Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-методичний супровід діяльності психологічної служби у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (із досвіду роботи)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тарасюк Н. А.
 
Організаційно-методичний супровід діяльності психологічної служби у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (із досвіду роботи)
 
Уже не перший рік поспіль у місті Кузнецовськ працює команда фахівців психологічної служби, яка забезпечує психологізацію та соціалізацію навчально-виховного процесу на основі соціально-психологічного супроводу дитини, вчителя, сім’ї в навчально-виховній діяльності. Фахівці психологічної служби нашого міста надають ефективну соціально-психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу: дошкільникам та учням, їх батькам, педагогам і адміністрації, аби поліпшити сам навчально-виховний процес, вирішити багатогранний спектр завдань, що стоять перед сучасною освітою.
За час свого існування психологічна служба системи освіти міста накопичила чималий досвід, має певні досягнення, а головне – потребу у працівниках нашої галузі у навчальному закладі будь-якого рівня розуміють сьогодні керівники та педагоги цих установ.
Психологічна служба міста діє відповідно до статей 21 («Психологічна служба системи освіти») та 22 («Соціально-педагогічний патронаж») Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України Наказ МОН України від 02. 07. 2009 №616) та на основі інших нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного центру практичної психології і соціальної роботи, які впливають на розвиток психологічної служби в системі освіти.
У грудні 2009 року на колегії управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради було розглянуто питання про виконання заходів Програми розвитку психологічної служби за 2004-2009 роки. Крім того було зазначено, що за останні роки чисельність працівників психологічної служби навчальних закладів міста доведена до нормативної потреби, що свідчить про певні кроки у розвитку психологічної служби системи освіти. Виконання основних завдань і заходів Програми дало можливість забезпечити: реалізацію основних напрямків діяльності психологічної служби; підвищити професійний рівень працівників психологічної служби; зміцнити матеріально-технічну базу психологічних кабінетів. Досвід роботи психологічної служби навчальних закладів міста рішенням колегії було визнано як позитивний.
У лютому 2011 року на затвердження Кузнецовською міською радою був поданий проект нової Програми розвитку психологічної служби на період до 2015 року, яка спрямована на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, практичних психологів. Програма визначає засади і напрями подальшого розвитку психологічної служби системи освіти через реалізацію ряду практичних заходів і є продовженням попередньої Програми розвитку психологічної служби.
Пріоритетними напрямками розвитку психологічної служби на сьогодні є:
‒організаційна робота з розвитку мережі психологічної служби системи освіти;
‒підвищення кваліфікації та фахової майстерності практичних психологів і соціальних педагогів, атестація працівників служби;
‒соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей і підлітків, які знаходяться у кризовій життєвій ситуації, соціально незахищених дітей і дітей із особливими потребами;
‒консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу та керівникам освіти навчальних закладів;
‒підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, учителів, вихователів, батьків, педагогічної громадськості;
‒соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій;
‒соціально-психологічна корекція розвитку учнів у навчально-виховному процесі;
‒психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик.
Розвиток психологічної служби навчальних закладів міста характеризується двома векторами: кількісним і якісним. На даний час чисельність практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах доведена до нормативної потреби: у 6 загальноосвітніх навчальних закладах працює 7 практичних психологів і 7 соціальних педагогів, 11 практичних психологів працює у 9 ДНЗ та 2 НВК. Всі фахівці мають фахову освіту, дотримуються нормативів проходження курсової підготовки та атестації. Якісний вектор зростання психологічної служби виражається у показниках їхнього кваліфікаційного рівня. На даний час 7 фахівців мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 8 фахівців – «спеціаліст ІІ категорії», 9 фахівців – «спеціаліст І категорії», 1 фахівець – «спеціаліст вищої категорії».
Рис. 1. Показники кваліфікаційного рівня фахівців психологічної служби
За роки діяльності підготовлені методичні рекомендації щодо змісту та особливостей діяльності фахівців психологічної служби, а саме:
- методичні рекомендації щодо діяльності практичних психологів, соціальних педагогів у навчальному році (готуються щорічно) ;
- методичні рекомендації щодо організації соціально-психологічної служби в закладах освіти з профілактики суїцидальної поведінки;
- методичні рекомендації соціальним педагогам з організації захисту прав та інтересів дітей;
- методичні рекомендації щодо підготовки фахівців психологічної служби до атестації;
- методичні рекомендації щодо співпраці практичного психолога, соціального педагога з адміністрацією, педагогами, батьками;
- методичні рекомендації щодо проведення консиліуму за результатами вивчення адаптаційних періодів;
- методичні рекомендації щодо проведення профілактичної роботи в ЗНЗ фахівцями психологічної служби;
- методичні рекомендації щодо співпраці психологічної служби з ПМПК.
