Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Список Світильників (Luminaires List) – функція вводу світильників на щоглу, діє незалежно від уже визначених раніше окремих світильників.

 
 
Список світильників (Luminaires List)
 
При  виборі  цієї  функції  на  екрані  з'являється  діалогове  вікно,  яке містить параметри світильників, що належать обраній щоглі.
Вікно містить верхню й нижню частини, в останній розташовуються кнопки керування.
 
 
 
 
 
право:
 
У  верхній частині містяться  наступні команди, в порядку з ліва  на
 
 
Колонка вибору; для виділення світильника клацніть ліворуч від його імені; якщо Ви хочете виділити відразу кілька світильників, виділяйте їх курсором миші, тримаючи натиснутою клавішу клавіатури Control (Ctrl); світильник виділений, коли з'являється галочка   . Для скасування виділення повторіть дію.
Позначення світильника (для швидкого впізнавання)
 
Ряди й колонки; програма автоматично привласнює номери позицій, починаючи з ряду 1 колонки 1 у лівому нижньому куті оголовка, якщо дивитися зверху.
Координати розташування центру ваги світильників відносно декартових осей (xb, yb, zb) [м] (відповідно до координат центра ваги оголовка)
 
Прицілювання світильника – напрямок світлового пучка, що заданий декартовими координатами (xp, yp, zp) і кутом повороту навколо оптичної осі (ra), або полярними координатами (поворот навколо декартових осей світильника x,y,z).
 
Відредагованіможутьбутитількиколонкизнайменуваннямі координатами прицілювання.
 
У нижній частині вікна розташовані наступні функції:
 
 
ON: включає світильник до розрахунку
 
OFF: виключає світильник з розрахунку
 
Вставити  (Insert): дозволяє ввести новий світильник обраного типу,
 
який з'являється внизу списку світильників.
 
Прицілити (Aim): дозволяє прицілити окремий світильник мишею з використанням «площини миші». Діє аналогічно команді Прицілити Щоглу (див. вище).
Видалити   (Delete):  видаляє  виділений  світильник;  будь-яке видалення повинне бути підтверджене користувачем
Змінити  Коефіцієнт  Обслуговування  (MaintCoeff):  дозволяє змінити коефіцієнт обслуговування виділеного світильника; у вікні, яке з'являється, вкажіть величину коефіцієнта й натисніть ОК для підтвердження даних
Світильник (Luminaire): команда доступу у файл, що містить різні типи світильників (див. розділ LUMINAIRE/Add Luminaire). Новий обраний тип світильника заміняє старий і за замовчуванням використається при введенні нових світильників.
OK: для підтвердження змін і повернення в Робочу Область.
 
Порада:  якщо Ви хочете помістити різні типи світильників на один оголовок,  ми  пропонуємо  Вам  спочатку  заповнити  список  одним  типом
 
світильників, а потім за допомогою функції Luminaire  окремі  світильники
 
замінити на необхідні.
 
Список Щогл (Masts List)
 
Перебуваючи   в   робочій   області,   натисніть   праву   клавішу   миші. З'явиться  контекстне  меню,  в  якому  Ви  можете  вибрати  функцію  Список Щогл (Mast List), який керує параметрами щогл.
 
Вікно  розділене  на  дві  частини:  верхня  містить  параметри  щогл,  а нижня – функції керування таблицею.
 
Таблиця складається з наступних колонок (з ліва на право):
 
 
Колонка вибору; для виділення щогли клацніть ліворуч від її імені; щогла виділена, коли з'являється галочка   . Для скасування виділення повторіть дію.
 
Порядковий номер щогли
 
 
 
 
 
щогли)
 
Найменуваннящогли(позначеннядляшвидкогорозпізнавання
 
 
Число рядів і колонок на оголовку щогли
 
 
Координатирозташуванняоголовкащоглинапланівідносно абсолютних декартових осей X, Y, Z [м]
 
Орієнтація щогли в просторі, виражена або в декартових (xp, yp, zp і ra – поворот навколо власної осі), або в полярних координатах (поворот навколо декартових осей щогли x,y,z)
 
Всі дані можуть редагуватися.
 
Нижня частина вікна містить наступні функції:
 
Вставити  (Insert): ввести нову щоглу.
 
Перемістити (Move):переміщаєвиділеніщогливбудь-яких напрямках (x, y і z). Використайте вікно, яке з'являється після вибору цієї
 
опції: введіть дані й натисніть ОК для підтвердження переміщення обраних щогл.
Видалити   (Delete):  видаляє  виділену  щоглу;  будь-яке  видалення
 
повинне бути підтверджене користувачем
 
 
 
 
 
щогли
 
Оголовок Щогли  (Panel): дозволяє змінити розміри x і y оголовка
 
 
OK: підтвердження змін і повернення в Робочу Область
 
 
Копіювати Щоглу (Duplicate Mast)
 
 
Функція дозволяє копіювати обрану щоглу, створюючи один або кілька дублікатів з тими ж характеристиками, з тією ж кількістю світильників на щоглі й з тими ж параметрами прицілювання.
 
На екрані з'являється вікно, де Ви можете визначити, яким способом зробити копіювання щогли (перший спосіб – використання доступних параметрів, другий – графічний):
 
У першому випадку визначаються параметри типу:
 
кут напрямку [°] лінії, на якій буде розташована щогла, яка копіюється. Значення 0 показує позитивний напрямок по осі X.
Відстань між двома послідовно розташованими щоглами [м]
 
Кількість щогл, що копіюються.
 
Після натискання ОК програма створює копії в Робочій
Фото Капча