Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
 
ЛЕКЦІЯ 1. Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення
РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК
ЛЕКЦІЯ 2. САПР світлотехнічних систем для проектування освітлювальних установок
ЛЕКЦІЯ 3. Загальні відомості про програму Europic
ЛЕКЦІЯ 4. Проектування освітлювальної установки внутрішнього приміщення в Europic
ЛЕКЦІЯ 5. Розрахунок кількісних і якісних показників освітленості для внутрішніх освітлювальних установок за допомогою програми Europic
ЛЕКЦІЯ 6. Розрахунок зовнішнього освітлення в програмі Europic Вуличне освітлення (Street) CIE 30
ЛЕКЦІЯ 7. Розташування освітлювальних щогл при проектуванні освітлювальних установок спортивних споруджень.
ЛЕКЦІЯ 8. Візуалізація світлотехнічних розрахунків в DIALux.
ЛЕКЦІЯ 9. Світлотехнічний розрахунок освітленості і яскравості приміщень за допомогою програми DIALux.
ЛЕКЦІЯ 10. Проектування освітлювальної установки відкритого простору в CALCULUX
ЛЕКЦІЯ 11. Огляд функціональних можливостей програми "Формула Света"
ЛЕКЦІЯ 12. Проектування освітлювальної установки в програмі Light-in-Night
ЛЕКЦІЯ 13. Система комп'ютерної програми ElectriCS Light для світлотехнічних розрахунків. Огляд деталей інтерфейсу.
ЛЕКЦІЯ 14. Реалістичне освітлення 3DS MAX. Формат IES. Правила формування файлу фотометричних даних по формату IES.
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ
ЛЕКЦІЯ 15.Комп'ютерне моделювання в середовищі Matlab
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
ЛЕКЦІЯ 16. Комп'ютерне проектування освітлювальних приладів за допомогою програми TracePro
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ І ДЖЕРЕЛ СВІТЛА
ЛЕКЦІЯ 17. Порівняльний аналіз основних САПР для оптичного програмного забезпечення
ЛЕКЦІЯ 18. Програми для розрахунку оптичних систем світлодіодів
ЛЕКЦІЯ 19. Особливості розрахунку характеристик компактних люмінесцентних ламп у програмі LUMEN-COMPACT
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
САПР – це абревіатура, утворена від словосполучення «Система Автоматизованого Проектування». Такі системи надають можливість розробки виробів і створення креслень із застосуванням комп'ютера. Використовуючи пакет програм САПР, таких як AutoCAD, можна спроектувати виріб і виготовити документи-креслення.
Проектуванням  називається  процес  реалізації  ідеї  у  вигляді конкретного виробу або системи, що вимагає багаторазового вдосконалення самої ідеї. Традиційно в процесі проектування застосовують ескізи, креслення, малюнки, дво- і тривимірні моделі, дослідні зразки, а також проводять випробування і аналіз результатів. Паралельно створюють креслярську документацію, яку використовується для виробництва продукту, а потім зберігається в архівах.
САПР являє собою інструмент, застосовуваний для проектування і креслення. Хоча основне призначення САПР – підготовка точних завершених креслень і малюнків, його можна використати для створення грубих начерків. Ще один спосіб застосування САПР – конструювання дво- і тривимірних комп'ютерних моделей виробу або системи для подальшого аналізу й перевірки в інших програмах.
Звичайно матеріальний результат дії САПР – це креслення, виконані графобудівником або принтером, але це можуть бути й числові дані для використання в іншому пакеті програм або на іншому виробничому устаткуванні.   Незалежно від мети, результуючі креслення або модель зберігаються у файлі САПР, що містить числові дані в двійковому вигляді й звичайно записується на магнітний або оптичний носій, такий як дискета, жорсткий диск, компакт-диски.
 
Переваги САПР
САПР має ряд переваг над іншими засобами проектування. Це:
  1. Точність.
  2. Ощадлива витрата часу при виконанні повторюваних операцій.
  3. Можливість використання файлу САПР іншими програмами.
  4. Точність
Оскільки технологія САПР заснована на використанні комп'ютерів, це забезпечує більшу точність, ніж старі традиційні методи проектування й креслення. При кресленні в системі САПР графічні елементи (лінії, дуги, окружності) зберігаються у файлі САПР у вигляді числових даних. САПР зберігає числові дані з високою точністю. Наприклад, AutoCAD зберігає значення із чотирнадцятьма значущими цифрами. Значення 1 записується так:  1,00000000000000.  Подібна  форма  запису  забезпечує  створення креслень і малюнків з максимальною точністю практично в кожному разі.
 
ЛЕКЦІЯ 1
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ
 
Збільшення продуктивності праці розробників нових виробів, скорочення строків проектування, підвищення якості розробки проектів – найважливіші проблеми, вирішення яких визначає рівень прискорення науково-технічного прогресу суспільства. Розвиток систем автоматизованого проектування (САПР) спирається на міцну науково-технічну базу. Це сучасні засоби обчислювальної техніки,   нові   способи   подання   і   обробки   інформації,   створення   нових, чисельних методів вирішення інженерних завдань і оптимізації. Системи автоматизованого  проектування   дають   можливість   на   основі   новітніх досягнень фундаментальних наук відпрацьовувати й удосконалювати методологію проектування, стимулювати розвиток математичної теорії проектування  складних  систем  і  об'єктів.  У  даний  час  створені  й застосовуються в основному засоби й методи, що забезпечують автоматизацію рутинних процедур і операцій, таких як підготовка текстової документації, перетворення технічних креслень, побудова графічних зображень, розрахунок параметрів освітлювальних установок і т.д.
 
1. Поняття про системи CAD/CAM/CAE (наскрізні САПР)
Наскрізні системи – це всеосяжний набір засобів для автоматизації процесів і технологічної підготовки виробництва, а також різних об'єктів промисловості. Системи містять у собі повний набір промислово адаптованих і програмних модулів, які довели свою ефективність, функціонально охоплюючих аналіз і створення креслень, підготовку виробництва на всіх етапах, а також забезпечують високу функціональну гнучкість усього циклу виробництва.
Дані системи дозволяють виконувати розробку найскладніших технічних виробів: джгути електропроводки, деталі із пластмаси, відбивачі освітлювальних приладів, різні механічні конструкції. Це досягається за допомогою єдиного набору програмних засобів, що  задовольняють спеціальним вимогам виробництва.
Системи являють собою не просто об'єднаний набір окремих програмних рішень, а цілісну інтегровану систему взаємозалежних
Фото Капча