реабілітації, їх поєднання, найбільшу ефективність відновлення функцій ушкоджених складових частин організму.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Мозковий інсульт починається гостро і супроводжується виникненням дефіциту мозкових функцій, що розвивається як наслідок розриву або закупорки центральних кровоносних судин. При цьому виникають розлади свідомості і рухові, мовні, когнітивні порушення 1, 5.
Розрізняють ішемічні інсульти (мозковий інфаркт, розм'якшення мозку), що є наслідком закупорки судин тромбом чи занесеним в них емболом, і геморагічні (крововилив). У вогнищі ураження нервові клітини і їх елементи позбавляються живлення, стискуються крововиливом, гинуть або їх функція різко порушується. Причинами цього грізного захворювання найчастіше є гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин головного мозку, психічні і фізичні перенапруження, інфекція, інтоксикація 4, 5, 6. Серед інсультів 85% складають ішемічні і 15% – геморагічні 1.
Захворювання характеризується загальним важким станом хворого, розладами свідомості, серцевої діяльності, дихання, мови, парезами і плегіями. Залежно від локалізації, площі і обсягу пошкодження парези (плегії) розвиваються в одній чи більше кінцівок. Вони виникають на протилежній (контрлатеральній) стороні тіла, що пояснюється перехрещенням пірамідних шляхів на кордоні довгастого зі спинним мозком 4.
Найчастіше спостерігається параліч кінцівок однієї половини тіла (геміпарез), який спочатку буває млявим і незабаром переходить у типовий для інсультів спастичний параліч зі згинальними контрактурами у суглобах
Фото Капча