Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація обліку на етапі створення підприємства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв’язки. Всі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями – безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.
Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. виникла необхідність врегулювати правовий статус об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування.
Однією з умов функціонування ринкових відносин є правове забезпечення господарської діяльності, яке включає, зокрема, створення її законодавчої основи , тобто системи нормативних актів (головним чином у формі законів) , що визначають правовий статус суб’єктів господарювання та регламентують різні аспекти господарської діяльності.
Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст.2 Закону «Про власність», та від способів розмежування в підприємствах окремих форм власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» і спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів. 
Бухгалтерський облік на підприємстві ведуть протягом усього періоду його господарювання - від створення до ліквідації. Офіційно робота бухгалтера починається після реєстрації підприємства. Але часто, особливо на невеликих підприємствах, бухгалтеру доводиться самому брати участь в організації підприємства, розробці установчих документів, реєстрації. Тому він має знати, яким чином це здійснюється.
При розробці статутних документів доцільно звернутися за допомогою до фахівця, оскільки правильність їх складання має велике значення для подальшої діяльності підприємства. Адже практика показує, що внаслідок порушення положень статутних документів може постати питання про існування самого підприємства.
До основних установчих документів підприємства належать протокол установчих зборів, статут і установчий договір.
3 переходом до ринкової економіки і ускладненням господарських зв'язків зростають, вимоги до, управління економікою. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливе без раціональної організації всієї економічної інформації на основі використання сучасної обчислювальної техніки. Рівень управління економікою підприємств і об'єднань значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку і звітності. Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої контрольні функції, значною мірою залежить рівень економічної роботи. Чим раціональніше організовано бухгалтерський облік у господарстві, чим менше він потребує затрат праці облікових працівників, тим більше залишається у них часу для аналізу і контролю.
Актуальність цієї роботи полягає в тому щоб дослідити організацію обліку на етапі створення підприємства. Визначити які види підприємств існує, яку відповідальність несуть власники підприємства за свою діяльність, які документи потрібні в до реєстраційному періоді. Всі ці розглянуті питання допоможуть визначитись з вибором при створенні підприємства.
Основна мета даної курсової роботи полягає у дослідженні організації обліку на етапі створення підприємства. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
-розглянути підприємство як окремий господарюючий суб’єкт;
-дослідити організацію обліку на етапі створення підприємства;
-дослідити раціональне вирішення питань організації обліку на підприємстві.
Предметом курсової роботи є класифікаційні ознаки підприємств за формами власності.
Об’єктом курсової роботи є підприємства різних форм власності.
Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема.
 
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОКРЕМИЙ ГОСПОДАРЮЮЧИЙ СУБ'ЄКТ
 
1.1 Види підприємств
 
Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст.2 Закону «Про власність», та від способів розмежування в підприємствах окремих форм власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» і спеціальних законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів. 
Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані). 
Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на державній власності. Визначення державне вказує, що дане підприємство має особливості правового становища порівняно з недержавними підприємствами. Ці особливості обумовлені способом відмежування функцій власника від функцій управління майном в державному підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об'єктом права державної власності. Підприємству як суб'єкту права це майно належить на праві повного господарського відання. Дане право вужче, ніж право власності. Обсяг його залежить від цільового призначення відповідного майна. Державне підприємство володіє, користується і розпоряджається цим майном, «вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону та цілям діяльності підприємства», тобто його статуту. Оскільки державне підприємство є суб'єктом права повного господарського відання майном, а не суб'єктом права власності, щодо державних підприємств діє спеціальна категорія - правовий режим майна державних підприємств (ст.37 Закону «Про власність»). Вона означає, що державні підприємства керуються спеціальними правилами заснування, утворення їх майна при заснуванні, визначення цілей і предмета діяльності (статути затверджують і контролюють уповноважені органи), управління майном, розподілу прибутку тощо. 
Державні підприємства як суб'єкти одної форми
Фото Капча