Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Надзвичайна ситуація, зв'язок з екологією

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Словосполучення «надзвичайні ситуації (НС) « міцно увійшло в життя і свідомість сучасної людини. Це пов'язано з тим, що історія розвитку земної цивілізації і сучасний світ нерозривно пов'язані з НС: землетруси, повені, урагани, холод, спека, пожежі і т. д. На нашій планеті постійно щось вибухає, затоплюється, пошкоджується, знищується, при цьому травмуються і гинуть люди. Історія розвитку людського суспільства нерозривно пов'язана з реальними НС. Нерідко НС ставали причиною загибелі і страждань людей, знищення матеріальних цінностей, зміни навколишнього середовища, звичного укладу життя. Іноді НС приводили до заходу цивілізацій і держав, служили поштовхом у розвитку народів і регіонів. Великомасштабні НС приводили до підриву економічних і політичних систем, перегляду питань взаємодії людини і природи, людини і техніки, людей між собою.
 
1. Надзвичайна ситуація. Основні поняття
 
Надзвичайна ситуація  (НС) – це обстановка на певній території або акваторії, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, яка може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати і порушення умов життєдіяльності людей. Розрізняють надзвичайні ситуації за характером джерела: природні, техногенні, біолого-соціальні та військові. А також за масштабами: локальні, місцеві, територіальні, регіональні, федеральні і трансграничні (з ГОСТ Р 22. 0. 02-94 зі зміною 2000 р «Безпека в надзвичайних ситуаціях»).
Джерело надзвичайних ситуацій – це небезпечне природне явище, аварія чи небезпечний техногенний пригода, широко розповсюджені інфекційні хвороби людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а також застосування сучасних засобів ураження, в результаті чого відбувається НС. Джерело небезпеки – будь-яка діяльність або стан середовища, здатні привести до реалізації небезпеки або виникнення факторів небезпеки. За походженням джерела небезпеки бувають природними та антропогенними.
Джерела небезпеки
Природні джерела небезпеки виникають при стихійних явищах в природі, а також вони можуть виникнути у внутрішньому середовищі людини (старіння, деякі захворювання, пов'язані зі старінням організму і т. д.). Джерелами антропогенних небезпек є самі люди, а також технічні засоби, будівлі та споруди, транспортні магістралі – все, що створено людиною. Надзвичайні події, що лежать в основі надзвичайних ситуацій можна класифікувати по значній кількості ознак:
- За ознаками прояву (тип і вид) ;
- За характером вражаючих факторів або джерел небезпеки (теплові, хімічні, радіаційні, біологічні тощо) ;
- За місцем виникнення (конструктивні, виробничі, експлуатаційні, погодні, геофізичні та ін) ;
- По інтенсивності протікання;
- За масштабами впливу (ураження) ;
- За характером впливу на основні об'єкти поразки (руйнування, зараження, затоплення тощо) ;
- За змістом і характером наслідків;
- По довготривалості і оборотності наслідків і т. д.
Перша класифікація НС в нашій країні була розроблена Науково-технічним комітетом ГО СРСР і затверджена в інструкції «Про порядок обміну в РФ інформацією про НС» наказом ГКЧС РФ від 13. 04. 92 р. № 49.
Відповідно до ГОСТ Р 22. 0. 02-94, виділяється кілька ознак, що дозволяють віднести певну подію до надзвичайної ситуації: наявність джерела НС; загроза здоров'ю життя людей; порушення нормальних умов життєдіяльності людей; нанесення збитку (майну людей, об'єктам економіки та навколишньому природному середовищу) ; наявність кордонів НС. ГОСТ Р 22. 0. 02-94 – справжній стандарт, який встановлює терміни та визначення основних понять у галузі безпеки в надзвичайних ситуаціях.
До конфліктних ситуацій відносяться військові зіткнення, економічні кризи, соціальні вибухи, національні і релігійні конфлікти, розгул кримінальної злочинності, терористичні акти і ін
До безконфліктним НС відносяться техногенні, екологічні та природні явища, що викликають НС. За швидкістю поширення всі НС діляться на: раптово виниклі, швидко, помірно і повільно поширюються.
За масштабами розповсюдження все НС діляться на локальні, місцеві, територіальні, регіональні, федеральні і транскордонні.
 
2. Взаємозв'язок НС з екологією
 
Всі НС екологічного характеру відбуваються в результаті техногенних та природних надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, обстановка на певній території, може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збиткита порушення умов життєдіяльності людей.
До НС екологічного характеру відносяться:
- Зміни стану грунтів, недр землі, ландшафтів;
- Зміни стану атмосфери, гідросфери, біосфери.
Надзвичайні ситуації екологічного характеру пов'язані:
1) зі зміною стану суші:
- Катастрофічні осідання, зсуви, обвали земної поверхні через вироблення надр при видобуванні корисних копалин та іншої діяльності людини;
- Наявність важких металів (радіонуклідів) та інших шкідливих речовин у грунті понад гранично допустимих концентрацій (ГДК) ;
- Інтенсивна деградація грунтів, опустелювання на великих територіях через ерозію, засолення, заболочування;
- Кризові ситуації, пов'язані з виснаженням невідновлюваних природних копалин;
- Критичні ситуації, пов'язані з переповненням місць зберігання (звалищ) промисловими і побутовими відходами і забрудненням ними довкілля. Структурні зсуви (структура – однорідні зв'язкові глинисті породи: глини, суглинки, глинисті мергелі).
Основними причинами утворення зсувів є:
- Надмірна крутизна схилу (укосу) ;
- Перевантаження верхній частині схилу різними відвалами та інженерними спорудами;
- Порушення цілісності порід схилу траншеями, нагірними
Фото Капча