Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і ін.). В TracePro теж.

2. Наявність файлу джерела випромінювання (один раз увів дані, потім можна змінювати їх), чого не можна сказати про TracePro, у якій цього взагалі немає.
3. Дуже велика бібліотека оптичного скла, що постійно обновляється компанією ZEMAX. В TracePro вона обмежена й мала.
4. Можливість створення конструкторських документацій (грамотне оформлення результатів). В TracePro цього немає.
5. Можливість автоматичної оптимізації оптичної системи в ZEMAX (є параметри лінзи й приблизний вид КСС, ZEMAX вибирає найбільш оптимальний варіант).
В TracePro такого не реалізовано.
 
6. Завдання параметрів оптичної системи ZEMAX:
 
1)  TOP-файл  –  текстовий  файл,  у  якому  по  певному  алгоритму задаються параметри оптичної системи (точки з'єднані лініями)
2) STL-файл – твердотільна модель.
 
3) У вигляді формул.
 
В TracePro, у вигляді SAT або OML – файлів.
 
7. В TracePro ніяк не оцінюється точність розрахунку. У принципі по виду отриманої КСС можна зрозуміти, потрібно ще додати променів чи ні (піки згладжуються при збільшенні числа променів), однак, з якою точністю виконаний розрахунок, зрозуміти неможливо.
 
 
ЛЕКЦІЯ 19
 
Особливості  розрахунку  характеристик компактних люмінесцентних ламп у програмі  LUMEN-COMPACT
 
 
Розроблена програма LUMEN-COMPACT (рис. 51), в якій використана програма обробки електронних таблиць QUATTRO PRO for WINDOWS. Вона складається   з   підпрограм,   виконаних   у   вигляді   окремих   файлів,   які дозволяють реалізувати конкретні етапи розрахунку.
 
 
Рис. 51. – Блок схема програми LUMEN-COMPACT
 
 
В підпрограмі LUM Z реалізовані наступні етапи розрахунку: розрахунок вірогідності переходу між рівнями Hg в розрахунку на 1 електрон і 1 атом (Zik, Zki); розрахунок ефективної вірогідності виходу резонансного випромінювання    з    розряду    А r;    розрахунок    розподілу    концентрацій збуджених  атомів nв   по перетину трубки  (в 10 кільцевих  зонах  шириною R/10). В підпрограмі LUM2 на основі отриманої залежності nв= (r/R) проводиться розрахунок питомих потоків ліній випромінювання розряду.
В підпрограмі LUM3 проводяться розрахунки складових балансу енергії,
 
яка витрачається електронами на пружні втрати з атомами Ar і Hg (W Ar ,W Hg ),
 
 
 
на випромінювання різних ліній
 
 
 
Ф253,7 ,
 
 
 
Ф184,9 ,
 
 
 
Ф296,7 ,
 
 
 
Ф312,6 ,
 
 
 
Ф365,0 ,
 
ey
 
Ф404,7 ,
 
ey
 
Ф435,8 ,
 
 
 
Ф546,1 , на іонізацію
 
Wіон , розрахунки повних витрат енергії в розрахунку на 1
 
 
 
електрон
 
W1e , рухомості електронів
 
be , градієнту потенціалу Е і приведеної
 
 
потужності в ПС P1, приведеного світлового потоку Ф1 і світлової віддачі ПС
 
 
ПС , частки витрат енергії на випромінювання
 
 
253,7 ,
 
 
184,9 ,рез ,  вид ,  уф    та на
 
 
 
пружні зіткненняAr ,Hg , на іонізацію
 
, повної кількості атомів Hg в
 
прпр
 
іон
 
 
основному стані NHg і повної кількості електронів Ne в ПС одиничної довжини
 
1 см, розрахунок середніх значень Т, ne, nHg, в ПС.
ПрограмавключаєпідпрограмуZ-F(T),якаміститьтаблицю вірогідностей переходів між рівнями Hg в функції електронної температури
 
 
Z ik
 
 
(Te ) , і підпрограму IS-DAN, що містить вихідні дані для розрахунку, які
 
 
змінюються по бажанню користувача – I, pAr, r, Tхз, характеристики люмінофору і шару люмінофору. Крім того, програма містить підпрограму DATE-OUT, яка створює масив даних, необхідних для побудови графіків. В даний  файл  копіюються  результати  розрахунку  світлових  і  електричних
характеристик ПС КЛЛ, радіальні значення в 11 точках (на вісі і в 10 зонах)
 
