Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка експлуатаційних якостей конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Оцінка експлуатаційних якостей конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою
 
Оценка эксплуатационных качеств конструкций фасадной теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой
 
Еvaluation the performance qualities of constructions facade insulation with thin-layer plaster
 
Борисенко О. Б., асистент, Стадник Ю. В., студент (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка).
Борисенко Е. Б., ассистент, Стадник Ю. В., студент (Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка).
Borisenko Е. B, assistant, Stadnyk Y. V, student (Poltava National Technical University named оf Yuri Kondratyuk).
 
Наведені результати натурних досліджень фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою, визначені критерії оцінювання експлуатаційних характеристик конструкцій фасадної теплоізоляції, встановлені характерні деструктивні фактори штукатурного шару та причини виникнення теплових відмов.
Приведены результаты натурных исследований фасадной теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой, определены критерии оценки эксплуатационных характеристик конструкций фасадной теплоизоляции, установлены характерные деструктивные факторы штукатурного слоя и причины возникновения тепловых отказов.
The results of field research facade insulation with thin-layer plaster, criteria for evaluating the performance of structural insulation facade, set specific destructive factors finishing plaster layer and causes thermal failure.
Ключові слова:
Теплоізоляція, експлуатаційні властивості, штукатурка.
Теплоизоляция, эксплуатационные свойства, штукатурка.
Іnsulation, performance properties, plaster.
Постановка проблеми. Одним з конструктивних рішень теплоізоляції зовнішніх стін в Україні, що набули в даний час широкого поширення в проектуванні і будівництві житлових будинків і будівель іншого призначення, є фасадна теплоізоляція з опорядженням тонкошаровою штукатуркою [1]. Даний тип теплоізоляції стіни може застосовуватися як при новому будівництві, так і при реконструкції і термомодернізації будівель існуючого житлового фонду [2].
Система фасадної теплоізоляції з оштукатурюванням по сітці повинна тривалий період зберігати первинні теплозахисні і гідрозахисні властивості при експлуатаційних діях на рівні, передбаченому проектом. Більшість розробників систем фасадної теплоізоляції визначають безремонтний термін служби для своїх систем в межах 25-30 років, проте під час експлуатації спостерігаються ознаки відмов системи вже через декілька років.
Аналіз останніх досліджень. Ключовим моментом в забезпеченні тепловологісного стану та довговічності системи фасадної теплоізоляції є стійкість фасадних штукатурок в процесі експлуатації до дії кліматичних факторів [3]. Для штукатурних покриттів існує проблема розтріскування і втрати зчеплення з основою при дії усадки штукатурного шару і перепадів температур. Важливою характеристикою штукатурних покриттів, поряд з міцністю на розтяг і адгезією до основи, що визначає їх тріщиностійкість і що впливає на довговічність, є гранична розтяжність штукатурок, кількісні значення якої не представлені в паспортних характеристиках виробником систем фасадної теплоізоляції.
Актуальним також є питання температурно-вологісного режиму зовнішньої стіни з фасадною теплоізоляцією. Можливе накопичення вологи в товщі стіни за річний період її експлуатації і наднормативне зволоження стіни з випаданням конденсату за період з від’ємними середньомісячними температурами зовнішнього повітря можуть привести до зниження теплоізоляційних властивостей стіни, поперемінного заморожування-відтавання у весняно-осінній період і зниження довговічності огороджувальної конструкції, з точки зору морозостійкості [4].
Таким чином, стосовно систем фасадної теплоізоляції існують декілька актуальних питань, пов'язаних із забезпеченням їх належного температурно-вологісного режиму, експлуатаційної надійності і довговічності, що вимагають додаткових досліджень і рішень [5-6].
Постановка мети і задач досліджень. Мета роботи – оцінка експлуатаційних показників конструкцій фасадної теплоізоляції при термомодернізації житлового фонду з оптимізацією їх експлуатаційних якостей та довговічності. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
− провести натурні дослідження фасадної системи з тонкошаровою штукатуркою;
- визначити критерії оцінювання експлуатаційних характеристик конструкцій фасадної теплоізоляції та впливу властивостей опоряджувального шару на інтегральні параметри конструкцій;
- встановити характерні деструктивні фактори опоряджувального штукатурного шару та причини виникнення теплових відмов;
Методика досліджень. Конструкція фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою використовується як при термомодернізації існуючого житлового фонду, так і при новому будівництві (рис. 1).
 
Рис. 1. Фасадна система теплоізоляції при новому будівництві (м. Полтава)
Окрім несучих стінових конструкцій, системи фасадної теплоізоляції також застосовуються у каркасно-монолітних будівлях для зовнішньої обробки стіни, виконаної з силікатної, керамічної цегли або з легкобетонних блоків (рис. 2).
 
Рис. 2. Фасадна система теплоізоляції при будівництві каркасно-монолітних будівель (м. Полтава).
 
З метою оцінки експлуатаційних показників проведений моніторинг конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою. Класифікація фасадної системи наведена на рис. 3.
Моніторинг зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією проводиться з метою визначення стабільності фізико-механічних показників зовнішніх стін у процесі експлуатації, встановлення типових дефектів, що виникають при експлуатації, визначення причин виникнення типових та випадкових дефектів. За результатами надаються пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на попередження виникнення дефектів та підвищення експлуатаційної надійності зовнішніх стін.
 
Рис. 3 Класифікація конструкції фасадної теплоізоляції.
 
У процесі моніторингу проводяться наступні обстеження:
− зовнішнього вигляду опоряджувального шару;
− площинності зовнішньої поверхні фасадної теплоізоляції;
− щільності прилягання фасадної теплоізоляції до несучої частини стіни та несучих елементів будинку.
Результати досліджень. Проведений моніторинг фасадів показує, що основні помилки виявляються в перші 2-3 роки експлуатації і найчастіше пов'язані з порушеннями, допущеними у процесі влаштування теплоізоляції. Також велика кількість дефектів виникає на ранніх стадіях із-за неправильних проектних і архітектурних рішень. У подальші роки експлуатації дають знати про себе
Фото Капча