Основні аспекти діяльності психологічної служби висвітлюються на нараді директорів ЗНЗ, завідувачів ДНЗ, колегії управління освіти з таких питань:
- про стан роботи з соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень у закладах освіти міста;
- про результати психологічного дослідження адаптації дітей ясельного віку до умов ДНЗ, учнів 1-х класів до шкільного навчання;
– про результати вивчення періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній ланці;
- про результати дослідження щодо раннього виявлення узалежнення серед учнів 6-х класів;
- про результати дослідження щодо вивчення проблеми насилля над дітьми;
- аналіз діяльності психологічної служби навчальних закладів освіти за навчальний рік;
- про результати дослідження щодо виявлення схильності підлітків до вживання та розповсюдження в межах закладу наркотиків;
- про виконання заходів міської Програми розвитку психологічної служби міста за 2004-2009 роки;
- про результати дослідження статистики з приводу фізичного чи психічного насилля та випадків приниження честі і гідності дітей в сім’ях;
- про результати вивчення стану діяльності психологічної служби у ЗНЗ, ДНЗ.
Фахівцями служби забезпечується соціально-психологічний супровід дітей та учнів, який розпочинається з ясельного віку:
– на початковому етапі відвідування дошкільного закладу проводиться робота з вивчення процесу пристосування дітей ясельного віку до умов дошкільного закладу. Визначаємо форми протікання адаптації кожної дитини та виявляємо потенційну «групу ризику», тобто дітей, у яких процес адаптації проходить у складній формі. Одночасно проводиться індивідуальна та групова робота з дітьми з метою полегшення протікання адаптаційного періоду та швидкого входження дитини до дитячого колективу. Результати вивчення висвітлюються перед педагогами на нараді завідувачів;
- щорічно здійснюємо вивчення психологічної готовності дітей 6-го віку. Дослідження дає можливість виявити рівень розвитку складових психологічної готовності до навчання в школі, що є передумовою шкільної зрілості. Це є певний підсумок того виховання, навчання і розвитку, який діти досягли, перебуваючи в дошкільному закладі. Результати вивчення висвітлюємо на педраді, нараді завідувачів;
- забезпечуємо наступність соціально-психологічного супроводу дитини від дошкільного закладу до початкової школи, учнів під час переходу з початкових класів у середню школу, та з середніх у старшу. Важливим при цьому є вивчення особливостей протікання адаптаційного періоду у дітей та учнів. Адже ускладнення адаптації може негативно вплинути на особистісний розвиток дитини. Тому саме на виявлення труднощів у дітей та учнів у період проходження адаптації та вчасного надання їм психологічної допомоги спрямовані дослідження фахівців;
- щорічно забезпечуємо соціально-психологічний супровід обдарованих дітей. За допомогою діагностики фахівці з’ясовують найсильніші сторони пізнавальної діяльності учня, його інтереси і нахили, і таким чином надають допомогу вчителеві при орієнтуванні у доборі відповідного матеріалу;
- надаємо психологічну допомогу старшокласникам у професійному самовизначенні, здійснюємо психологічне забезпечення допрофільного та профільного навчання. Доречною щодо цього є діагностика визначення інтересів і нахилів учнів, задоволеність вибором профілю, консультаційна та просвітницька робота за результатами діагностики;
- щорічно проводимо профілактику шкідливих звичок та правопорушень серед учнів, працюємо з учнями «групи ризику» (робота у складі ради з профілактики правопорушень, захист прав у правоохоронних та судових засіданнях, поглиблена діагностика дітей «групи ризику», консультативна та тренінгова робота з дітьми та батьками) ;
- забезпечуємо соціально-психологічний патронаж та підтримку учнів соціально-вразливих категорій та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (складаємо соціальні паспорти класу і школи, обстеження матеріально-побутових умов сімей, надаємо консультації сім’ям) ;
- здійснюємо соціально-психологічне консультування вчителів, батьків, учнів із проблем навчання і виховання дітей; забезпечуємо функціонування скриньок довіри для надання заочної психологічної допомоги учням;
- проводимо просвітницьку роботу з популяризації психологічної науки і практики з учнями, педагогами, батьками шляхом виступів на виховних годинах, батьківських зборах, конференціях, нарадах, педрадах тощо з використанням інноваційних технологій.
