Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 виділений   пунктирною   червоною лінією.

 
Видалити Всі (Clear) – видалення всіх світильників із приміщення
 
Додати Світильник (Add Luminaire) – додавання нового світильника з бази даних
Додати Ряди й Колонки (Add Rows and Columns) – додавання заданої кількості світильників з постійним кроком між світильниками
Додати Світильники Автоматично (Add Luminaires Automatically)
 
– додавання розрахункової кількості світильників для заданої освітленості на робочій поверхні
Дублювати Світильник (Duplicate Luminaire) – копіювання виділеного світильника
 
Видалити Світильник (Delete Luminaire) – видалення виділеного світильника
Продовжити Лінію Світильників (Expand Luminaires) – додавання світильників у безперервний ряд від виділеного
Вивести Список і Редактор (Luminaires Table) – показує список світильників, дозволяє обертати світильники й змінювати їхнє розташування
Змінити Коефіцієнт Обслуговування (Modify Maintenance Factor)
 
– зміна коефіцієнта обслуговування в будь-якого світильника
 
Додати Щоглу (Add Mast) – додавання нової щогли, розглянутої як об'єкт із групи світильників на ній
Копіювати Щоглу (Duplicate Mast) – для створення однієї або більше копій щогли, що мають характеристики оригіналу.
Ввести Симетричні Щогли (Symmetrize Mast) – ввід однієї або трьох щогл, симетричних оригіналу.
Видалити Щогли  (Delete  Masts)  –  видалення  всіх  щогл із робочої
 
поверхні
 
Перемістити  Світильник  (Move  Luminaire)  –  зміна  координат розташування світильника
Обертати  навколо  Осі  Z  (Rotate  Luminaire  Relative  along  Z)  –
обертання світильника навколо вертикальної осі, що проходить через його центр ваги
 
Змінити  Параметри  Світильника  (Aiming  Modification)  –  зміна позиції і точки прицілу світильника
Прицілити Світильник (Aim Luminaire) – прицілювання світильника в заданому напрямку
Показати  Промені  Прицілу  (Aimings)  –  зображує  візуально  лінії прицілювання світильників
 
Виділити Групу Світильників (Multiple Selection) – виділення декількох світильників для створення групи, з якою можна виконувати дії переміщення, видалення або підстановки
Відкрити  Конфігурацію  Світильників  (Open  Luminaires  Config.)  –
 
відкрити раніше збережений файл конфігурації світильників
 
Зберегти Конфігурацію Світильників (Save Luminaires Config.) –
 
збереження конфігурації світильників даного проекту у файлі
 
ПеревіркаНакладання(InterferenceCheck)–дляперевірки можливих точок геометричного накладання світильників
 
 
 
 
ЛЕКЦІЯ 7
 
 
Розташування освітлювальних щогл при проектуванні освітлювальних установок  спортивних споруджень
 
 
 
Додати щоглу (Add Mast). Ця функція дозволяє вводити об'єкт типу щогли, розглянутий як група (геометрична) світильників, розташованих на одній щоглі.
 
Після вибору функції на екрані з'являється діалогове вікно, в якому визначаються наступні параметри щогли:
Ім'я (Name): ім'я, яке Ви привласнюєте щоглі (наприклад: Mast 1 або
 
South Mast)
 
Габарити  Х  і  Y  (X  and  Y  Dimensions)  [м]:  показують  габарити оголовка щогли, на якій установлені світильники
Кількість рядів і колонок (Number of Rows and Columns): кількість рядів і колонок, розташованих на оголовку щогли, добуток цих чисел дає загальну кількість світильників на оголовку
 
Розташування (Position) [m] (x, y, z): абсолютні координати розташування (x і y) і висота (z) щогли.
Прицілювання (Aiming): це напрямок прицілювання оголовка щогли з світильниками, обумовлене координатами х, y, z [м] і кутом обертання самої щогли [°] (у цьому випадку точка прицілювання – це точка перетинання осі оголовка щогли, перпендикулярної до площини установки світильників і минаючої через центр ваги оголовка, і розрахункової площини; оголовок можна  також  повертати  навколо  цієї  осі,  тому  необхідно  також  задати поворот самого оголовка) або полярними координатами (Rot x, y, z) [°], коли оголовок обертається навколо своїх осей відносної системи координат (x, y, z), паралельних осям абсолютної системи.
 
Як  тільки  всі  параметри  будуть  визначені  й  підтверджені,  програма перенесе щоглу в Робочу Область.
 
Тримаючи мишу на зображенні щогли й натискаючи на праву клавішу,
 
Ви викликаєте меню наступних команд:
 
Видалити Щоглу (Delete Mast) – видаляє виділену щоглу
 
Перемістити Щоглу (Move Mast) – зсув задається в діалоговому вікні із вказівкою координат (x, y, z), виражених в [м]
Обертання відносне навколо осі Z (Must Relative Rotation) – щогла обертається навколо своєї вертикальної осі; кут обертання [°] задається в діалоговому вікні
Зміна параметрів прицілювання (Aiming Modification) – зміна таких параметрів щогли, як: ім'я, кількість рядів і колонок в оголовку, координати положення (x, y, z) і напрямок прицілювання; використовується діалогове вікно, аналогічне команді Add Mast
Прицілити   Щоглу   (Aim   Mast)   –   дозволяє   графічно   прицілити оголовок щогли; при виборі цієї функції з'являється діалогове вікно для вводу координати площини, в якій інші координати вказуються мишею («площина
 
миші»). Це викликано тим, що Ви працюєте тільки з двомірним видом і необхідно вказати відсутню координату. Вибравши відстань між «площиною миші» і відповідною декартовою площиною, звичайно XY, і відносний кут повороту оголовка щогли, натисніть OK. Програма графічно покаже промінь, що виходить із оголовка, який направляється мишею. Рухаючи мишу, вкажіть необхідний напрямок прицілювання і орієнтацію оголовка.
Фото Капча