Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Операційна система Windows

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

– принцип перетягування об'єктів. Перетягування об'єктів виконують так: над об'єктом клацають і, не відпускаючи лівої клавіші миші, перетягують курсор у потрібне місце; клавішу відпускають. Перетягувати можна межі вікна, піктограми у вікні, ціле вікно. Вікно перетягують з одного місця на інше, захоплюючи рядок з назвою. На екрані може бути декілька вікон програм чи папок, їх розташовують каскадом чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном.

Закрити вікно (і відповідну програму) можна одним із таких шести способів:
  • клацнути на кнопці  
  • клацнути на пункті Файл і виконати команду Закрити;
  • клацнути правою кнопкою у рядку заголовка (отримаєте контекстне меню рядка) і виконати команду Закрити;
  • натиснути на комбінацію клавіш A1t+F4 (закрити поточне вікно) або Shift+Alt+F4 (закрити декілька підпорядкованих вікон).
Клацнувши на робочому столі правою клавішею миші і вибравши команду Свойства, отримаємо доступ до діалогового вікна налаштовування екрана. Тут користувач може налаштувати вигляд робочого столу, екрана та елементів вікон:
на закладці Фон добирати з меню до вподоби вигляд фону і рисунка (шпалер) робочого столу;
на закладці Заставка вибирати вигляд екранної заставки – рухомого зображення, яке з'явиться на екрані через заданий інтервал бездіяльності користувача з метою запобігти вигоранню екрана;
змінювати кольорове оформлення всіх елементів вікон;
вибирати Web – стиль чи класичний Windows – стиль вибору і відкривання (запуску) об'єктів;
вибирати вигляд курсору, міняти вигляд піктограм;
6) задавати параметри роздільної здатності екрана тощо. Задавши потрібні параметри, діалогові вікна закривають, натиснувши на кнопку ОК. Якщо користувач почав задавати нові параметри і передумав їх впроваджувати, то потрібно натиснути на кнопку ВІДМІНИТИ. Початківці часто роблять помилку: намагаються виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна.
У діалогових вікнах є також кнопка зі знаком запитання. Клацнувши на ній, а потім на будь-якому елементі вікна, отримаємо довідку про призначення цього елемента.
На екрані може бути декілька вікон програм чи папок, їх розташовують каскадом чи поруч. Однак лише одне вікно є активним. Рядок з його назвою має інший колір, ніж відповідні рядки неактивних вікон. Щоб зробити вікно активним, треба клацнути мишею будь-де в його межах. Працюють лише з активним вікном
Інформація в комп'ютері зберігається в пам'яті чи на різних носіях, таких як: гнучкі і тверді диски, чи компакт-диски..
Вся інформація, призначена для довгострокового використання, зберігається у файлах. Файл являє собою послідовність байтів, об'єднаних за якоюсь ознакою і іменем. Система збереження і роботи з файлами в комп'ютері називається файловою системою. Для зручності файли зберігаються в різних папках, що розташовані на дисках. У комп'ютері може бути встановлено кілька дисків. Кожному диску привласнюється буква латинського алфавіту від А до Z, причому існують деякі правила позначення. Буквою А позначається гнучкий диск, буквою С – основний диск вашого комп'ютера, де розташована система Wіndows. Буквою D і наступними буквами позначаються інші диски. Після букви, що позначає диск, ставиться символ двокрапки «: «, щоб показати, що буква позначає саме диск, наприклад А: чи С:. Файл може розташовуватися як прямо на диску, так і в довільній папці, що у свою чергу також може розташовуватися в іншій папці (Рис. 1. 1)
 
Те, що файли можуть знаходитися в різних папках, дозволяє розташувати, на диску кілька файлів з однаковими іменами. Структура збереження інформації на диску, при якому одні папки можуть розташовуватися в інших папках, називається ієрархічної чи деревоподібний. Щоб однозначно визначити конкретний файл, потрібно задати його назву і місце розташування, тобто назва диска й імена усіх вкладених папок, у яких знаходиться даний файл. При вказівці шляху до файлу імена папок відокремлюються одна від одної і від імені диска за допомогою символу зворотної косої риски «\», наприклад, С: \Мої документи\Мої малюнки\Я в молодості. jpg. Даний запис означає, що файл з ім'ям „Я в молодості. jpg” розташований у папці Мої малюнки. Ця папка знаходиться в папці Мої документи, розміщеної на диску С:.
Окрім імені файли мають розширення, яке вказує на тип файлу.
Наприклад файл „Я в молодості. jpg. ”, jpg – означає, що це фотографія.
Розширення doc – означає, що це текстовий документ, створений в програмі MS Word.
Робота з папками
Папка (folder) – це термін Windows, що використовується для елементів файлової системи, для роздільного збереження файлів. Вони полегшують пошук файлів і дозволяють зберігати в одному місті всі файли, що відносяться до певного проекту чи теми. Нова папка може бути створена на Робочому столі чи в будь-якій папці на будь-якому диску. Папку в якій треба створити вкладену папку, необхідно відкрити в програмі Проводник або у вікні Мой комп’ютер.
Створення папки
За допомогою контекстного меню. Натиснути правою клавішею в місці створення папки і вибрати в контекстному меню пункт СоздатьПапку.
При роботі у вікні – меню Файл СоздатьПапку.
При цьому створюється папка, що одержує ім'я Нова папка. Якщо відразу почати уводити нове ім'я, старе ім'я буде автоматично замінено. Введення імені
Фото Капча