Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оптимізація ринкового потенціалу будівельного підприємства ТОВ "Стройсервис"

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1.1 Роль ринкового потенціалу в діяльності будівельної організації
1.2 Етапність оптимізації ринкового потенціалу підприємства
Висновки по розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ “СТРОЙСЕРВИС»
2.1 Загальна характеристика діяльності і структура підприємства
2.2 Характеристика ринкового потенціалу будівельного підприємства
Висновки по розділу 2 
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Напрями вдосконалення маркетингової діяльності на ТОВ «Стройсервис»
3.2 Підвищення конкурентоздатності підприємства як складова оптимізації ринкового потенціалу
3.3 Напрямки оптимізації ринкового потенціалу в умовах кризи
Висновки по розділу 3
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦIЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
 
В наш час, в жорстких умовах ринкової економіки, слід враховувати важливі фактори, що впливають на специфіку управління будівельною організацією. Перехід до ринку встановив перед фірмами задачу формування нової політики, створення нових структур і підрозділів, що визначають стратегічне управління і плани по просуванню на ринок й розвитку. Від того, наскільки правильно побудована система маркетингу в організації залежить її ефективне функціонування.
Уся діяльність будь-якого підприємства (включаючи програми науково-технічної підготовки виробництва, капіталовкладення, використання фінансових коштів, робочої сили, дизайн, сервісне і технічне обслуговування покупців) повинна в обов’язковому порядку базуватися на точному знанні потреб даного цільового ринку, об’єму і структури споживчого попиту і особливостей споживачів в близькій і далекій перспективах.
Ринковий потенціал – це, насамперед, аналіз прогнозованих потреб фізичних осіб і організацій. З погляду маркетингу покупець не стільки має потребу в товарі, скільки бажає рішення проблеми й потреб, що може забезпечити товар. «Роль ринкового потенціалу – простежувати еволюцію заданого ринку та виявляти різні існуючі або потенційні ринки або їхні сегменти на основі аналізу потреб, що бідують у задоволенні».
Ціллю ринкового потенціалу в умовах конкуренції є організація вільного обміну для забезпечення ефективної відповідності попиту і пропозиції на товари та послуги.
В даний час відсутня необхідна стабілізація будівельного комплексу, не вирішений цілий ряд задач соціальної орієнтації, не у повному об'ємі використовуються ресурси, можливості і резерви будівельної галузі. Різке падіння інвестиційної активності, дефіцит капітальних вкладень, зниження мобілізаційної готовності будівельного комплексу не дозволяють, природно, повною мірою використовувати виробничий і трудовий потенціал галузі.
Мета цієї роботи полягає в комплексному аналізі стану будівельних і будівельно-монтажних організацій, удосконаленні управління будівельним виробництвом і трудовими колективами, придбанні практичних навичок в організаційній і управлінській роботі, що використовуються менеджером у своїй діяльності, а також у закріпленні і застосуванні на підприємстві теоретичних знань з різних сфер менеджменту і маркетингу, організації бізнесу в галузі будівництва та інших.
Об’єктом дослідження є ринковий потенціал.
Предмет курсової роботи – напрямки оптимізації ринкового потенціалу будівельного підприємства.
Задачі дослідження:
- характеристика ролі ринкового потенціалу в діяльності будівельної організації;
- аналіз ринкового потенціалу будівельного підприємства (на прикладі ТОВ «Стройсервис») ; 
- розробка напрямків оптимізації ринкового потенціалу будівельного підприємства.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 
1.1 Роль ринкового потенціалу в діяльності будівельної організації
 
У наш час, в жорстких умовах ринкової економіки, слід враховувати важливі чинники, що впливають на специфіку управління будівельною організацією. Перехід вітчизняних будівельних організацій до ринкових відносин, впровадження раніше невідомих організаційних структур керування (холдингові підприємства, фінансово-промислові групи) спричиняють необхідність реалізації принципово нового підходу до вирішення завдань у системах стратегічного, прогнозного та внутрішньофірмового планування виробництва і збуту готової продукції.
Ця новизна полягає в необхідності забезпечення тісного взаємного цільового і ресурсного зв'язування діяльності фірм, застосування адекватних ринковій економіці систем оцінних економічних і фінансових показників, використання сучасних підходів до оптимізації планових, управлінських, підприємницьких, комерційних, фінансових і інвестиційних завдань, а також обґрунтування їхньої економічної ефективності.
Ринкова економіка встановила перед фірмами завдання формування нової політики, створення нових структур і підрозділів, що визначають стратегічне управління і плани по просуванню на ринок та розвитку. Від того, наскільки правильно побудована система маркетингу в організації залежить її ефективне функціонування [1; с. 45].
Ринковий потенціал – це, насамперед, аналіз прогнозованих потреб фізичних осіб та організацій. З погляду маркетингу покупець не стільки має потребу в товарі, скільки бажає вирішення проблеми з власною потребою, що може забезпечити товар. Рішення може бути знайдене за допомогою різних технологій, які, самі по собі, безупинно змінюються.
До основних завдань ринкового потенціалу можна віднести:
1) систематичний і постійний аналіз потреб і вимог ключових груп споживачів, а також розробку концепцій ефективних товарів або послуг, що дозволяють фірмі обслуговувати обрані групи покупців краще конкурентів;
2) аналіз потреб конкретних фізичних осіб і організацій;
3) уточнення «місії» фірми, визначення цілей, розробка стратегії розвитку і забезпечення збалансованої структури товарного портфеля;
4) процес розробки стратегічного комплексу – міксу, основних напрямків стратегічної політики фірми в області товару, цін, комунікацій, розподілу й збуту з урахуванням факторів постійно мінливого маркетингового середовища.
Функції ринкового потенціалу взаємно доповнюють одна іншу в тому розумінні, що структура стратегічного плану повинна бути тісно зв'язана з операційним маркетингом.
Операційний маркетинг наголошує на таких
Фото Капча