Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

точності відтворення зовнішніх форм всіх елементів каркасу;

г) поліпшенню геометричної взаємозамінності деталей і вузлів агрегата.
 
Скорочення строків підготовки виробництва й зменшення виробничого циклу    обумовлюється    не    тільки    застосуванням    високопродуктивного устаткування, але й можливістю заздалегідь, ще до запуску чергового виробу, провести велику роботу з підготовки прикладного програмного забезпечення. Поряд з перерахованим вище, впровадження розрахунково-плазового методу дозволяє одержати також інші позитивні результати:
а) послідовна ліквідація важких робіт і скорочення частки фізичної праці в процесі підготовки основного виробництва;
б) стирання границь між фізичною і розумовою працею, що знаходить вираження в появі змішаних спеціальностей, наприклад, інженера-наладчика, техніка-оператора та ін.;
в) різнобічний інтелектуальний розвиток робітника, зайнятого обслуговуванням  новітньої  програмно-керованої  і  електронно- обчислювальної техніки;
г) створення більш високої культури виробництва, кращих умов праці на ділянках, оснащених новим автоматичним обладнанням.
Однією з характерних рис РПМ є можливість широкої кооперації на всіх стадіях проектування і виробництва нових зразків техніки, а також гнучкість, можливість широко варіювати організацію технологічного процесу з метою максимального використання виробничих потужностей і в першу чергу – сучасного устаткування з ЧПК.
РПМ є сполучною ланкою між двома різними принципами формоутворення й базою для послідовного переходу від традиційного, але застарілого плазово-шаблонного методу до методу автоматизованого формоутворення.
 
ЛЕКЦІЯ 2
САПР світлотехнічних систем
 
Глобальний розвиток обчислювальної техніки призвів до вдосконалення інструментальної бази САПР і появи нових систем комп'ютерного проектування в різних областях виробництва. Цей розвиток не обійшов і світлотехніку. В
 
останні десятиліття XX ст. з'явився цілий ряд спеціалізованих світлотехнічних програм, призначених для полегшення роботи проектувальника, який розроблює освітлення. У даний час існує достатня кількість світлотехнічних програм, які надійно закріпилися на ринку програмного забезпечення. З їхнього числа можна виділити наступні: Europic, DIALux, Calculux, Oxy Tech, Brilux, Tulight, Ekalux, Light Scape та ін. Ринок світлотехнічого ПО склався таким чином, що лідируючі виробники світлотехнічого устаткування є одночасно виробниками програм автоматизованого проектування освітлення. Серед них можна виділити фірми Osram (Calculux), GE (Europic), Philips (DIALux). Незважаючи на загальні завдання, розв'язувані в САПР світлотехнічних систем, кожна з перерахованих програм має свої відмінності, і вибір проектувальника буде залежати від таких факторів, як: рід розв'язуваного завдання, характер одержуваних характеристик на виході програми, ліцензійність ПО та ін. Тому світлотехніку корисно ознайомитися   з   як   можна  більшою   кількістю   програм,   що   дозволить полегшити завдання ухвалення рішення на передпроектному етапі. Світлотехнічні програми дозволяють проектувати освітлення як внутрішніх так і зовнішніх об'єктів. Вбудовані в програми каталоги світлотехнічого устаткування найчастіше прив'язані до продукції фірми-виробника, і використання устаткування інших виробників звичайно не доступне. Ця обставина обмежує використання багатьох світлотехнічних програм, таких як DIALux.
У  більшості  випадків  САПР  має  ряд  переваг  перед  іншими  засобами проектування. Це:
1.  Точність.  2.  Ощадлива  витрата  часу  при  виконанні  повторюваних операцій. 3. Можливість використання файлу САПР іншими програмами.
Існує безліч комп'ютерних програм для розрахунку освітлення.
 
Безкоштовні програми
"DIALux"
 
Програма   "DIALux"   –   безумовний   лідер   за своїми можливостями серед усіх безкоштовних програм. Ця чудова й популярна серед світлодизайнерів    програма    призначена    для
проектування як внутрішнього, так і зовнішнього освітлення. Є можливість тривимірної візуалізації, причому все виглядає досить якісно. Дуже простий інтерфейс. В середньому, без сторонньої допомоги на освоєння навичок роботи із програмою (при базовому знанні світлотехніки) йде півгодини. Більшість  виробників  світлотехнічної продукції  в  усьому  світі  мають  свої бази даних світильників для роботи з програмою.
 
"Light-in-Night"
 
Російська комп'ютерна програма «Light-in-Night» (Road) призначена для розрахунку дорожнього, вуличного й паркового освітлення. Програма базується на вітчизняній методології розрахунку
світлотехнічних параметрів, вітчизняній нормативній базі і яскравісних характеристиках дорожніх покриттів. Використовувана в програмі база даних світлових  приладів  ґрунтується  на  освітлювальних  приладах,  що випускаються      Лихославльським      заводом      світлотехнічних      виробів
«Світлотехніка» і Московським дослідним світлотехнічним заводом (МДСЗ).
 
"Формула Света"
 
Російська програма, призначена для розрахунку необхідної кількості світильників внутрішнього освітлення. Програмне забезпечення повністю безкоштовне, але підлягає обов'язковій реєстрації.
 
"Ulysse"
 
Програма Ulysse v.1 розроблена в дослідницькому центрі компанії Шредер у Великобританії. Програма призначена для проведення розрахунків освітленості і яскравості "точковим методом". Основні можливості програми
– розрахунок автомобільних доріг, розрахунок приміщень (цехів, складів, спортивних залів та ін.), розрахунок відкритих територій. Результатом розрахунків є: схема розміщення світильників на заданій площі; показники яскравості, освітленості, а також ізолінії.
 
"Faellite"
 
Програма для розрахунку прожекторного освітлення. Дозволяє робити розрахунки освітленості з використанням прожекторів Faelluce. Існує варіант тривимірної візуалізації результатів розрахунку.
 
Комерційні програми:
 
"WinELSO"
 
Російська  промислова  компанія  випустила  поновлення  програмного комплексу «WinELSO», призначеного для розрахунку систем силового електроустаткування й електроосвітлення. WinELSO 5.3 включає два модулі: "Електроустаткування" і "Електроосвітлення". Комплекс розроблений спеціально для російських електриків-проектувальників. Програма дозволяє отримувати документацію, яка відповідає ГОСТам Росії і стандартам, погодженим з деякими країнами СНД. У модулі "Електроосвітлення" змінена структура бази даних по світильниках, додана функція довільного
Фото Капча