Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

авторського права і суміжних прав та видачі автору охоронного документу - свідоцтва. Важливою функцією УААСПу є надання допомоги авторам щодо захисту їх прав у разі порушення.

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Інтелектуальна власність", а також підвищує кваліфікацію патентних повірених, патентознавців, професійних оцінювачів прав на об'єкти інтелектуальної власності, державних службовців тощо.
Державне підприємство "Інтелзахист" опікується питаннями боротьби з порушеннями прав на об'єкти інтелектуальної власності, причому більшою мірою суміжними правами.
Головним завданням державних інспекторів з питань інтелектуальної власності є попередження правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Інспектори - це повноважні представники Державного департаменту інтелектуальної власності у регіонах України.
На рис. З представлені також громадські організації, що безпосередньо переймаються питаннями інтелектуальної власності і з якими тісно співпрацює Державний департамент інтелектуальної власності.
Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності має міжвідомчий характер. Вона сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома законодавчої та виконавчої гілок влади
Особливе місце займає Всеукраїнська асоціація патентних повірених України. За чинним законодавством саме через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. Патентні повірені надають також кваліфіковані послуги фізичним  і юридичним особам з питань правової охорони, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається популяризацією винахідницької діяльності, надає винахідникам і раціоналізаторам посильну допомогу в їх діяльності.
Українська асоціація власників товарних знаків опікується інтересами правоволодільців знаків.
 
ЛЕКЦІЯ ІІІ
 
2.5    Міжнародна система інтелектуальної власності
Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на сьогодні є 22 угоди, 14 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності, а вісім відносяться до авторського права і суміжних прав. Україна приєдналася до більшості (20) договорів і продовжує роботу щодо приєднання до інших. Нижче наведений перелік Міжнародних договорів:
Договори про захист інтелектуальної власності:
 • Бернська конвенція про захист літературних і художніх творів.
 • Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми через супутник.
 • Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.
 • Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів.
 • Найробський договір про охорону олімпійського символу.
 • Паризька конвенція про охорону промислової власності.
 • Договір про патентне право (PLT).
 • Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення.
 • Договір про закони про торговельні марки.
 • Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів.
 • Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем.
 • Договір ВОІВ про авторське право. 
 • Договір ВОІВ про виконання і фонограми.
Глобальні договори системи охорони:
 • Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.
 • Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.
 • Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації.
 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.
 • Договір про патентну кооперацію (PCT). 
Договори про класифікації:
 • Локарнська угода про утворення міжнародної класифікації промислових зразків.
 • Ніццька угода  про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації знаків.
 • Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію.
 • Віденська угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних елементів.
Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), яка була заснована у 1967 р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 184 держави, у тому числі й Україна.
Головними завданнями ВОІВ є:
 • поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх суверенітету і рівності;
 • заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі;
 • модернізація та підвищення ефективності адміністративної діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів. 
Контроль за виконанням Угод здійснюють керівні органи ВОІВ.
Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного комітету і Міжнародного бюро ВОІВ (секретаріату).
Генеральна Асамблея BОІB є верховним органом ВОІВ. ЇЇ членами  є держави - члени ВОІВ, які також повинні бути членами Асамблеї Паризького  або Бернського Союзів, а також Швейцарської Конфедерації - країни місця перебування ВОІВ. На відміну від Генеральної Асамблеї, у Конференції беруть участь усі держави, що є членами ВОІВ. Членами Координаційного комітету є 72 країни, у тому числі Україна. Координаційний комітет - це виконавчий орган Генеральної Асамблеї і Конференції, що виконує консультативні функції.
Генеральна Асамблея і Конференція скликаються на чергові сесії кожні два роки, Координаційний комітет - щорічно. Виконавчим головою ВОІВ є Генеральний директор, що обирається Генеральною Асамблеєю на шестирічний термін. Секретаріат ВОІВ має назву "Міжнародне бюро". Секретаріат знаходиться в Женеві (Швейцарія).
 
3. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
3.1    Мета і принципи правової охорони
Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб'єкту права на об'єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
Суть охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності полягає в тім, що автор (розроблювач) об'єкта інтелектуальної власності або інша визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що
Фото Капча