Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”
 
Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації
 
Методичні вказівки до курсу лекцій для студентів спеціальності „Електронна побутова апаратура” 
 
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”
 
ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ, ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
Методичні вказівки
до курсу лекцій для студентів спеціальності „Електронна побутова апаратура”
 
Київ
Університет „Україна”
2014
 
Рекомендовано до друку методичною радою Університету „Україна”
 (Протокол № 10 від 27.05.2014 р.)
 
Укладачі: А.А. Троц, к.т.н., старший викладач
 С.П. Полішко, к.т.н., доцент
 
Рецензенти: В.А. Порєв, д.т.н., професор
 Ю.І. Танигін, к.т.н., доцент
 
 Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації. Методичні вказівки до курсу лекцій для студентів спеціальності „Електронна побутова апаратура”. /Уклад. А.А. Троц, С.П. Полішко. – К.: Ун-т „Україна”, 2008
 
Зміст
 
Вступ
Модуль 1 
Модуль 2 
Модуль 3
Тестові запитання 
Словник термінів 
Класифікація тестових завдань 
Список літератури 
 
Методичні вказівки до курсу лекцій з дисципліни “Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації”
 
Напрямок: Електронні апарати
Спеціальність: Побутова електронна апаратура
Автори: А.А. Троц, к.т.н., кафедра ПЕА ВМУРоЛ “Україна”, С.П. Полішко, доцент кафедри Приладобудування НТУУ”КПІ”.
 
Методичні вказівки до курсу лекцій призначені для поглибленого вивчення студентами основ вказаної дисципліни. Методичні вказівки відповідають Навчальній програмі і узгоджені з Робочими програмами дисципліни.
Методичні вказівки охоплюють основні питання дисципліни. У методичній розробці розглянуті загальні визначення і основні теоретичні положення з трьох основних розділів: метрології, взаємозамінності та стандартизації; і є першою частиною повного курсу лекцій.
Студентам надаються знання про метрологію, взаємозамінність та стандартизацію як окремі науки, положення яких тісно пов’язані з розробкою, проектуванням і виробництвом побутової електронної апаратури.
Метрологія (від грецького слова “Метрон” - міра і “Логос” -вчення), як наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності (єдність в розумінні вибору єдиної системи фізичних величин, єдиних методик проведення вимірювань і т. д. ) і способи досягнення необхідної точності.
Взаємозамінність - це наука про відповідність процесів та виробів один одному в обгрунтованих межах їх можливостей виконувати одні і ті ж, . визначені в межах приладу або системи приладів, свої функції.
Стандартизація - наука про принципи і методи встановлення найбільш ефективних норм і правил взаємодії суспільного виробництва з точки зору їх сумісництва, уніфікації та раціональної організації, яка забезпечує взаємозамінність компонентів (деталей) , пристроїв і систем, виготовлених на одному підприємстві в різний час, на різних підприємствах чи в різних країнах.
Методичні вказівки можуть бути рекомендовані як методично-навчальний матеріал для судентів спеціальності “Побутова електронна апаратура” напрямку “Електронні апарати”.
 
Вступ
 
Метрологія (від грецького слова “Метрон” - міра і “Логос” -вчення), як наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності (єдність в розумінні вибору єдиної системи фізичних величин, єдиних методик проведення вимірювань і т. д. ) і способи досягнення необхідної точності, взаємозв'язана із стандартизацією (наука про принципи і методи встановлення найбільш ефективних норм і правил взаємодії суспільного виробництва з точки зору їх сумісництва, уніфікації та раціональної організації), яка забезпечує взаємозамінність компонентів (деталей) , пристроїв і систем, виготовлених на одному підприємстві в різний час, на різних підприємствах чи в різних країнах. Вимірювання з однієї сторони проводяться по різних стандартах ( стандарти - технічні закони, які встановлюють певні вимоги до матеріалів, напівфабрикатів, виробів, технологічних процесів, технічної документації, методів випробувань) на засоби, методики, кліматичні умови і т. д., а з іншої сторони вимірювання забезпечують методи і засоби контролю виконання стандартів. 
Взаємозамінність - властивість незалежно виготовлених деталей займати своє місце в збірковій одиниці без додаткової механічної або ручної обробки при збиранні, яка забезпечує при цьому нормальну роботу збиральних одиниць (вузлів, механізмів, машин). Взаємозамінність сприяє впровадженню у виробництво спеціальних станків, пристроїв, ріжучого і вимірювального інструменту, що забезпечує зниження кошторисності і підвищення якості продукції. Розвиток взаємозамінності стимулює широку стандартизацію різної продукції масового вжитку - напівфабрикатів, сортового прокату, кріпіжних виробів, електродвигунів, редукторів, приладів та ін. Це, в свою чергу, сприяє розвитку спеціалізації і кооперування підприємств. Взаємозамінність спрощує і прискорює ремонт. Принципи взаємозамінності використовуються і дають економічний ефект в масовому, серійному і навіть в одиничному виробництвах, так як у всіх машинах і приладах широко використовуються стандартні матеріали, напівфабрикати, деталі і комплектуючі вироби.
Принципи стандартизації і взаємозамінності використовувались з давніх часів. Так, в Стародавньому Римі водопроводи споруджували із труб строго визначених діаметрів; в Стародавньому Єгипті для будівництва пірамід використовували уніфіковані блоки високої точності. На початку XVIII с. згідно наказу Петра І була побудована серія суден з якорями, озброєнням і спорядженням однакових розмірів. В металообробній промисловості вперше в світі взаємозамінне виробництво було здійснено в другій половині XVIII с. при масовому виробництві рушниць на Тульському, а потім на Іжевському заводах.
Стандартизація - встановлення і використання правил з метою упорядкування діяльності в певній області на користь і при участі всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної
Фото Капча