Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка ефективності зовнішньоекономічного контракту з експорту цукру

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
54
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку цукру
1.1 Світовий ринок цукру
1.2 Аналіз українського ринку цукру
2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди
2.1 Регулювання торгівлі цукром на міжнародному й національному рівні
2.2 Нормативно-правові умови здійснення експорту до Російської Фередації
3. Зовнішньоекономічний контракт
4. Оцінка ефективності зовнішньоекономічного контракту з експорту цукру
Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Цукор є одним із найважливіших продуктів харчування, адже за його рахунок задовольняється близько 16-20% потреби в калоріях. Він є також універсальною сировиною для багатьох переробних галузей, зокрема для хлібопекарської, кондитерської, спиртової, пивоварної, макаронної та інших. Побічна продукція цукрового виробництва (жом, меляса) використовуються як корм для худоби, сировина для виробництва комбікорму, етилового спирту, харчових кислот тощо. Важливе місце цукор займає і у формуванні державних резервів, що пояснюється його високою калорійністю та здатністю довго та майже без втрат зберігатися.  
Протягом ХХ століття світовий ринок цукру склався як окремий різновид товарного ринку. Традиції культивування та переробки цукрових буряків у Європі, що закладалися ще у ХІХ ст. були суттєвим чином скореговані виходом на світовий цукровий ринок цукру-сирцю, виробленого з значно більш дешевої (майже у 8 разів) цукрової тростини. Процеси глобалізації, що значно активізувалися наприкінці ХХ ст. позначилися і на світовому ринку цукру, який став значно динамічнішим та гнучким.
В умовах глобалізації та вступу України в СОТ для забезпечення конкурентоспроможності продукції українських підприємств на світовому ринку особливої актуальності набуває дослідження сучасного стану виробництва цукрових буряків та становлення і розвиток ринку цукру. Для агропромислового комплексу України, як і для багатьох інших держав, цукор є стратегічним видом продукції. Однак у багатьох країнах його виробляють із цукрової тростини, а в Україні – із цукрових буряків, що трудомісткіше і дорожче. Співвідношення вказаних обсягів виробництва цукру із указаних видів сировини становить приблизно як 3: 1.  
1. Аналітична маркетингова оцінка ринку цукру.
 
1.1 Світовий ринок цукру
 
Цукор виробляють понад 100 країн світу. Відповідно до прогнозів Міжнародної організації цукру, виробництво цукру в світі за 2008/2009 маркетинговий рік зменшилося до 162 млн т – або на 4%, порівняно з попереднім періодом. На сьогодні найбільше цукру виробляється із цукрової тростини – 78%, вирощеної в тропічних і субтропічних зонах Південної півкулі, решта – із цукрових буряків – 22%, вирощених у помірному поясі Північної півкулі. При цьому споживання цукру у світі становило відповідно 166 млн т, тобто на 2, 4% збільшилося споживання цукру.  
Загалом цукор виробляють понад 120 країн світу. (додаток А)
П’ять найбільших виробників цукру у світі складають – Бразилія, Індія, ЄС, Китай та США.   Їх частка у світовому виробництві щорічно сягає 60%. І хоча у окремі роки до п’ятірки можуть входити інші країни, зокрема Таїланд та Мексика, саме перша п’ятірка є визначальною з точки зору світової кон’юнктури.
Споживання цукру у світі в 2009 році становило відповідно 166 млн т, тобто збільшилося на 2, 4%  . Отже, світові прогнози сприятливі для виробництва та реалізації цукру (додаток А1).
Виробництво цукру з цукрових буряків зосереджено здебільшого в Європі (Таблиця 1) :
 
Таблиця 1
Найбільші світові виробники цукру з цукрових буряків, млн. т  
Країни 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
ЄС 16, 86 21, 35 21, 10 17, 45 17, 4 16, 59
США 4, 257 4, 183 4, 032 4, 543 4, 283 3, 865
Росія 1, 93 2, 25 2, 5 3, 15 3, 2 3, 48
Україна 1, 58 2, 054 2, 054 2, 85 2, 02 1, 71
Китай 0, 638 0, 655 0, 877 1, 358 1, 262 1
Японія 0, 741 0, 784 0, 75 0, 75 0, 81 0, 81
Іран 0, 8 0, 66 0, 63 0, 45 0, 465 0, 25
Єгипет 0, 32 0, 46 0, 499 0, 548 0, 484 0, 543
Сербія 0, 225 0, 435 0, 415 0, 505 0, 49 0, 32
Білорусія 0, 275 0, 325 0, 415 0, 48 0, 5 0, 544
 
Станом на 2009 рік буряковий цукор виробляється у 53 країнах світу. Значні обсяги цукрових буряків переробляють США, Франція, Німеччина, Польща, Росія, Україна, Туреччина. Слід зазначити, що буряковий цукор виробляють навіть там, де його собівартість досить висока, наприклад у Фінляндії та на Півночі Японії.
Основними виробниками цукру з тростини є Бразилія, Індія, Таїланд, Мексика, Австралія, КНР, Куба, ПАР, Уругвай. Як вже зазначалося, великі обсяги тростинного цукру виробляються у США (Таблиця 2) :
Таблиця 2 Найбільші світові виробники цукру з цукрової тростини, млн. т  
Країни 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Бразилія 26, 4 28, 2 26, 9 31, 5 32, 1 32, 4
Індію 15, 2 14, 2 21, 1 30, 8 28, 6 16, 8
Фото Капча