Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Напрями удосконалення організаційної структури маркетингового управління

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингового управління
1.1 Суть маркетингового управління
1.2 Основні етапи маркетингового процесу
Розділ 2. Організація маркетингового управління
2.1 Організаційна структура маркетингових служб
2.2 Функціональна структура служб маркетингу
Розділ 3. Напрями удосконалення організаційної структури маркетингового управління
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
У сучасних ринкових умовах недостатньо просто реагувати на розвиток обстановки та реєструвати параметри оточення – необхідно намагатися змінювати ці параметри. 
Маркетинг можна розглядати, по-перше, як принцип поведінки підприємства, що полягає в послідовному спрямуванні всіх рішень щодо ринкової діяльності на вимоги та потреби споживачів (маркетинг як частина процесу управління підприємством) ; по-друге, маркетинг визначає зусилля щодо отримання переваг в очах споживачів стосовно конкурентів за допомогою спеціальних ринкових заходів (маркетинг як засіб) ; по-третє, маркетинг можна описати як систематичний пошук рішень, що спирається на сучасний інструментарій (маркетинг як метод). 
Сучасний маркетинг ототожнюється передусім з масовим маркетингом (збутом). Більшість напрацьованих теоретичних матеріалів і методик, що існують нині у світі, спрямовані саме на масові ринки (зокрема, на ринок товарів швидкого обертання). На відміну від масового промисловий маркетинг часто потребує специфічних підходів, для яких не завжди можна дати універсальні поради або інструменти. Кожний окремий промисловий ринок потребує персонального підходу у формуванні та використанні набору маркетингових інструментів. 
Таким чином, маркетинг – це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) для задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на шляху досягнення цілей і виконання завдань організації. 
Маркетинг можна розглядати як ринкову концепцію управління виробничо-збутовою та науково-технічною діяльністю підприємства, спрямованою на вивчення ринку, конкретних запитів споживачів та орієнтацію на них товарів та послуг, які виробляються підприємством, а також на формування і стимулювання споживчого попиту для обґрунтованого прийняття рішень і планового розширення продажу та отримання прибутку. 
Отже, структура маркетингового управління є актуальною для розвитку підприємства в ринкових умовах. Маркетингова спрямованість дозволяє успішно формувати конкурентні переваги в умовах сучасного середовища. Часто навіть усвідомлення необхідності й спроба застосовувати концепцію маркетингового управління дозволяють підприємствам одержати істотні конкурентні переваги. На сьогоднішній день розробка чіткої маркетингової стратегії є найбільш доступним способом збільшення нематеріальних активів, що вимагають систематизації знань про ринок і впровадження системи стратегічного маркетингового управління на підприємстві. 
Основна мета роботи полягає в проведенні комплексного дослідження теоретичних та практичних аспектів організації ефективного управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства. 
Об’єктом дослідження в роботі виступає процес маркетингового управління товариства з обмеженою відповідальністю ВАТ „ Еколан ”. 
Предметом дослідження в роботі є питання аналізу організації, оцінки ефективності а також та напрямів удосконалення структури маркетингового управління підприємства ВАТ „Еколан”. 
Актуальність обраної теми дослідження та основна мета обумовлюють визначення наступних завдань дослідження: 
1. Дослідити основні принципи організаційної структури маркетингового управління та напрями її удосконалення. 
2. Провести аналіз організації та ефективності комплексу маркетингу на підприємстві ВАТ „Еколан”. 
3. Запропонувати шляхи та напрямки удосконалення. 
Дана курсова робота складається з: вступу, трьох розділів та висновків. Містить: тридцять сім сторінок друкованого тексту, дві таблиці, чотирнадцять рисунків, тридцять два джерела використаної літератури та трьох додатків. 
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти маркетингового управління
 
1.1 Суть маркетингового управління
 
Робота підприємства вимагає удосконалювання організації, планування і управління виробничо-господарською діяльністю, розробки нових економічних підходів, вирішення наступних задач: 
1. Швидко змінювати асортимент виробів, пристосовуватися до запитів різних груп споживачів; 
2. Розширювати сферу гарантійного післяпродажного обслуговування шляхом створення додаткових сервісних послуг; 
3. Постійно вести роботу з підвищення ефективності виробництва, зміцненню конкурентоспроможності товарів; 
4. Підвищувати гнучкість виробництва; оперативно впроваджувати нову техніку і технологію; 
5. Удосконалювати організацію збуту продукції шляхом дослідження ринку, стимулювання обсягу продаж. [4, c. 23-25]
Для вирішення всіх перерахованих вище задач і служить маркетинг. Маркетинг являє собою комплекс заходів для вивчення всіх питань, пов’язаних із процесом реалізації продукції: дослідження продукту (послуги, роботи) ; аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення ринку, форм і каналів товароруху; конкурентоспроможність товару; дослідження мотивів поведінки покупця, рекламної діяльності; розробка ефективних способів просування товарів. В даний час економісти багато в чому розходяться по визначенню, що ж таке маркетинг. Однак головним є його орієнтація на споживача. 
Безпосередньо термін „маркетинг” походить від англійського слова „маркет” (ринок) і тому означає діяльність у сфері ринку і збуту, тобто, з одного боку, він призначений для цілей всебічного вивчення ринку, попиту на товар, бажання покупців, урахування всього цього в діяльності виробника, а, з іншого боку – активний вплив на ці компоненти: комплексне вивчення ринку, планування виробництва товарів, виявлення незадоволеного попиту, вивчення каналів і способів стимулювання збуту, вплив на організацію і управління виробництвом. Усе це формує функції і зміст маркетингу, що дозволяє дати йому наступне визначення: Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту товару або надання послуг. 
Основні принципи маркетингу в сучасних умовах такі: [14, c. 18-19]
- максимальне пристосування виробництва продукції і усієї виробничо-збутової
Фото Капча