Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

інструментальних модулів, здатних функціонувати на різних технічних платформах, взаємодіяти з іншим виробничим устаткуванням, обробляти дані, отримані шляхом досягнення розробок новітньої технології.

Системи CAD/CAM/CAE дозволяють у масштабі цілого підприємства логічно   зв'язувати   всю   інформацію   про   виріб,   забезпечувати   швидку обробку й доступ до неї користувачів, які працюють у різнорідних системах.
 
Так само вони підтримують технологію паралельного проектування й функціонування різних підрозділів, що погоджено виконують у рамках єдиної комп'ютерної моделі операції проектування, зборки, тестування виробу, підготовку виробництва й підтримку виробу протягом усього його життєвого циклу.
Створювана системою модель ґрунтується на інтеграції даних і являє собою повний електронний опис виробу, де присутня як конструкторська, технологічна, виробнича, так і інші бази даних на виріб. Це забезпечує значне поліпшення якості, зниження собівартості й скорочення строків випуску виробу на ринок.
Кожну систему розробляють, керуючись завданнями об'єднання і оптимізації праці розробників і застосовуваних при цьому технологій у масштабах усього підприємства для підтримки даною системою стратегії автоматичного проектування.
 
2. Класифікація ЕОМ
 
Технічні засоби й загальне системне програмне забезпечення є інструментальною базою САПР. Вони створюють фізичне середовище, в якому реалізуються інші види забезпечення САПР. Інженер, взаємодіючи з цим середовищем і вирішуючи різні завдання проектування, здійснює автоматичне проектування технічних об'єктів. Технічні засоби й загальне програмне забезпечення у процесі проектування виконують і вирішують такі завдання:
а) ввід вихідних даних опису об'єкта проектування;
б) відображення введеної інформації з метою її контролю і редагування;
в) перетворення інформації;
г) зберігання і оперативне спілкування проектувальника з системою; та багато інших функцій.
 
Для вирішення цих завдань технічні засоби САПР повинні містити процесори, оперативну пам'ять, зовнішні запам'ятовуючі пристрої, пристрої вводу-виводу інформації, технічні засоби машинної графіки та деякі інші пристрої. На сьогоднішні існує багато різноманітних ЕОМ. Основні технічні характеристики, за якими ЕОМ розділені на групи – це продуктивність, ємність оперативного запам'ятовуючого пристрою, пропускна здатність підсистеми вводу-виводу інформації, надійність функціонування та ін.
ЕОМ, використовувані в САПР, можна розділити на дві групи: 1) універсальні загального призначення; 2) спеціалізовані.
Спеціалізовані ЕОМ призначені для вирішення вузького кола завдань проектування конкретних технічних об'єктів. Можна умовно розділити ЕОМ на групи за ціною/продуктивністю, але швидкий прогрес в області розробки обчислювальної техніки розмиває цю границю, перетворюючи сьогоднішню супер-ЕОМ у простий калькулятор.
Розділяють обчислювальні машини на супер-ЕОМ, ЕОМ високої продуктивності й ЕОМ середньої продуктивності, вони використовуються в основному для вирішення складних обчислювальних завдань (наприклад, моделювання, параметричної оптимізації і т.п.); міні-ЕОМ є основою для створення типових проблемно-орієнтованих комплексів; персональні ЕОМ призначені для поточної повсякденної роботи інженера; мікро-ЕОМ одержали велике поширення, оскільки легко вбудовуються в різні пристрої САПР.
На початку 90-х років у нашу країну хлинув великий потік закордонної обчислювальної техніки, відбувся різкий стрибок у розвитку вітчизняного ринку комп'ютерної і оргтехніки. Нам стали доступні сучасні досягнення у світі Hardware, Software, Multimedia. Так, маючи кошти, можна без зайвих зусиль придбати ЕОМ будь-якого класу й будь-якої конфігурації. Принцип відкритої архітектури, уперше використовуваний фірмою IBM, зробив найпоширеніші IBM-сумісні комп'ютери. За класами їх можна підрозділити на офісні комп'ютери,  мережеві  робочі станції,  графічні станції,  файлові сервери,    відео-сервери,    комп'ютери     мультимедіа,     Desktop,     Laptop.
 
Представники кожної групи мають різні технічні характеристики.
Ці  невеликі  на  вигляд  машини  несуть  у  собі  величезний обчислювальний потенціал, що знайшов застосування в системах автоматизованого проектування, анімації, банківської справи, освіти та в багатьох інших сферах. Так, Cray Research – єдина компанія, що випускає обчислювальну  техніку  для  наукових  високопродуктивних  обчислень. Сучасні дорогі ЕОМ містять по кілька десятків і навіть сотень процесорів (наприклад, MasPar MP-2 має 16000 процесорів) досягаючи при цьому пікової продуктивності в кілька сотень Мфлоп. Прості ж ЕОМ містять звичайно один процесор  (процесори  умовно  підрозділяють  на  покоління,  наприклад, 286,
386,  486,  586"Pentium"),  небагато  мегабайт  оперативної  пам'яті  (звичайно вона нарощується), жорсткий диск (постійний запам'ятовувальний пристрій – "вінчестер", ємкість від декількох Мб до декількох Гбайт), адаптери відео-, мульти- та ін. (для підтримки роботи різних пристроїв, таких як монітор, вінчестер і т.д.). Всі перераховані пристрої встановлюють на материнську плату, до неї від блоку живлення подається електрична енергія і ЕОМ може працювати. Це звичайно не повний склад комп'ютера (насправді він набагато складніший), але цього досить, щоб уявити собі його сутність.
 
3. Організаційне забезпечення САПР
 
Стандарти із САПР вимагають виділення як самостійної компоненти організаційного  забезпечення,  що  містить  у  собі  положення,  інструкції, накази, штатні розклади, кваліфіковані вимоги та інші документи, які регламентують організаційну структуру підрозділів проектної організації і взаємодію підрозділів з комплексом засобів автоматизованого проектування. Функціонування САПР можливе тільки при наявності й взаємодії перерахованих нижче засобів:
а) математичного забезпечення;
б) програмного забезпечення;
в) інформаційного забезпечення;
г) технічного забезпечення;
д) лінгвістичного забезпечення;
е) методичного забезпечення;
ж) комплектування підрозділів САПР професійними кадрами.
Коротко  розгляномо  із  призначенням  кожного  компонента  засобів САПР.
Математичне забезпечення САПР.  Основа – це алгоритми, за якими розробляється програмне забезпечення САПР. Серед різноманітних елементів математичного забезпечення є інваріантні елементи-принципи побудови функціональних моделей, методи числового вирішення алгебраїчних
Фото Капча