Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Я. О. Сєріков. – Харків, ХНАМГ, 2007. 227с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
227
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Я. О. Сєріков
 
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для
студентів електротехнічних спеціальностей вищих закладів освіти
 
Харків   ХНАМГ – 2007
УДК 658.382
 
Я. О. Сєріков. Основи охорони праці: Навчальний посібник для студен-тів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007.   227с.
 
Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 14/18.2 - 2643 від 16.12.2004 р.                                     
У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та пожежної безпеки, описані шляхи їх вирішення. Наведена методика розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці. Кожна глава навчального посібника має контрольні запитання для закріплення виучуваного матеріалу.
Рекомендовано для студентів спеціальності 0906 напряму  «Електротехніка».
                       
Рецензенти:                                     А. В. Шапка, завідувач кафедри «Охорона 
      праці і навколишнього середовища» 
                                                         Української державної академії 
                                                          залізничного транспорту, доктор
                                                          технічних наук, професор;  
                                     В. Д. Ходусов, доктор фізико-
                                                          математичних наук, професор
                                                          кафедри теоретичної фізики Харківського
                                                          національного університету ім. В. Н. Каразіна
  
ISBN 966-695-076-6                        © Сєріков Я.О., ХНАМГ, 2007   
 
ЗМІСТ
 
Передмова
Основні поняття і визначення
 
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Глава 1.1.Законодавча і нормативна база охорони праці в Україні
1.1.1.Основні законодавчі акти з охорони праці
1.1.2.Основні положення законодавства України про працю і охорону праці
1.1.3.Нормативно-правові акти з охорони праці
1.1.4.Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці
Контрольні запитання
Глава 1.2.Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
1.2.1.Органи державного керування охороною праці 
1.2.2.Основні функції й завдання керування охороною праці
1.2.3.Організація служби охорони праці на підприємстві
1.2.4.Розробка і зміст інструкцій з охорони праці на підприємствах 
Контрольні запитання
Глава 1.3.Навчання з питань охорони праці 
1.3.1.Нормативні акти про навчання питанням з охорони праці
1.3.2.Навчання і перевірка знань з охорони праці 
1.3.3.Види інструктажів з охорони праці
1.3.4.Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо дотримання діючих нормативів по навчанню працюючих з охорони праці 
Контрольні запитання 
Глава 1.4.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
1.4.1.Органи державного нагляду й громадського контролю за охороною праці
1.4.2.Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за дотриманням законодавства про охорону праці 
Контрольні запитання 
Глава 1.5.Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
1.5.1.Вимоги законодавства до розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 
1.5.2.Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві 
1.5.3.Спеціальне розслідування нещасних випадків
1.5.4.Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві
1.5.5.Порядок розслідування аварій на виробництві
Контрольні запитання і завдання 
Глава 1.6.Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму і професійних захворювань на виробництві
1.6.1.Мета і методи аналізу. Показники частоти і важкості  травматизму
Контрольні запитання
Глава 1.7.Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві
1.7.1.Керування страхуванням від нещасних випадків
1.7.2.Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків
1.7.3.Відшкодування збитку, заподіяного застрахованому ушкодженням його здоров'я
1.7.4.Порядок розгляду справ про страхові виплати
1.7.5.Порядок і терміни проведення страхових виплат
1.7.6.Права й обов'язки застрахованого і роботодавця,  як страхувальника
1.7.7.Фінансування Фонду страхування від нещасних випадків
1.7.8.Визначення страхових тарифів
1.7.9.Визначення страхових тарифів підприємств одного класу професійного ризику на майбутній календарний рік
Контрольні запитання
Глава 1.8.Атестація робочих місць за умовами праці
Контрольні запитання і завдання
 
РОЗДІЛ 2.ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ
Глава 2.1.Шкідливі виробничі фактори 
Контрольні запитання і завдання 
Глава 2.2.Мікроклімат робочої зони. Вплив на організм людини.  Нормування,
Фото Капча