 
наступних величин: ne, Te, T, nв  (на рівнях
 
6 P0 ,
 
6 P1 ,
 
6 P2 ,
 
6 P1 ,
 
7 S1 ,
 
6 D1, 2,3 ),
 
 
 
A253,7 ,
 
A184,9 ,
 
be . Крім того можливий перегляд і вивід на друк значень інших
 
величин: pHg, I, pAr, R, Tхз, neo, і Teo, середні по перетину значення : ne, T, nHg, be,
 
 
значення  F1/Ae   для  збудження  всіх  рівнів  з  рівня
 
 
6 S0 ,  значення  Zik   і  Zki,
 
 
коефіцієнтисистемилінійнихрівняньдлявизначенняконцентрацій
 
збуджених атомів на всіх рівнях, повні витрати енергії в розрахунку на 1
 
електрон , питомі (на 1 електрон) витрати енергії на пружні втрати вHg    і
 
 
Wв1   ,витратинаіонізацію
 
W іон
 
.Задопомогоюрозробленоїпрограми
 
в1
 
проведені розрахункові дослідження залежності мікро- і макрохарактеристик ПС КЛЛ при зміні параметрів в діапазонах, реально можливих при проектуванні КЛЛ: Iл =0,05    0,25 А (для ламп з dвн     1,2 см), Iл =0,1    0,5 А (для   ламп   з   dвн=1,2  2,0   см),   pAr =1    6   мм   рт.   ст.   (133  800   Па), pHg =2,8•10-3       8,9•10-2  мм рт. ст. (0,37   16,8 Па), Tхз = 30  80  С, dвн=0,8  2,0 см.
Розрахунокструмулампиприроботінапостійномуструмі(Іл)
проводиться   по   програмі   LUMEN-COMPACT   при   допущенні   рівності питомих  потужностей  ПС  КЛЛ  при  роботі  на  постійному  струмі  (Р1)  і
 
змінному струмі з f = 50Гц P1
 
 
 
 
P1  =
 
P1  ,
 
 
 
 
Для значення Іл, яке забезпечує рівність, по програмі LUMEN-COMPACT
розраховуються також значення інших питомих характеристик (Е, Ф1) при роботі лампи на постійному струмі.
 
 
 
IESNA Recommended Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data. IESNA LM-63-95. New York: Illuminating Engineering Society of North America, 1995
 
Додаток 1
 
 
ПРАВИЛА
 
 
запису рядків із ключовими словами
 
 
 
1.  Кожний запис починається з нового рядка. Ключові слова беруться у квадратні дужки, записуються на верхньому регістрі й починаються з першої позиції в рядку.
2.  Після ключового слова записується зміст, що відповідає даному ключовому слову. Рядок закінчується символами кінця рядка й перекладу каретки на новий рядок (в ASCII кодуванні).
3.  Повна довжина рядка не повинна перевищувати 82 символів. Якщо необхідний запис перевищує цю довжину, то для продовження запису в наступному рядку застосовується ключове слово [MORE]. Число таких рядків не обмежено.
4.  Основний набір ключових слів наведений у табл.1. Додаткові ключові слова, встановлені стандартом, наведені в табл.2.
5.  Для групування додаткових ключових рядків можна використати блок рядків, що починається рядком із ключем [BLOCK] і який закінчується рядком із ключем [ENDBLOCK]. Між цими рядками можуть бути будь-які інші ключові рядки. Кількість блоків не обмежено.
6.  Кожний ключовий рядок, за винятком рядка [MORE], поза блоком і в кожному блоці може бути присутнім тільки один раз.
7.  Крім установлених стандартом можуть застосовуватися ключові слова, визначені користувачем. Такі слова повинні починатися з підкресленого пробілу, наприклад, [_USERKEYWORD].
8.  Довжина ключових слів (включаючи дужки) не повинна перевищувати 20 символів.
 
Таблиця 2. Додаткові ключові слова стандарту IESNA:LM-63-1995
Таблиця3.
За допомогою присвоєння відповідних значень параметрам <ширина світильника>, <довжина світильника> і <висота світильника> можна додати ОП (а точніше, його фотометричному тілу) одну з умовних геометричних форм, прийнятих у даному стандарті, які наведені в табл.4.
Таблиця 4. Значення параметрів <ширина світильника>, <довжина світильника> і <висота світильника> для завдання умовної геометрії ОП
Фото Капча