Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нагромадження капіталу, його фактори та джерела

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Що являє собою нагромадження, його фактори та джерела?
 
Нагромадження капіталу – це збільшення грошових і матеріальних засобів, які витрачаються на розширене відтворення. Такого роду додатковий капітал можна назвати «вкладенням у майбутнє», оскільки він іде на поліпшення життя нинішнього й майбутнього поколінь людей. Цілком очевидно, що нагромадження капіталу не можна ототожнювати з нагромадженням скарбів, із заощадженням коштів, які перебувають у спокої.
Нагромадження капіталу вимагає, відповідно, джерел. На нормально працюючій фірмі найперше джерело – прибуток.
При розширеному відтворенні прибуток розподіляється на дві частини:
а) нагромадження;
б) доход, який йде на особисте споживання й інші цілі.
Встановити співвідношення між цими частками прибутку – непроста проблема для його власників.
Як правило, власного прибутку фірмам не вистачає для нагромадження. Тому вони використовують інше його джерело – банківські й інші види кредиту. У багатьох розвинених країнах позикові засоби становлять понад половину загальної суми нагромадження.
Нагромадження на підприємстві (Нк) має наступну основну структуру:
а) виробниче (Нп) ;
б) невиробниче нагромадження (Нн) ;
в) нагромадження, що йде на залучення додаткових працівників і підвищення кваліфікації всіх зайнятих (Нр) ;
Нк = Нп + Нн + Нр
Виробниче нагромадження витрачається:
а) на збільшення кількості засобів виробництва (розширення виробничих площ і будівництво нових споруд, придбання устаткування й т. д.) ;
б) приріст матеріальних запасів (резервів і страхових фондів).
Невиробниче нагромадження йде:
а) на приріст невиробничих фондів (житлового фонду підприємства, медичних установ, установ культурно-побутового обслуговування) ;
б) додаткові витрати на навчання й підвищення кваліфікації працівників (збільшення витрат на навчання робочим професіям, ріст кваліфікації й перекваліфікацію зайнятих, що веде до підвищення продуктивності їх праці).
У масштабах держави для розширеного відтворення необхідне державне нагромадження – використання частини національного доходу на збільшення основних і оборотних фондів, а також страхових запасів.
Розширене та якісне вдосконалення основних фондів сфери матеріального виробництва являє собою виробниче нагромадження. Розширення, реконструкція, оновлення житлового фонду, лікарень, навчальних закладів, об'єктів культури, спорту, науки – це невиробниче нагромадження.
В умовах ринкової економіки об'єктивна потреба нагромадження випливає з необхідності зростання життєвого рівня населення. Але досягнення цього наштовхується на кожному етапі розвитку суспільства на недостатній обсяг і якість національного багатства. Існування цієї суперечності пов'язане з постійним зростанням потреб населення, необхідністю забезпечення раціональних норм споживання, новими вимогами підвищення рівня життя, що випливають із науково-технічного прогресу.
Засобом розв'язання цієї суперечності виступає нагромадження, яке забезпечує зростання і необхідний обсяг національного багатства у вигляді виробничих і невиробничих фондів, життєвих засобів. Отже, підвищення життєвого рівня населення об'єктивно обумовлює зростання обсягу та якості національного багатства на основі нагромадження.
Цей причинно-наслідковий зв'язок має постійний характер і являє собою економічний закон нагромадження. Формами його прояву є взаємозв'язок величини виробничого нагромадження і розмірів споживання населенням, безперервне зростання й удосконалення функціонуючих виробничих фондів, збільшення кількості зайнятих працівників і вдосконалення структури сукупного робітника, примноження національного багатства, підвищення життєвого рівня населення.
Методами використання закону нагромадження є регулювання капітальних вкладень; забезпечення їх ефективності; використання всіх факторів, що визначають розміри нагромадження.
Одним з важливих показників нагромадження є його ефективність.
Соціально-економічна ефективність нагромадження (ЕФН) визначається співвідношенням між зростанням фонду нагромадження (ФН) і зростанням реальних доходів населення (РД) і може бути представлена такою формулою:
 .
По суті ця формула показує кількісний вираз закону нагромадження. Крім цього, ефективність нагромадження можна вимірювати за допомогою формули ефективності капітальних вкладень:
 ,
де ЕКВ – ефективність капітальних вкладень;
НД- приріст національного доходу;
КВ – капітальні вкладення.
Підвищення ефективності капітальних вкладень означає збільшення випуску потрібної для суспільства і прогресивної продукції при найменшій сумі вкладень або зменшенні питомих капітальних вкладень на одиницю продукції.
Існують різноманітні шляхи підвищення ефективності нагромадження. Серед них першочергове значення мають такі:
поліпшення технологічної структури капітальних вкладень (технологічна структура капітальних вкладень відображає склад капітальних вкладень залежно від виду робіт і затрат для створення й удосконалення основних фондів. У ньому виділяються капітальні вкладення на будівельно-монтажні роботи, на придбання устаткування, інструменту, інвентаря та ін.) ;
удосконалення відтворювальної структури капітальних вкладень (підвищення питомої ваги капітальних вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств при зниженні частки нового будівництва);
значне скорочення тривалості будівництва за рахунок концентрації всіх ресурсів, виключення випадків перевищення нормативних строків спорудження об'єктів і зменшення обсягу незавершеного будівництва;
здійснення необхідної реконструкції виробничої бази будівельного комплексу для нарощування обсягів будівництва житла й інших об'єктів соціальної сфери.
 
2. Ціна, види цін. Механізм ціноутворення
 
Ціна являє собою економічну категорію, яка означає суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. Ціна певної кількості товарів складає його вартість, звідси ціна – грошова вартість товару. Коли одиниця певного товару обмінюється на певну кількість іншого товару, це останнє стає товарною ціною даного товару.
Таким чином, ціна – це складна економічна категорія, в якій фокусуються практично всі основні економічні відношення в суспільстві. Перед усім це відноситься до виробництва та реалізації продукції, формування її
Фото Капча