Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні макроекономічні показники системи національних рахунків і методи їх розрахунку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ І. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва
1.1 Суть системи національних рахунків та її значення
1.2 Основні методологічні принципи СНР
1.3 Базова одиниця обліку СНР
Розділ ІІ. Основні макроекономічні показники СНР і методи їх розрахунку
2.1 ВВП суть і методи його розрахунку
2.2 Вплив рівня ціни на валовий національний продукт
2.3 Інші показники СНР
Розділ ІІІ. Особливості динаміки ВВП України
3.1 Аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні
3.2 Макроекономічний прогноз
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
В даному рефераті розглядається така тема, як макроекономічні показники: сутність та вимір.
Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Японія, що розвинулися стрімко, завойовуючи зовнішні ринки для своїх товарів, пишаються своєю зростаючою політичною силою та високим життєвим рівнем.
На противагу їм існують країни, що перебувають у стані глибокої стагнації і терплять від галопуючої інфляції, значних торговельних дефіцитів та високого зовнішнього боргу. Життєвий рівень країни значною мірою залежить від її макроекономічної політики.
Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різноманітність форм і способів виміру результатів народногосподарської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до характеристики суспільного виробництва, різною методикою статистичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу.
 
І. Система національних рахунків (СНР) історія створення і сучасні особливості
 
1.1 Суть системи національних рахунків та їх значення
 
Формування нової економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, матеріалізація національних цілей через державну економічну політику потребують широкого використання системи внутрішньо валових показників. Вони покликані відображати складні взаємопов'язані процеси, що відбуваються в економіці й безпосередньо визначають динаміку економічного зростання та важливі пропорції розширеного відтворення.
Розрахунки макроекономічних показників та важливих пропорцій розширеного відтворення здійснюються на основі відповідних економічних моделей, що відображають річний економічний оборот на макрорівні. Вони є також важливим інструментом державного регулювання і прогнозування національної економіки. Країни з ринковою економікою, а також ті, що здійснюють перехід до ринкових відносин, як таку економічну модель використовують систему національних рахунків, що ухвалена Статистичною комісією ООН у 1993 р., вона охоплює як галузі, що виробляють матеріальні блага, так і галузі, що виробляють послуги (галузі науки, освіти, мистецтва, культури, охорони здоров’я, державного управління, фінанси, страхування, житлово-комунальне господарство тощо) і рекомендована для використання з метою забезпечення міжнародних зіставлень, порівнянь та ін.
Система національних рахунків (СНР) та їх значення – це сукупність взаємопов'язаних економічних показників та класифікацій, які віддзеркалюють реальні явища і процеси економіки на макрорівні. Вона вміщує інформацію про всіх суб’єктів, що беруть участь у економічних процесах; відображає всі економічні операції пов’язані з виробництвом, розподілом та перерозподілом доходів, нагромадженням активів, кінцевим споживанням. [1 ст. 54] Базилевич
СНР охоплює і тіньову економіку, але оскільки її обсяги обчислюють опосередкованим шляхом і держави погоджуються на оприлюднення інформації про тіньовий сектор, що виробляє незаборонені законом товари і послуги, але уникають висвітлення інформації про виробництво заборонених законом товарів та послуг (нелегальне виробництво і торгівля зброєю, торгівля живим товаром та органами людей, нарко-бізнес тощо), то це дає змогу зменшити похибки підрахунку макроекономічних показників, але не дає змоги їх уникнути.
Основні види класифікації економічної діяльності, що відображаються в СНР-93, наведено у таблиці 1.1.
 
Таблиця 1.1. Класифікація видів економічної діяльності в СНР-93
№ з/п Види економічної діяльності
1 Виробництво товарів для власного споживання, продажу та нагромадження
2 Виробництво не фінансових послуг для реалізації
3 Діяльність фінансових установ (банків, страхових компаній і т. ін.) 
4 Діяльність органів державного управління, що надають неринкові послуги (суспільні блага) для сумісного користування та окремим домогосподарством або їх групам для індивідуального користування
5 Діяльність некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства (партійні, профспілкові та громадські організації) 
6 Діяльність домашньої найманої прислуги (наймані няні, кухарі, прачки, садівники, прибиральниці, шофери й т. ін..) 
7 Житлові послуги, що надаються домовласниками будинків і квартир для власного споживання
 
СНР базується на відповідних методологічних принципах. Серед них основними методологічними принципами СНР є такі:
a) Продуктивною є будь-яка економічна діяльність, котра приносить доход суб'єктам цієї діяльності. Тобто критерієм продуктивності праці є одержання доходу. Це стосується економічної діяльності як у сфері матеріального, так і нематеріального виробництва. У марксистській теорії, на яку спиралася економічна практика соціалізму, застосовувався інший критерій. Продуктивною вважалася лише праця у сфері матеріального виробництва. Ця теорія покладена в основу іншої системи внутрішньо валового рахівництва, яка називається системою балансу народного господарства. Згідно з СНР валовий продукт і сукупний доход створюють не тільки галузі матеріального виробництва, а й галузі нематеріального виробництва, такі як торгівля, житлово- комунальне господарство, фінансово-кредитні організації, органи державного управління, армія, наукові установи, освіта та ін. Слід зазначити, що
Фото Капча