Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні поняття про системи автоматизованого проектування освітлення

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
143
Мова: 
Українська
Оцінка: 

сітки задається, виходячи з розмірів кімнати й меблів. Клацнувши на віконці Automatic,  Ви  забираєте  галочку  й  виключаєте  автоматичний  вибір  кроку сітки. Тепер Ви можете ввести величину кроку сітки в [м] як в поздовжньому,

 
так і в поперечному напрямках. Дані величини залишаються однаковими для всіх поверхонь.
Використання вільної сітки повинне застосовуватися лише у випадках, коли меблі відсутні: занадто великий крок сітки приведе до можливого влучення тільки одного вузла розрахунку на поверхню елемента меблів, що дасть некоректний результат при рендерингу.
 
Позиція Спостерігача (Observer Position): у випадку, якщо Ви вибрали розрахунок яскравості, програма активує додаткове вікно для вводу місця розташування спостерігача x, y і z. В дійсності положення спостерігача й напрямок його погляду критичні лише для розрахунків вуличного освітлення, коли використовуються таблиці коефіцієнтів відбиття R- і C-. У всіх інших випадках яскравість диффузно відбиваючих поверхонь не залежить від положення спостерігача.
 
Для виходу з вікна натисніть Cancel, ОК – для початку обчислень.
 
У процесі обчислення на екрані з'являється вікно, яке показує стадію розрахунку. Програма спочатку обчислює пряму, а потім відбиту складову світла.
 
Алгоритм роботи в Europic виглядає в такий спосіб:
 
визначіть тип і розміри кімнати та розставте світильники й меблі зробіть  розрахунок  з  автоматичним  кроком  сітки  тільки  прямої
складової світла (Only Direct) або спрощений розрахунок (simplified)
 
 
якщо потрібно, відкоригуйте проект. Пам’ятайте, що пряма складова дає 60-80% освітленості від прямого й відбитого світла.
 
зробіть необхідні доповнення й повторіть розрахунок
 
 
домігшись задовільного результату, повторіть обчислення, з огляду на багаторазові відбиття, тіні й меблі.
 
Коли обчислення завершене, з'являється вікно, яке підтверджує, що обчислення зроблене коректно. Клацніть ОК і програма поверне Вас у Робочу Область.
 
Для   перегляду   таблиці   результатів   і   графіків   (ізолінії,   діаграму світлової плями й 3х-вимірну) необхідно вибрати команду RESULTS з верхнього рядка меню.
 
Розділ 2
 
 
РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У ПРОГРАМІ
 
EUROPIC
 
 
ЛЕКЦІЯ 6
 
 
Вуличне освітлення (Street) CIE 30
 
 
Програма автоматично визначає параметри установки вуличного освітлення для прямолінійної дороги відповідно до рекомендацій CIE30.
 
Необхідно визначити наступні параметри:
 
Ім'я (Name): це ім'я, що присвоюється розглянутій дорозі
 
 
ТипОсвітлювальноїУстановки(InstallationType):описує розташування світильників уздовж дороги, можна вибрати наступні типи:
Однобічне розташування праворуч Однобічне розташування ліворуч Дворядне
Дворядне шахове
 
Однорядне по розділовій смузі дороги (на опорах, установлених на розділовій смузі)
Дворядне по розділовій смузі дороги
 
Нахил (Inclination) [°]: це кут нахилу світильника навколо осі, паралельній дорозі, яка проходить через світловий центр світильника. При нахилі 0° світильник горизонтальний і оптична вісь вертикальна. Нахил позитивний, коли спостерігач бачить його проти годинникової стрілки, при цьому щогла розташовується ліворуч.
 
Висота установки (Mounting Height) [м]: це висота установки світлового центру світильника відносно поверхні дороги
 
Відстань до світильника праворуч (Luminaire Right Distance) [м]: це відстань в + або – від правого краю проїзної частини до першого ряду світильників. Позитивно, якщо береться всередину дороги.
 
Відстань до світильника ліворуч (Luminaire Left Distance) [м]: це відстань в + або – від лівого краю проїзної частини до першого ряду світильників. Позитивно, якщо береться всередину дороги.
 
Коефіцієнт обслуговування (Maintenance Factor), [%]: коефіцієнт, який враховує зниження світлового потоку світильників через їхнє забруднення і старіння ламп.
 
Інтервал (Interdistance) [м]: це відстань між світильниками в одному ряді.
 
Ширина розділової смуги (Central Median Width) [м]: це ширина розділової смуги у випадку двох проїзних частин.
 
Число смуг руху (Number of Lanes): число смуг руху на будь-якій проїзній частині
 
Ширина смуги руху (Lane Width) [м]: це ширина кожної смуги руху (всі смуги вважаються однієї ширини).
 
R Таблиця (R Tabe): це таблиця коефіцієнтів відбиття для розрахунку яскравості дороги. Додаються два різні типи: R і C типи.
 
q0: це параметр відбиття для розрахунку R- чи C-таблиць.
 
Ви можете розрахувати G (показник засліпленості), Ti (граничний коефіцієнт засліпленості) і Lv (яскравість, яка рухається): для цього клацніть ліворуч від описів, щоб з'явився знак 'V'.
 
За допомогою кнопок доступні наступні команди:
 
 
Вибір джерел світла й світильників (Select Luminaire): ця команда дозволяє   викликати   Менеджер   фотометрії   (Photometric   data   manager)   і вибрати світильник. Дивіться главу LUMINAIRE/Add Luminaires.
 
Скасування (Cancel): для виходу з вікна характеристик.
 
OK: для підтвердження введених даних і виходу з вікна характеристик. Програма автоматично освітить дорогу з даними для обчислень.
 
СВІТИЛЬНИКИ (LUMINAIRES)
 
Ця команда розташовує світильник у досліджуваній кімнаті. Меню має наступні команди:
 
Примітка:  обраний   світильник 
Фото Капча