Наразі для надання соціально-психологічної допомоги дітям та учням фахівці широко використовують тренінгові форми роботи, консультативно-профілактичні бесіди. Ними освоєні та впроваджуються такі методи психокорекції, як ігротерапія, арттерапія, казкотерапія, піскотерапія, танцювальна терапія, психогімнастика, дидактичні та рухливі ігри.
У процесі методичної роботи з фахівцями широко використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: тренінги, практичні заняття, семінари, конференції, мозкові штурми тощо. На базі психологічної служби міста створено постійнодіючі семінари – практикуми, проводяться методичні об’єднання фахівців, де можна не тільки здобути певну теоретичну підготовку, а й набути відповідних практичних навичок, проаналізувати досвід опрацювання окремих тем у школах та дошкільних закладах міста; працюють творчі групи практичних психологів, проводяться засідання школи молодого фахівця. Результатом плідної роботи творчих груп є наступні методичні посібники:
- «Профілактика правопорушень та узалежнень серед підлітків» (кер. Райчук Л. В.) ;
- «Психолог у педагогічному колективі (кер. Бабчук О. П.) ;
- «Крокуємо з малечою дорогою адаптації» (кер. Лукша Т. І.) ;
- «Просвітницька робота серед батьків дітей дошкільного віку» (кер. Бірук І. В.).
Ще один із показників професіоналізму – це методичні доробки наших практичних психологів з досвіду роботи. Так, фахівці психологічної служби у 2007 році брали участь в обласній ярмарці педагогічних ідей (результат – 2 призові місця, 4 дипломи лауреатів). У 2010 році на обласній ярмарці педагогічних ідей було представлено 5 творчих доробок (результат: 1 призове місце, 4 дипломи лауреатів).
З метою моніторингу навчання й виховання в навчальних закладах міста упроваджуються цільові соціально-психологічні дослідження з вивчення адаптаційних періодів дітей та учнів при переході з однієї вікової ланки в іншу; вивчення психологічного клімату в колективі; раннього узалежнення підлітків, з проблем насильства, вивчення причин вживання і розповсюдження наркотиків тощо. Організовується та проводиться відповідна робота з усунення цих проблем. В усіх ЗНЗ та БДЮТ реалізується Програма «Сприяння просвітницькій діяльності «Рівний – рівному» серед молоді щодо здорового способу життя». Щорічно за Програмою навчається до 100 учнів, з них готується близько 15% підлітків-інструкторів. Підсумком проведеної роботи з реалізації Програми є проведення науково-практичної конференції з теми «Ми – за здоровий спосіб життя!», на якій підліткам-інструкторам вручаються сертифікати, що дозволяють їм проводити просвітницьку роботу серед своїх однолітків.
Налагоджена плідна співпраця психологічної служби з громадськими організаціями соціально-психологічного спрямування, яка виявляється у проведенні спільних семінарів, круглих столів, конференцій, що мають на меті підвищення професійного рівня фахівців психологічної служби, вивчення нових методів надання психологічної допомоги. У плані просвітницької роботи питання щодо попередження шкідливих звичок, раннього статевого життя, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, що є актуальними у середовищі підлітків та молоді. Забезпечена тісна співпраця з міськими громадськими організаціями «Нова надія» та «Українська народна молодь».
 
Список використаної літератури
 
  1. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд: В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. – К. : Шк світ. 2008. – 256 с.
  2. Матвеєва М. П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога / М. П. Матвеєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – С. 44-53.
  3. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: навчально-методичний посібник: в 2 т. / за ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка. – К. : Ніка-центр, 2005. – 328 с.
  4. Панок В. Г. Психологічна служба системи освіти України (2004 – 2005 н. р.) : Аналітично-статистичний звіт / В. Г. Панок, Л. І. Гриценюк, І. І. Цушко. – К. : Ніка- Центр, 2005. – 228 с.
  5. Мельник Ю., Клім С. Практичний психолог і соціальний педагог у навчальному закладі / Ю. Мельник, С. Клім. – Рівне, 2009.
Фото Капча