Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація магістралі з аналоговою і ІКМ системами частотного і почасового поділу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни: Системи передачі в електрозв’язку
на тему: «Організація магістралі з аналоговою і ІКМ системами частотного і почасового поділу»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СКЛАДАННЯ СХЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НА ПОЛІГОНІ ЗАЛІЗНИЦЬ 
1.1. Характеристика полігона залізниць 
1.2. Схема первинної мережі зв'язку на полігоні залізниць 
1.3. Визначення необхідного числа каналів зв'язку 
1.4. Вибір типу і ємності ліній зв'язку 
1.5. Виділення і транзит каналів тональної частоти і груп каналів. Схема організації зв'язку на мережі
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ІМОВІРНОСТІ ПОМИЛКИ РЕГЕНЕРАТОРІВ МАГІСТРАЛІ 
РОЗДІЛ 3. РОЗМІЩЕННЯ СТАНЦІЙ І РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ПУНКТІВ 
3.1. Характеристика завад в лінійному тракті 
3.2. Визначення очікуваної імовірності помилки на кабельній магістралі 
РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ 
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
 
ВСТУП
 
В загальному комплексі пристроїв зв'язку, передбаченому Правилами технічної експлуатації залізниці, багатоканального зв'язку грає дуже важливу роль. Канали магістрального зв'язку, організовані за допомогою багатоканальної апаратури зв'язку між Укрзалізницею і управлінням доріг для проведення магістральних нарад, передачі інформації по телеграфним та факсимільним каналам, а також оперативних даних в обчислювальні центри. Канали дорожнього зв'язку між управлінням і відділеннями доріг використовуються для аналогічних цілей в межах однієї дороги. По каналам зв'язку організується міжміський автоматичний телефонній зв'язок, який є найбільш оперативним, гнучким і перспективним видом зв'язку. Широке використання ЕОМ для керування і планування роботи залізничного транспорту заставляє створювати мережу каналів для передачі інформації в обчислювальні центри (мережа передачі даних). Ці канали забезпечуючи передачу інформації з високою ступінню вірності, також організуються по каналам зв'язку.
В даний час канали первинного зв'язку створюються загалом з; допомогою аналогових систем передачі. Обмежена канало ємність залізничний кабельних ліній (можливість використовування тільки трьох з семи четвірок для роботи систем передачі) змушують шукати додаткові можливості для збільшення кількості каналів первинної мережі зв'язку. Однією з таки: можливостей є перехід від аналогових систем передачі на цифрові системи імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ).
Первинна мережа складається з сукупності мережевих вузлів, мережевих станцій і ліній передачі, утворюючих мережу типових каналів передачі типових групових трактів. Вторинні мережі зв'язку являють собою сукупність пристроїв і каналів вторинної мережі, організованих на базі каналів первини» мережі.
Зараз продовжується подальше удосконалення кабельних радіорелейних систем передачі, розробляються цифрові системи передачі більшої канальності, створюється цифрова радіорелейна система передачі, я буде працювати в міліметровому діапазоні. Проводиться ІНТЄНСИВІ дослідження в області використання оптичних кабелів на магістральні мережі.
 
РОЗДІЛ 1. СКЛАДАННЯ СХЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НА ПОЛІГОНІ ЗАЛІЗНИЦЬ
 
1.1. характеристика полігона залізниць
 
На полігоні двох залізниць (мал. 1) розміщено два управління доріг (УД1 та УДЗ), в одному з яких розміщено магістральний мережевий вузол (ММВ) та ряд відділень, які перебувають в адміністративному підпорядкуванні цих управлінь (індекс знизу ВД – приналежність дороги, індекс зверху – номер відділення).
У пункті УД1 розташоване відділення дороги ВД11 якому
підпорядковуються: ВД21; ВД31; ВД41 і т. д. Управлінню дороги УД2 підпорядковано: ВД12; ВД22; ВД32; ВД42.
Управлінню дороги УДЗ підпорядковано: ВД13; ВД23.
Траса магістрального зв'язку від УЗ повинна проходити через ВД31; УД1, ВД22; УД2 та УДЗ.
Резервний напрямок магістрального зв'язку на полігоні двох доріг не передбачено.
 
1.2. Схема первинної мережі зв'язку на полігоні залізниць
 
Рис 2. Первинна схема зв'язку
 
У відповідності з схемою полігона залізниць (мал. 2) розміщуємо дорожні та відділкові мережні вузли зв'язку (ВМВ).
В управлінні дороги УД1 розташований ДМВ1 (він же ММВ1) та ВМ8. У пункті УД2 розташований ДМВ2 (він же ММВ2) та ВМВ12. В усіх відділеннях залізниць розміщуємо відділкові вузли зв'язку. Між управліннями та відділеннями доріг розміщуємо дільничні мережеві станції (ДМСт.), на відстані 80-130 км. Відстань між ДМВ, різними ВМВ та ДМСт. наведено в таблиці 1.
 
Таблиця 1
 
 
1.3. Визначення необхідного числа каналів зв'язку
 
Визначаємо необхідне число каналів зв'язку на кожній дільниці проектуючої мережі між ДМВ1 та ДМВЗ з урахуванням відгалужень на ВМВ41, ВМВ24, ВМВ32, ВМВ42, ВМВ15.
Скористуємося початковими даними та рекомендаціями таблиці 2.
 
Таблиця 2
 
Для організації автоматичного магістрального і дорожнього зв'язку між ЦСС-УЗ і управліннями залізниць, сусідніми управліннями залізниць, а також між управліннями і відділеннями залізниць повинні бути передбачені:
  • транзитні телефонні канали (5-10% каналів ТЧ від загального числа каналі на кінцевому пункті) ;
  • канали дорожньо-розпорядницького зв'язку (1-2 канали ТЧ) ;
  • магістрального зв'язку нарад УЗ (1-2 канали ТЧ) ;
  • середньо швидкісної передачі даних 600-2400 Бод (1-3 канали ТЧ) ;
  • низько швидкісної передачі даних 50-200 Бод (3-7 каналів ТЧ)
Результати розрахунків необхідного числа каналів зручйо представити у вигляді діаграми:
Потрібна кількість прямих каналів, каналів дальнього автоматичного зв'язку та передачі даних по кожному виду наведено в таблиці 3.
 
Таблиця 3
 
1.4. Вибір типу і ємності ліній зв'язку
 
Для проектування нових пристроїв зв'язку, проектування зв'язку на кабельних лініях
Фото Капча